Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2319
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 4797
Copied 1476 (Fanelli, llunari)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 338 (= I-XV + 1-[316] + I-XV) (diverses foliacions: ff. 1-287 a ploma en xifres aràbigues; ff. 288-293 moderna, en aràbigues i a llapis)
Collation quaderns irregulars
Page Layout 26 línies (f. 26)
Size pàgina 200 × 138 mm (f. 26)
caixa 109 × 72 mm
Hand gòtico-humanística (ff. 1-195)
cursiva més desacurada (no respecta la pauta) (f. 196-198v)
Watermark sagetes creuades (al f. 200,) (semblant a Briquet 6303, Roma: 1462, var. Udine: 1465, Roma: 1471)
Pictorial elements Caplletres: espais en blanc per a caplletres, marcades amb lletres de guia
Altres: decoració en rosa-violeta (al llunari)
Rúbriques en vermell (a la resta)
Tocs de color algunes majúscules safranades (a la resta)
Other features Justificació: a punta seca, règim de pautat complet
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Reclams: el volum generalment duu reclams, llevat quan al primer foli del quadern següent comença una altra obra; de vegades, són al recto d'un foli i no corresponen al darrer foli d'un quadern sinó a l'última paraula del foli anterior
Condition en bon estat, alguna taca d'humitat que no afecta el text. En blanc els folis de guardes anteriors i posteriors i els ff. 8v-24v, 199-286 i des del 293v fins el 316 (aquests darrers preparats amb caixa d'escriptura)
Binding de la biblioteca, en pell marró sobre cartó dur, amb daurats (al llom “VAT | 4797”) i escuts papals
Previous owners (oldest first) Angelo Colocci, cortesà 1549 ad quem
Associated persons Altres en va treure còpia parcial a Roma Antoni de Bastero i Lledó, Canonge
Altres a una nota del darrer foli es fa esment de Pere Callau En Malaguany
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Copiat en manid 1934 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1934 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 239. Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem. Gui de Caulhac… Zibaldone provenzale, compilat 1401 [?] - 1500 [?].
manid 2742 MS: Paris: Arsenal, 2525. 1701 - 1800. Desconegut, Taules astrològiques, compilat 1476 [?].
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Catalogat a: Florio (1996), Inventarium Manuscriptorum Latinorum Bibliothecae Vaticanae, 5 (it. 3916-4888) 357
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fanelli (1979), “Aspetti della Roma Cinquecentesca. Note sulla diffusione della cultura iberica a Roma”, Ricerche su Angelo Colocci e sulla Roma cinquecentesca 160-1
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 90-1
Note Al verso del darrer foli a una anotació es llegeix: “Mossen patro callau en malaguany”, podria tractar-se d'un antic posseïdor. Altra nota, al f. 240 diu: “Anno a natiuitate domine Millesimo quingentesimo quinto dauant la presencia mia es estat”. Al f. 8 Colocci ha anotat l'índex “Iannitius Tegni | Arnaut de Vilanoua de epidemia”
Subject Manuscrit datat
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.4797 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2690
Location in volume ff. 1ra-7rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2916
Desconegut. Taules astrològiques
Language català
Date compilat 1476 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1ra] Mil cccc lxvj. meses dies hores Març. xvj. ij. … [ 7rb] … e trobaras sagitarius en lo qual esta la luna de .21. fins ha .22. e la mjtat de .23. que son .2. dias e mjg
Note el calendari acaba en el mes de febrer, dia 2, vuit hores: ”Febbrer .ij. .viij.”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2577
Location in volume ff. 25-52
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2116
Johannitius. Introducció a l'art del tigni
Language català
Date traduït 1399 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Açi Comensa Lo Libre de Johannjssi de Intruductions del art del tignj
prol.: [m]5Edecjne Se Depertex En Duas Parts So Es En Tehorica e En Praticha deles quals duas la teoricha se depertex en tres parts ço es en complecxio de les coses neturals e de no neturals … Les .iiij. humors crexen per la qual reho ho signjficacio Se conex la meleltia
tit.: De coses Neturals
text: [l]3Es Coses Neturals son .vij. ço es a seber Alements Complections Cumjstions … [ 51v-52] … [c]3Irorgia Es dobla menera ço es a seber axi com carn Coltell Tallar E costrenyar E couraho En || os axi com consoldar e yunir
colofó: Acabat es lo libre de de [sic] Juannjssi
Commentary Metge anònim, metge, "Item element es comensament de generacio de Creximent e de mjmuament de les coses cahibles e aço faent la planeta (…) Epitima es so qujs da de such de erbas e de ayguas ab algunes poluores le qual cosa es molt corent e liquide e no spessa ab le quall mulle hom draps los quals posa hom ho son posats sobre lo membre" ff. 25-51v
Desconegut,
Note als marges dels folis 25r-29v, 30v, 32r-33r, 34r-35r, 38r-39r, 43r-44r, 47r i 51v hi han comentaris en català transcrits amb lletra molt acurada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2578
Location in volume ff. 52-55
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1472
Galièn de Cremona. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1400 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 52] Seguex se la conaxensa de les hurines
prol.: [c]3Onexenca [sic] De les species se da en .v. meneras So es per reho de calitat e quanditat temps hora … bo e mall e discrecio
rubr.: De conaxenca [sic] de les hurines segons galien
text: [a]3Si Comensa La Conaxensa Deles Urines. Sapies ben Sertament Que lo cors del hom ha .iiij. propriaatats [sic] en si la huma e laltra que son contrarias … [ 54v] … Sapias per veritat que en la conexenca [sic] deles hurinas molt feu y poc
colofó: [ 55] Acabades son les conexensas deles Urines
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2579
Location in volume ff. 55-56v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] E Comensa la conaxensa dels polsos
text: [a]3Donchs Sapias que pols no es altra cosa sino moujment de coratga … [ 56v] … demostran meleltia dels leus en les fembras si lo pols bat en la jusane
