Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2311
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Ms. 897 (c)
Title of volume Furs de monço ( al peu de la portada)
Imprint València: Joan Jofré, 1518-12-22

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: i-xxii + I (foli de guardes posterior de paper modern)
Collation a-b8 c6
Page Layout 2 columnes
54 línies (f. a iiijvb)
Size pàgina 394 × 280 mm (f. a iiij)
caixa 271 × 185 mm
columna 271 × 82 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Xilografies al f. a 1, gravat de grans dimensions on es troba un elm amb les armes d'Aragó; al final, marca de l'impresor amb una sirena
Condition en bon estat, sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, pell sobre taula amb daurats al llom de quatre nervis
History of volume Adquirit 1794 a quo
Previous owners (oldest first) Francisco Pérez Bayer, bibliòfil 1794 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1920 MS: València: Universitària, 897 (a). 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
manid 1920 MS: València: Universitària, 897 (a). 1488 a quo - 1500. Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal
Note relligat juntament amb un exemplar manuscrit dels Furs

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2525
Location in volume ff. i-xxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4834
Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó)
Language català
Date celebració 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Furs de monço
tit.: [ iv] Taula dels Furs e Actes de Cort e altres coses contengudes enlo present Libre senyalats e mostrats per cartes e pagines
índex: P2Rimerament de dret de Peatge: enla primera pagina … [ irb] … Item la offerta a.xix. Cartes enla segona pagina
rubr.: [ iira] Furs e actes de Cort fets e publicats enla vila de Monço per lo molt alt senyor Rey don Ferrando als regnicoles dela ciutat e regne de valencia / enles corts generals per sa majestat alli çelebrades als Regnes de Arago e Ualentia e principat de Cathalunya. Enlany de nostre senyor .M.D.X.
intr.: G7Ran cura / solicitut / y diligencia Deuen tenir los Reys / Princepsy senyors … [ iirb] … Los quals furs e actes de Cort: volem hajen loch enles questions esdeuenidores
tit.: Rubrica Primera Rubrica de dret de peatge
text: C4Om per fur pernos fet: e atorgat enles Corts pernos celebrades en la nostra ciutat de Oriola … [ xxivb] … E ab saluetat encara expressa : que per lo present acte: no sia fet ni causat prejuhi algu al dit regne de Ualentia ni algu dels braços de aquell: ni sia tret a vs ni consequencia ensdeuenidor vicecancellarii
conf.: D4Jctos igitur Foros: actus Curie ordinationes et prouisiones … [ xxiira] … Acta fuerunt hec in Eclesia beate Marie vile Montissoni : vbi dicta curia celebratur. Die .xx. Mensis Julij. Anno anatiuitate Domini Millesimo Quingentesimo decimo. Regnorumque nostrorum videlicet Sicilie vltra farum Anno Quadragesimo tercio Aragonum vero et aliorum trecesimo secundo Sicilie: autem citra farum et Hierusalem octauo. S4Jg✠num Ferdinandi dei
habilit.: [ xxiirb] S4Jg✠num Anthonij augustini vicecancelarij (…) Qui predicta omnia approbamus laudamus et confirmamus eisque assentimus nostrumque assensum prestamus. T4Estes qui predictis presentes fuerunt. illustris petrus de Aguilar … [ xxiiva] … Dominus Rex ex actis in dicta Curia generali editis/ publicatis. Et juratis mandauit mich. Michaeli Uelasquez climent in cuijus posse dictus Dominus Rex et omnes predicti firmarun. Et vidit Anthonius Augustini Uicecacellarius. S. Registratta. InCuria Ualentie .ij.
colofó: [ xxiivb] Alahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist. e dela sacratissima verge Maria : foren stampats los presents Furs enla Metropolitana Ciutat de Ualentia per Juan Joffre a vint y dos de Deembre : del any Mil Cinhcents [sic] y diuuyt
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2200
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1313 (2) | Antic I-1313 (2)
Title(s) in copy FURS | DE | VLENCIA || 2 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Size pàgina 374 × 260 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition afectat per bibliòfags
Binding moderna, en pell
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (segell a les guardes)
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note amb moltes anotacions marginals, just abans de començar aquest text es llegeix “Candara moro de gandia al hostal dela nau”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 3067
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Biblioteca Nicolau Primitiu: XVI/2
Title(s) in copy FURS | DE | VALENCIA || II ( al teixell en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I-XXII
Collation a-b8 c6
Size pàgina 362 × 265 mm (f. II)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Tot a una tinta, caplletra inicial de set unitats de pauta i resta de caplletres de quatre i cinc unitats de pauta amb motius florals gravats
Condition enquadernat amb altres furs. Volum restaurat amb algunes taques d'humitat. Sense errades de signatures de quadern i sense errors de foliació
Binding moderna. Mateixa enquadernació que l'exemplar NP XVI/1. Folre de plàstic per preservar l'enquadernació
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Note moltes anotacions

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2178
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Inc. 9(3
Title(s) in copy FURS | DEL | REGNE | DE | Valencia ( a ploma, al teixell)
Furs de monço ( al peu de la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: [i]-xxii + II (tercera obra)
Collation a-b8 c6
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 394 × 280 mm (f. a iiij)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition presenta taques de brutícia. Sense errades a les signatures de quadern ni a la foliació
Binding pergamí sobre cartó amb restes de baguetes de badana trenades que el lligaven, despresa del llom. Els folis finals són de guarda de l'època de la relligadura
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (segell imprès)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Note relligat amb altres impresos. Algunes anotacions marginals, menys abundoses que a la primera part del volum

Record Status Created 1992-09-28
Updated 2021-09-29