Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2317
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Barb. lat. 3589 | Antic XLIII.135 | Antic N. A. 793
Title of volume BARB | LAT | 3589 ( al teixell)
Tabula. Natura planetarum et primus signum eorum ( al f. 1)
Copied 1301 - 1400 (catàleg)
1295 - 1325 (V. Martines)

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 84
Page Layout 46 línies (f. 29)
Size pàgina 312 × 220 mm
caixa 204 × 112 mm
Hand gòtica cursiva amb trets de bastarda (ff. 29-51)
cursiva de mans desacurades (resta del volum)
Pictorial elements Caplletres: en vermell (ff. 29-51v)
Calderons en vermell (ff. 29-51v)
Tocs de color vermell en algunes lletres (ff. 29-51v)
Other features Perforacions: són visibles sis perforacions situades a prop dels marges, de forma inclinada, assenyalant les línies fonamentals de la justificació
Pautat: esquema senzill per a text a línia tirada, arribant fins als marges les línies fonamentals de la justificació i sense línies de guia per als renglons
Condition manquen folis de l'antiga foliació: 8, 28, 52-65, 69, 73, 76-82 i n'hi ha alguns fora de lloc. La foliació moderna ignora les llacunes
Binding de la biblioteca, mitja pell i cartó, moderna
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Tractat a: Giralt (2014), “The Manuscript of a Medieval Necromancer: Magic in Occitan and Latin in ms. Vaticano, Barb. lat.”, Revue d'Histoire des Textes 225-7
Tractat a: Giralt (2012), “Màgia medieval en occità i llatí: el Libre de puritats i els altres escrits del còdex Barberiniano Latino 3589”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització 201-3
Descrit per: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 38
Tractat a: Martines (2003), “Quant d'aisò voldràs obrar [e] ssi vols saber tot ço que·s conté. Un Llibre de puritats (Barberini Latinus 3589) y otros dos códices sapienciales hispánicos de la Biblioteca Apostolica Vaticana (Barberini Latinus 311 y 4363)”, Revista de Literatura Medieval 132-33
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 7-8
Note Conté receptes per curar diverses malalties, per trobar coses perdudes, per fer que plogui, filtres d'amor i observacions sobre la pedra filosofal, tractades a Giralt 2014.

Volum factici, mal relligat; obres aplegades en un volum per raó del tema i de la similtut de la llengua. L'obra catalana és de factura molt diferent a les altres en occità i llatí, és en pergamí mentre que la resta del volum és de paper. Giralt (2012) fa referència a aquesta anotació i opina: "si que hi ha una vinculació entre els textos més enllà de compartir el tema de la màgia espiritualista astral, si bé amb certes diferències en la seva orientació, amb la presència de llengües diferents -llatí i occità amb influència catalana- i indicis materials d'una composició complexa" (201).

A l'inventari s'ha anotat: “Questo Cod. è vano ed ridicolo per la materia, è preziosissimo per l'antichità della lingua”. Al f. 1 índex en llatí i occità; als ff. 2-17v un text occità “Cant daiso voldras obras as mesties que sies (…) he aprofitaras ab la ajuda del creador”; ff. 65-77v occità “E comensa lo liber de yodeus de astro. En Cap. a part se trata de las reglas generals (…) am la tua demanda que faras”; f. 78 “Conjuro vos sperits los cals euocatz e vos contestar asi meteys…”; segueixen textos en llatí; f. 78v “Primerament quan tu faras…” també en occità. Al f. 79 comença un text que sembla com una mena de resum del contingut del volum: “ia. lo libre de las puritats de jun… f. 83 e redordan souen deo gracias amen”.
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.3589 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2575
Location in volume ff. 3-51v (fol. mod.)
ff. 1-51v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2823
Desconegut. Libre de puritats
Language provençal
Date compilat 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] Cant daiso voldras obrar… … [ 51v] … En appres virem a lentorn del creador una cor…
Condition incomplet
References (most recent first) Tractat a: Giralt (2014), “The Manuscript of a Medieval Necromancer: Magic in Occitan and Latin in ms. Vaticano, Barb. lat.”, Revue d'Histoire des Textes 227-40
Tractat a: Giralt (2012), “Màgia medieval en occità i llatí: el Libre de puritats i els altres escrits del còdex Barberiniano Latino 3589”, El saber i les lleng#ues vernacles a l’època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització 203-11
Ed. parcial a: “El Libre de puritats. Un trattato medievale catalano per fare amuleti astrologici”, Artifara. Revista di lingue e letterature iberiche e latinoamericane (2002)
Record Status Created 1993-04-06
Updated 2018-11-21