Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2324
City and Library Barcelona Arxiu de la Corona d'Aragó
Collection: Call number Fragments de còdex manuscrits, Carpeta núm. 8 no 216 | Antic OR. H. llig. 8o, 87
Title of volume Montalegre | Eiximenis | Llibre dels Àngels | 2 ff. perg. + 1 f. Paper | s. XV ( centrat a la primera meitat de la pàgina de la carpeta que el protegeix)
Copied 1401 - 1450 (Puig i Oliver et al.)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 3 (2 perg. + 1 paper)
Collation 12 21
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 334 × 235 mm
caixa 235 × 160 mm
columna 235 × 70 mm
Hand gòtica cursiva
Watermark creu llatina arbrada (semblant a Briquet 5613, Gènova: 1357)
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell, algunes amb decoració cal·ligràfica
Rúbriques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificació: en tinta sèpia sobre el pergamí, en els folis de paper no se’n veu
Perforacions: es veuen dues perforacions rectilínies, marcant les línies verticals
Condition bifoli de pergamí molt malmès, que va servir per a reforçar les cobertes d’un inventari, a finals del segle XVI. El foli de paper té el marge interior retallat, amb pèrdua de text i la tinta esborrada en part al verso
Binding folis protegits per una camisa de paper blanc, guardats en una carpeta de cartó
Previous owners (oldest first) Tiana: Cartoixa de Montalegre (procedeix dels delmes de Tiana (s. XVII) núm. 2888 segons una nota de l'ACA del 1977. Incautat en el moment de la Desamortització (1835), passà a les dependències d’Hisenda de l’Estat i d’aquí a l’ACA)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 404-7 , n. 70
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Mundó et al. (1994), Arxiu de la Corona d'Aragó. Secció de Manuscrits. Inventari provisional de fragments , n. 216
Tractat a: Gascón Uris (1997), “Eiximeniana fragmenta recuperata”, Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995) 679-681
Tractat a: Gascón Uris (1996), “Un text d'Eiximenis al Monestir”, Patrimoni i història local. Jornades d'homenatge a Lluís Esteva i Cruañas , n. edició
Tractat a: Alturo i Perucho (1995), “Métodos y posibilidades de estudio en historia del libro, con especial atención al códice gótico hispánico”, Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita 149
Descrit per: Avenoza (1994), Inspecció personal
Note al marge inferior del f. 1ra, escrit a l’inrevés: “7 de jun 1577”. Al marge inferior del foli 1rb i també a l’inrevés, comptes d’una mà del s. XVI. Al marge inferior del foli 1v, dibuix de creu que separa dos triangles amb base comuna; unes xifres: “30.| plec XXX”; altres xifres: “39, 39, 39”; a sota i en llapis, d’una mà moderna: “No 4498”. Al marge superior del f. 1v, nota gairebé il·legible en tinta i lletra de finals del s. XVI o principis del s. XVII: “Reuerendus Joannes Calu[ç][x] benef. [?] ecclesie Celiomontis [?] monasterii de [?] | parrochialis de hospitaleto”. A sota, d’una altra mà i amb una altra tinta: “Montalegre et alios”, “quoniam audiuimus”; a sota: “No 3”, i una signatura: “Bartho. Çanou”; més avall: “Quare popule | meus […]”. Al marge inferior de 2rb, en llapis, “235/”. Al marge de 2vb i a l’inrevés: “19 treto delespiels”. Al marge esquerre del f. 3ra, escrit en sentit vertical i d’una mà del segle XVI: “Tiana n. 4” i d’una altra mà del mateix segle XVI: “Tiana. No XXII | Carta 2a”. Més avall i a l’esquerre, de la segona mà del segle XVI: “Delmes”. Al f. 3rb, de mà d’Anscari Mundó: “O[rdenes] R[eligiosas i Militares] H[acienda] lig. 8o, 87 | Montalegre, dels | delmes de Tiana, s. XVII | no 2888”. Una mica més avall, tocant a l’extrem inferior del foli: “14-III-77”, data d’identificació del fragment

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2592
Location in volume ff. 1ra-3vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels (IV (13-16); V (48-50))
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS text I: [ 1ra] […] que apres deu so[…] marit era la sua corona … [ 2vb] … dela sua magnificencia a qui plau
text II: [ 3ra] […] deu quem digues curt … [ 3vb] … capitol 50 que tanqua lo present libre el sotmet ala esglesia Rona[na] Deo gracias
Condition fragment
References (most recent first) Avenoza et al. (1994), Inspecció personal
Note final del cap. 13, caps. 14-15 complets, inc. del cap. 16 del IV tractat; final del cap. 48 a la rúbrica del cap. 50 del V tractat
Record Status Created 1994-08-17
Updated 2013-12-09