Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2325
Authors Desconegut [?]
Titles Rosa de caritat per Déu lo pare obumbrada
Oració a la Verge Maria
Incipit & Explicits text: Rosa de caritat per deu lo pare obumbrada … e tot lo meu cors vos sia comanat, amen
Date / Place escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Language català
Text Type: Vers, Oracions
Metrics 6 7ï 7 7ï 7 9ï 7 9ï 7ï 9ï 9ï 9ï 6ï 6ï 11ï: abababab baaaccdd
References (most recent first) Llull et al. (1938), Rims. Medicina de peccat, Aplicació de l’Art General, Del consili, Cantilena. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss 314 nota 1 (ed. ref.)
Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura 231
Martí de Barcelona (1933), “Notes descriptives de manuscrits franciscans de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Estudis Franciscans 387-88
Note aquest breu text, amb irregularitats mètriques, té dues parts ben diferenciades, que podrien separar-se; per això Santanach en aquest cas diferencia dues oracions diferents
Subject PREGÀRIES
MARIOLOGIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 3984
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 128v
Title(s) Desconegut, Rosa de caritat per Déu lo pare obumbrada, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 128v] Aue maria deus te sal uerge maria
text: Rosa de caritat | per deu lo pare obumbrada | Lirj de virginitat | per lo sperit sposada … Prech uos uerge maria aque la anima mja | e tot lo meu cors uos sia comanat. amen
Poetic Stanza 12 vv.
References Crosas López (2005), Inspecció personal
Note la versificació d'aquesta composició és molt irregular, de manera que el còmput del versos que aquí hem establert és una mera conjectura de valor aproximatiu
Record Status Created 1991-11-03
Updated 2011-03-24