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit. Notes marginals, extretes del De pulsibus d'Antoni Ricart copiat als folis 65-70v
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2692
Location in volume ff. 57-65
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2922
Antoni Ricard. De la coneixença de les orines
Language català
Date escrit 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57] En nom de deu e dela verga meria. Comença lo tractat de horinas lo qual ha ordonat Mestra en tonj Ricart mestra en Medecina
text: [p]5Rimerament Com tu veurás/ laygua ben Vermella ab Una molça … [ 65] … cascuna grossa e jnflades e pasades es prenys de dos
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2696
Location in volume ff. 65-70v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65] En nom de deu e dela gloriosa mara sua. Comensa lo tractat de conaxenca de polsos segons mestra antoni Ricart e comensa la definicjo
text: [a]5Don sapias que pols No es altra Cosa sino moujment del coraga … [ 70v] … vehementur stringit stumaticum
Note obra copiada dues vegades al volum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2693
Location in volume ff. 71-89v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2918
Desconegut. Tractat de flebotomia
Language català
Date traduït 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71] Açi comensa lo tractat de flobotomja lo qual conte vij castions segons per orda veureu
prol.: [m]5As Verament fflobotomja Entra les altras coses Es mes Cumuna e generosa ajude car fa gran aficacia en les meleltias de sanch e es dit en lo .viiij. de la Terapenticha e per aço se deu comensar en aquella … [ 72] … La .vj. determena del temps. La .vij. es dells doctos e del regiment de aquella an ajustat
rubr.: Capitoll lo quall tracta dela prjmera castio
text: [m]3As la primera quastio es engendrada e desliberada pr presencia de cascuna replexio ço es ha seber segons los bexells e les virtuts … [ 83] … e sert en totes aquestes coses aconsellar fa quey sian aperallats los senyalls de fisicha los quals ordonen bon nodrjment ho bon Regiment e coujnent porgacio E en altra menera lo estat dells es pillos
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2580
Location in volume ff. 90-113v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2100
Bernardus de Gordonio. Suma de simples medicines e compostes
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90] Comensa la suma dell Gordo de simples medecinas e compostes diujdides per .vj. castions segons per orda veurets
text: [d]5Onchs moltes Son les Meneras de purgar … [ 113v] … de casia fistola ab exerop violat ho ab brou e puys que tentost ques diu
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit. Acaba en el capítol: “La .vj. quastio es qujn regiment deu tanir lo pacient”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2581
Location in volume ff. 113v-114v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia (Capítol del vòmit)
Language català
Date escrit 1363
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 113v] Asi comensa lo capitoll de vomjt segons mestra Guido de cauliac
text: [u]4Omit es porgacio feta per la bocha ab medecina vomjtatiua … [ 114v] … E hapres [sic] vna hora degua menjar viandes leugeras e confortatiuas
Condition fragment
Note Fanelli no cita aquesta obra com copiada al manuscrit
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2694
Location in volume ff. 116-198v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2919
Desconegut. Tractatus aliquorum medicinarum alicuorum morborumet remedia illorum
Language català
Date traduït 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116] Incipit Quidam tractatus aliquorum medicinarum alicorum morborum Et remedia illorum Et prjmo jncjpjnt Digestum
rubr.: Digestum per fredor de ventrell
text: Item oximelle squjlletic sirus sticados … [ 198v] … sera mise e ffet in forma de enpastra
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8152
Location in volume f. 191
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5114
Desconegut. Conjur-ta, fich
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 191] conjur ta fich de part de nostro senyor deu Jhesu christ … podrescha la rahill
Poetic Stanza 1 x 6
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2695
Location in volume ff. 195v-196
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2920
Desconegut. Receptari
Language català
Date compilat 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 195v] Per mal de fichs e de morenes
text: [ 196] Primerament vos ha genolareu deuant lo trepo e senyar leu tres vegades … que tal persona te en tal loch he nomenant le per son nom & cognom
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9475
Location in volume ff. 196-198v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2920
Desconegut. Receptari
Language català
Date compilat 1476 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196] Aygua per fermar las ganjuas & refermar les dents
text: Pren .iij. onsas de aluz fens cramat mjra laca sanch de drago pedra sangujnea … [ 198v] … sera mise e ffet en forma de enpastra
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 2582
Location in volume ff. 287-293
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2098
Desconegut. Petit tractat sobre el regiment que es deu tenir en cas d'epidèmia
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 287] En nom de deu sia e de la vmjll Verge medona Santa Maria. Comensa vn patit tractat per lo Reuerent mestra Arnau de vila noua Sobra lo Regiment Qujs deu tenjr en temps de hepidemje Co es en temps de pestilencia
text: [e]4N nom De Deu e de le verga Maria La qual hauem Aplicar En Totes nostres operacions … [ 290v] … sera posat asi lo regiment curatiu de la febre pestelenciall
rubr.: Regiment Curatiu dela ffebra pestilenciall
text II: [ 291] [p]3Rimerament sia auecuat lo cors per sagnia … [ 293] … vna pleta ben ampla que bast de pols ha pols e sia continuat
Record Status Created 1993-04-06
Updated 2017-07-13