Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2315
Authors Desconegut
Titles Propietats del romaní
Incipit & Explicits text: El romaní ha 26 propietats … de la flor seca del romani
Date / Place compilat 1340 [?] - 1360 [?]
Language català
Text Type: Prosa, Receptes
References (most recent first) Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 35-6 , n. 55
Bofarull i de Sartorio (1892), “Troballes d'arxiu. Troballa V. Codices de San Cugat del Vall‚s, no 27. Cartes blanques primeres”, Revista Catalana
Note segons Castañeda són: “apuntes referentes a las explicaciones dadas en la cátedra de Simples y Yerbas”
Subject MEDICINA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1824
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.III.18 (BITECA manid 1245)
Copied 1301 - 1400 (Zarco)
1341 - 1360 (Castañeda)
Location in witness ff. 11-12
Title(s) Desconegut, Propietats del romaní, compilat 1340 [?] - 1360 [?]
Lo Romani ha .xxvj. proprietats dauall escrites
Incipit & Explicits rubr.: [ 11] Lo Romani ha .xxvj. proprietats dauall escrites
text: .i. Prin flor de Romani e ligala en .j. drap … [ 12] … xxvj. A mal de pits deuets usar en lo vi dela flor secca del romani
ID no. of Witness 2 cnum 10681
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 27 (BITECA manid 1227)
Copied 1391 - 1400 (text del f. 127 amb la poesia catalana, el manuscrit és anterior)
Location in witness f. 2
Title(s) Desconegut, Propietats del romaní, compilat 1340 [?] - 1360 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Aquestes son XX e sis virtuts del Romani (Roris marini) les quals hem apres de antichs doctors e tenim per veres e experimentades
text: Pren les sues flors | e lligales ab un drap de lli e fesles bullir ab aygua tant ques consumesca la meytat … Item Si en ton camp o en la vinya planteses romanins els conreeses neta e esmeradament les vinyes sestendrien e pendrien gran increment | e tu mateix tambe ten gaudiries
Record Status Created 1991-10-22
Updated 2008-12-17