Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2330
Name Jaume Andreu, bibliòfil
Jaume Andreu i Pont (RCCAAC)
Sex H
Milestones Naixement Barcelona
Floruit 1894
Lloc vinculat Barcelona
Naixement Cervera 1850 ? (RCCAAC)
Mort Barcelona 1904-03-20 (RCCAAC)
Affiliation bibliòfil
Owner of copid 1914 Ed.: Ripoll: Lambert Mata, R. 1007 (1522-02-08). Johannes de Caulibus, Meditacions de la vida de Jesucrist (tr. Mateu de la Penya), traduït 1475 [?] - 1500 [?] .
manid 1994 MS: Ripoll: Lambert Mata, V. 1481 - 1500. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Recort historial, escrit 1476.
References (most recent first) Tractat a Vindel (1934), Los bibliófilos y sus bibliotecas. Desde la introducción de la imprenta en España hasta nuestros días (Conferencia dada en la Unión Ibero-Americana el día 26 de octubre de 1934) 43
Note publicà un catàleg d'impresos referents a Catalunya
Record Status Created 1993-04-05
Updated 2023-12-21