Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2324
Authors Desconegut
Titles Llibre de les solemnitats de Barcelona
Llibre d'algunes coses assenyalades (AHB Ms. B-37)
Incipit & Explicits rubr.: Com lo senyor rey Alfonso vingué de Nàpols, i de les grans y solepnes festes que li foren fetes assí en Barcelona
text: Com dama Joanella, regina del regne de Napols … al exemplo de lo que executaron en la venida de su magestad en esta ciudad en el año de 1701
Date / Place compilat 1423 - 1701
Language català
castellà
Text Type: Prosa
Associated Persons Compilador: Pere Joan Comes, copista
References (most recent first) Duran i Sanpere et al. (1930-47), Llibre de les solemnitats de Barcelona. Edició completa del manuscrit de l'Arxiu Històric de la Ciutat, 1. 1424-1546 - 2. 1564-1719
Puiggarí et al. (1878), Libre de algunes coses asanyalades succehides en Barcelona y en altres parts, format per Pere Johan Comes en 1583 y recóndit en lo Arxiu del Excelentíssim Ajuntament. Ara per primera volta publicat ab deguda llicència baix la revisió de D. Josep Puiggarí
Note Segons els editors aquest text és “compost de relacions i cròniques de festes i d'altres actes, escrites contemporàniament per testimonis presencials dels fets”
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1834
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 64 (BITECA manid 2033)
Copied Barcelona: Pere Joan Comes, 1583
Location in witness ff. 1 prel. + 23-43 prels. + 1 + 1-645v
Title(s) Desconegut, Llibre de les solemnitats de Barcelona, compilat 1423 - 1701
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] LIBRE DE | ALGUNES COSES ASANYALADES, SVCCEYDES EN BARCELONA .Y. EN ALTRES PARS. I.S. .8.3.
tit.: [ 23 prel.] Assi es continuada la taula de tot lo present libre. Taula del primer libre
índex: Cap. com lo senyor Rey Alfonso vingue de Napols … [ 43v prel.] … Cap. 41. enel qual se fa alguna poca mensio del chalendari Gregoria
rubr.: [ 1 previ] LIBRE PRIMER DE ALGVNES COSES SVCCEYDES EN BARCELONA
rubr.: [ 1] LIBRE PRIMER. Cap.i. com lo senyor Rey Alfonso vingue de Napols y deles grans y solempnes festese que li foren fetes assi en barcelona
text: C5om Dama Joanella. Regina del Regne de Napos fos molt opressa … [ 645v] … y tinguessen en vicari general de tota la religio lo dit fra Pere Castello mentre duraua la litte deuant sa sanctedat
References Duran i Sanpere et al. (1930-47), Llibre de les solemnitats de Barcelona. Edició completa del manuscrit de l'Arxiu Històric de la Ciutat, 1. 1424-1546 - 2. 1564-1719
Record Status Created 1991-10-31
Updated 1999-06-01