Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2310
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number 903
Title of volume Libro | de la fundación, privilegios y orde | nanzas de la cofradia de Na Sa de la Seo | gracias para adquirir | y | titulos de la casa cofradia ( al foli de pergamí 1, inicialment deixat en blanc, a ploma, amb tinta negra, mà possiblement del s. XIX)
Copied València [?]: 1458 a quo - 1500

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-63 + 8 + I
ff.: I + 1 + i-lvj + 8 + I (fol. antiga)
Collation 16 210 36 410 54 610 76 810 96 104 114/3t
Page Layout 30 línies (f. ij)
Size pàgina 280 × 195 mm (f. ij)
caixa 202 × 123 mm
Hand gòtica amb influència de la humanística
gòtica molt avançada
Pictorial elements Caplletres: la inicial embotida de sis unitats de pauta en vermell i blau sense decoració filigranada. Resta de caplletres, alternant vermell i blau, de dues i tres unitats de pauta, sense decoració filigranada
Rúbriques en vermell
Altres: foliació en xifres romanes en vermell
Other features Justificació: amb línies de guia per a l'escriptura a tinta i punta seca. Línies de renglons a tinta vermella, molt fina (sanguina)
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones
Reclams: sense reclams
Condition bon estat de conservació. Folis en blanc: 6v-7v, 52r-v (xlvr-v fol. antiga), 63v (fol. antiga lvjv), i a partir d'aquí fins al final. Pergamí reaprofitat. Conserva una justificació antiga sobre la qual es va fer la que segueix el text
Binding en pell marró i sobre aquesta s'han enganxat les restes de l'antiga enquadernació (gairebé tota menys el llom), també en pell marró. Encara es veuen les restes d'haver dut dues tanques metàl·liques
References (most recent first) Catalogat a: Universitat de València. Biblioteca (1992), Fitxer de Sala
Descrit per: Soriano (2007), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1990), Inspecció personal

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2524
Location in volume ff. 2-63 (fol. mod.)
ff. 1-56 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2780
Confraria de la Verge Maria de la Seu. Capítols de la confraria de la Verge Maria de la Seu de València
Language català
Date escrit 1414
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Taula dela fundatio priuilegis e ordenations dela loable confraria dela verge maria dela seu de valentia
índex: La original fundatio dela confraria. a cartas .j. … [ 5] … Titols dels drets dela compra dela casa dela confraria dela verge maria dela seu. a cartes .L.v.
pream.: [ 8 mod] L6Jbre dela lloable confraria de la verge sancta maria dela seu de valencia fets enlany dela natiuitat de nostre senyor mil.cccc.xiiij. stants Prior lo honorable mossen ramon piquer canonge esotsacrista dela seu. E maiorals los honrats en joan corcha rector dela sglesia de alboraya (…) e lo noble mossen felip boyl caualler senyor de manises. E lo honorable miçer guillem cahera licenciat en leys En lo qual se comprenen e es fa mencio. Primeramen dela fundatio priuilegis ordinacions e concessions dela dita confraria ab cartes publiques segons son estades fetes e atorgades insertes segons prioritat … E hals paregut aquest libre esser molt necessari e vtil ala dita confraria per lo qual deus migançant se mostrara clara raho deles dites coses en sdeuenidor
rubr.: [ 8v] ffundations priuilegis e ordinations dela lloable confraria de madona sancta maria. La original fundatio e ordinations dela loable confraria dela verge maria admesa per lo senyor nunch bisbe e honorable capitoldela seu se valencia sots forma de certs capitols dels quals se fa mentio breu per los margens ab retentio ques puixa reuocar tota vegada que ben vist los sia
intr.: N3Os hugo miseratione diuina episcopus et capituli ecclesie valentie silicet petrus de abbatia. Anthonius de alpicato (…) Attendentes quod nobis conuocatis et congregatis ad sonum campane ut moris (…) scriptis ad perpetuam rei memoriam poni et redigi per capitula fecimus ut sequitur
text: [ 9] P2Rimo enim concedimus statuimus et ordinamus quia siat sit et fieri possit elemosina seu confraria presbiterorum et clericorum in sacris ordinibus … [ 62v-63] … Item en lo sobredit libre a cartes Liiij. Esta registrada la crida real ordenada per la ciutat || de Valencia per la processo ques feu lo iorn dela assumptio dela verge maria de agost en lo primer any del iubileu M.cccc.Lviij.
Record Status Created 1992-09-28
Updated 2012-03-26