Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2316
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-7
Title of volume Cirurgia de P. de argelata ( al llom)
Imprint Perpignan: Johannes Rosenbach, 1503

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis f.: 316 (= i + 1-7 + I-CCCVIII)
Collation prel8 a-z8 A-Q8 R7
Page Layout 2 columnes
50 línies (f. III)
Size pàgina 269 × 200 mm (f. III)
caixa 220 × 155 mm
columna 220 × 73 O 81 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals (al f. LVII)
Pictorial elements caplletres de 6 unitats de pauta. Al f. 1r es veu el nom de Petrus de Argelata sostingut per dos àngels
Condition exemplar molt restaurat
Binding moderna
References (most recent first) Grapí (2000), Inspecció personal
Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 29 , n. 17
[Associació General de Metges de Llengua Catalana] (1918), Bibliografia medical de Catalunya. Inventari primer, pres dels llibres antics i moderns presentats en l'Exposició Bibliogràfica, anexa al II Congrés de metges de llengua catalana, celebrat a Barcelona, del 21 al 28 de juny de 1917 33-7 , n. 173
Note duu anotacions de moltes mans diferents
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=10-vi-7&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c10-vi-7 catàleg vist 2017-05-24

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2573
Location in volume ff. 1-7v + I-CCCVIIIv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2106
Pietro d' Argellata. Cirurgia
Language català
Date traduït 1503 ad quem
Title(s) in witness Petrus de Argelata, f. 1r
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Petrus de Argelata
índex: [ 2] Tabula. E4N nom de nostre senyor deu e dela gloriosa verge maria comensen les rubriques del primer libre. Tractat primer. De fleumon. en car. j … [ 7v] … Capitol .iij. del sete tractat del primer libre deles medicines conferents als ossos trencats. lo qual capitol manqua als exemplars antichs
prol.: [ Ir] Prohemium del libre. Aci comenssa la cirurgia del reuerend e meritissim doctor en art e medicina Lo reuerend mestre Pere de argilata dela ciutat de Bolonia. Lo qual esstat treduit de lati en lengua vulgar Cathalana per lo venerabile en Narcis sola: batreler en arts e en medicina cirurgia Ciutada de Barchelona corrigit emendat per los reuerendissims e meretissims doctors en arts e en medicina Mestre Francesch seruent e mestre Alfonso de torelleo: e mestre Johan gelabert cirurgia tots de la villa de Perpinya
text: [ Ir] Alguns amichs meus me han preguat quela legis La terça e quarta fen del quart libre de Auicenna … [ CCCVIIIr] … tambe tota carnositat e duricie en alguna part nada mollifica. e jo ho he experimentat.
colofó: [ CCCVIIIv] E assi A la hore gloria de nostre senyor deu e dela gloriosa verge maria es complida la present hobra de cirugia. la qual ha compost lo Egregie e Reuerendissimo doctor en arts e en medicina mestre Pere d'argelata de Bolonyo. Corrigit e complit per los Reuerents mestres mestre Francesch Syruent E Mestre Alfonso de Torreleo en arts y en medicina doctors Estampat ab gran diligencia en la Noble villa de Perpinya Per mestre Johan Rosembach Alamany .a. XV. del mes de Gener. Any. M. d. iii.
Note els folis preliminars duen signatures de quadern “AA” ii… “AA vij”
Number of additional copies of edition 5
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1352
City and Library Desconeguda Francesc Fàbregas
External description

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1351
City and Library Desconeguda Ubicació sense determinar
Collection: Call number Olim Biblioteca de la Viuda Font de Rubinat
External description
Previous owners (oldest first) Reus: Biblioteca Font de Rubinat
References (most recent first) Lamarca (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2099
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. Fol. Td 73252
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 6 prel. + i-cccvii + I (foliació impresa)
Collation AA6 a-t8 B-F8 v-z8 A-G8 H6 J-K8 L6 M4 N6 O8 P-Q6 R7
Size pàgina 281 × 202 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal, rúbrica del proemi en tinta vermella
Condition exemplar restaurat, amb els folis mal ordenats, i alguns errors en la numeració; taques d'humitat. Al quadern “R” manca el f. 302. Errors de foliciació: lxxxxiii (per 87), cxxxix (per 129), cxxxiii (per 134), cxlvi (per 147), clxxxx (per 195), ccxxxviiii-ccxxxx (per 138-139), ccxxxvix (per 146), del f. ccxxxxv (= 145), salta la numeracióal f. ccxxvix (per 146), el segueix ccxxxxix (per 147) tot coincidint amb el pas del quadern “H” al “J”, continuant la seqüència a partir d'aquest darrer. Del f. ccixxi la fol. salta a cclxxiii i del f. cclxxvii salta al f. cclxxix. Repeteix el f. cclxxx continuant la seqüència a partir d'aquesta numeració repetida. Manca fol. 302. Dels darrers 4 ff. no es pot comprovar si la foliació és correcta perquèmanca justament aquesta part dels ff. que estaven trencats
Binding mitja relligadura, pergamí sobre cartó; damunt del pergamí s'ha enganxat paper jaspiat en marrons; talls tintats de vermell
References (most recent first) Soriano (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos
Note segell de la biblioteca “ACQUISITION N. 153063”. Algunes anotacions marginals -escasses- i manícules assenyalant passatges del text

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 3199
City and Library Providence John Hay Library: Special Collections and Brown University Archives
Collection: Call number 461
External description
Leaf Analysis I-CCCVIII

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1353
City and Library Sabadell Francisco Bedós
External description

Record Status Created 1993-04-06
Updated 2017-05-24