Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2329
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number III
Title of volume Libre de Albeiteria ( al llom, a ploma)
Copied 1461 [?] - 1500 [?] (filigranes)
1501 - 1550 (f. 164 i ss.)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 188 (= 14 prel. + i-lxxxx + 101-174)
ff.: 1-3 (paper posterior) + 4-12 (taula) + 13-14 (blanc) + i-cj + 102-174 (només fol. moderna)
Collation 13 26/3t 32 4-1112 1220 13-1424 1510
Page Layout 30 línies (f. 2)
29 línies (f. 120)
28 línies (f. 117)
Size relligadura 200 × 145 x 35 mm (pla anterior)
pàgina 198 × 140 mm (f. 2)
caixa 145 × 88 mm (f. 2)
caixa 158 × 100 mm (f. 117)
caixa 160 × 100 mm (f. 120)
Hand humanística cursiva de diverses mans dels ss. XV, XV finals i XVI
Watermark carro (als ff. 1-116) (no se'n troba cap d'idèntic als repertoris)
columna amb antena i creu (als ff. 117-174 i als ff. 1-2 de guardes modernes) (pràcticament idèntica en mides i forma a Briquet 4361, però en el ms. català els calderons estan més separats, Narbona: 1488, Sud de França: 1494)
creu de Malta (a l'interior del volum) (la més semblant es troba a Valls Wat. 1451 del 1455, però l'estat incomplet del calc no permet la identificació absoluta)
Pictorial elements Rúbriques en la mateixa tinta que el text
Caplletres: en la mateixa tinta que el text, algunes de mida més gran
Other features Justificació: punta seca (a les dues obres)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita (a les dues obres)
Perforacions: no són visibles (folis preliminars, i-ci i 170-174)
Perforacions: rodones i maldestres als angles de la caixa, sovint amb un punt de tinta al damunt als folis que no són en blanc (ff. cij-169)
Justificació: a punta de plom (a tot el volum)
Pautat: tipus senzill per a una columna, amb les línies de guia arribant fins als marges del foli i sense línies de guia per als renglons (a tot el volum)
Pautat: als ff. 101-106v no es respecten les caixes marcades i l'escriptura aprofita la totalitat de la superfície del paper
Reclams: verticals descendents al marge inferior intern
Signatures: alfanumèriques, visibles en alguns quaderns: [-] a [-], [a]-b-d-[e-h] [- - - -] a l'angle inferior extern
Condition En molt bon estat. El volum té una foliació antiga en xifres romanes a l’angle superior extern, sovint tallada pel relligador (el darrer núm. foliat, el lxxxx és en realitat el f. c). En guns folis una mà posterior (s. XVII?) ha anotat la xifra perduda, en altres folis, com ara el 73 que s’han perdut els –ii finals una altra mà ha afegit l’ordinal en xifres aràbigues a sota: lxxi | 3. La part inferior també ha estat retallada, car queden algunes restes de signatures de quadern (la major part s’ha perdut) i algun reclam està incomplet (p. e. f. lxxxiiij). El paper dels folis 13-14 és de qualitat diferent al de la taula i també al dels tres folis inicials del volum. El f. 140 sembla estar enganxat damunt del 139. Són en blanc els ff. 1r-3v, 13-14v prel., 163v-170r i 173-174v
Binding moderna, en pergamí flexible, amb doblecs que protegeixen parcialment el tall vertical i restes de tancadors
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Narcisa Cornet i Marc (ex-libris al peu del f. 4, que té a sobre el segell de l'ajuntament, cosa per la qual s'ha d'endevinar el nom: “es de Narcisa de Corn[…]”)
Narcís Ramon March (Floruit 1550 [?] - 1650 [?]) (ex-libris: f. 1 “Es de Narcis Ramon March” (s. XVI-XVII?))
Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo
Associated persons Altres a l'interior de la coberta, segell d'haver format part de la primera exposició bibliogràfica del II Congrès de Metges de Llengua Catalana, amb el núm. d'ordre 82 i la menció a Lluís Llagostera
Anotacions de Marià Font i Aligué (Naixement Ripoll 1890)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits i edicions de Perelada (66-I) i Ripoll (XX, III, XI, XXI, XVI, V) (2006)
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció fotogràfica parcial del ms. III de la Biblioteca Lambert Mata. Manescalia (2003)
Facsímil: Reproducció del manuscrit III de la Lambert Mata (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 30
Note Al f. 163 [?] una mà del s. XVI ha copiat una recepta que duu la rúbrica en castellà i el text en llatí i castellà: “Para sanar almorranas. Recipit doze escarabajos negros y frielos | en dos onças de azeyte rosado y echale | vna yema deguavo y vna quarta de alhena| y media honça de cera blanca para quajar en | vna caçuela et est optimum. Re[me]dium.”.

Marià Font que va custodiar el fons quan va arribar a Ripoll va fer fitxes dels llibres i l’anotació “Lambert Mata” a llapis que hi ha a la part posterior pot ser de la seva mà o d’alguna altra de les persones que se’n van ocupar de la col·lecció.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2718
Location in volume ff. 4 prel.-12v prel. + i-lxxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2936
Desconegut. Tractat de manescalia
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS índex: [ 4 prel.] Siuols tost engrexar cauall … [ 12v] … A bestia que sia ferjda dalcansadura oaja | rebut colp enlo njruj
rubr.: [ i] Per engrexar cauall
text: Si uols tost engrexar ton cauall o bestia ages | avena portuada … [ lxxxxxv] … o viij.º. | dies contjnuant loy sedesfara tot | esi aso non disol noy basta sino soguo|jar loy
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2598
Location in volume ff. 101-163
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2487
Theodoricus. Manescalia ([?])
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS intr.: [ ci] A2quest libre es stat trallat de vn libre dell | rey alffonso de castella / lo quall mana fer | en fruyit dells cavalls e de lur faysons ede | lurs mallalties [sic] … [ civ] … E per gorir losne / ab qualls | cosses les vnes ab foch les altres ab enpastres | les altres ab poluores / les altres ab erbes
tit.: Capitoll prjmer delles faysons | que alls caualls deuen hauer | per esser ben enfrenats
text: Primerament deuen hauer les bocas ben | fesses / ede dins ben acanallades … [ clxiii] … e quant horjnara | e no lancara [sic] aygua per lo nas lauors | sera guarjda
Condition incomplet?
Note Acaba al final del cap. “De bestia que ha estrangolade jus las barres”. Segons Poulle-Drieux es tracta d'una obra anònima. Copiat per una mà de finals s. XV. Al final del text es transcriu una recepta per a les morenes en castellà i llatí (veure MANID).
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2719
Location in volume ff. 170v-172
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2937
Ramon. Receptari
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172v] Medjçina prouada per arimja ab la pratica / donada | amj Johan de masdouelles | per ramon lo botxi de bar|chelona / lo qual nafetes hi fa marauellosas cu|ras
text: Primo fa auer vn drap delly de camjsa dome odesto|pa que no aja serujt adona … [ 172] … encara de cosas molt caldas
Note Inclou un eixarm “laxarmi” (f. 170v), la recepta d’un preparat (ff. 170v-171r), la d’un ungüent (f. 171v) d’una pólvora (ff. 171v-172r) i una recepta “per axir cabells” en la qual s’aplica la pólvora anterior [inc. f. 172r] Esi voleu quy hiscan cabells en lo loch pintat| hoenaltra part hon no naja posau hi dela demunt dita poluora… [expl. 172r] encara de cosas molt caldas.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2720
Location in volume f. 172v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2938
Joan de Masdovelles. Suplicació a una dama
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 172v] Per gentil enteniment / y recordant se | quant he rehonat/ y qual mavist sens | ignorar macondicio / ven samerce qual | estich … y no tart vostra merce / pus quem pot fer | content ylleuarme la vida / de las mar|ces fetes liberalment / y sens triga son | de major estima
Record Status Created 1994-09-04
Updated 2018-03-21