Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2305
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 10-III-22
Title of volume OBRES | DE | AUSIAS MARCH ( al teixell en daurat)
LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH. AB VNA DECLARATIO EN LOS MARGES. DE ALGVNS VOCABLES SCVRS ( al f. 1, portada)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1543-12-22

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + i-clxxii + III (foliació impresa)
Collation 4 A-X8 Y4
Page Layout 31 línies (f. ii)
Size pàgina 190 × 130 mm (f. ii)
caixa 143 × 70 mm
Font humanística
Watermark mà amb flor de cinc pètals (des del f. 2 prel. fins al clxix,) (molt semblant a Valls Wat. 1674 del 1544, però es veu la inscripció “AS” a la palma i al puny no té cap lletra escrita)
Pictorial elements Caplletres: caplletres de 2 i 4 unitats de pauta, la primera gravada i decorada amb uns senzills motius vegetals
Condition exemplar en molt bon estat. Errades de foliació: lxii (per lxiii), cxxvii (per cxxvi). Sense errades a les signatures de quadern. El darrer foli preliminar ha romàs en blanc, sense cap lletra impresa
Binding moderna, de luxe, en pell amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Tarragona: Companyia de Jesús (ex-libris al f. 1: “Es de la casa de Probaçion de la Compañia de Jhesus de Tarragona”)
Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2303 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/2985. Lluís Pedrol, 1542 - 1543 ca. Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459.
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 7 , n. 151294
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Tractat a: Escartí (1997), La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539)
Catalogat a: Escobedo (1996), Typographica. L'edició catalana, del llibre incunable al 1939 30 , n. 30
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 564 , n. 73
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. M-635
Tractat a: March et al. (1952-59), Poesies 160 , n. b
Tractat a: Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 1 , n. 202
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 2126
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 779
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 256 , n. q2
Tractat a: Genovés y Olmos et al. (1911-14), Bibliografía valenciana. Catalech descriptiu de les obres impreses en llengua valenciana desde 1494 fins 1910 1:105-106
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 3 , n. 2910
Tractat a: Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 363
Tractat a: Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno 1:26
Note aquest exemplar presenta un error de foliació no documentat en altres volums de la mateixa edició
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/586 enquadernació vist 2017-05-29
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/78618 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1405860~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 124
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2508
Location in volume ff. 1-4 prel. + i-clxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1735
Ausiàs March, Cavaller. Poesies
Language català
Date escrit 1400 - 1459
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1 prel.] LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH. AB VNA DECLARATIO EN LOS MARGES. DE ALGVNS VOCABLES SCVRS
tit.: [ 1v prel.] TAVLA Y ALPHABET DEL PRESENT LIBRE
índex: [ i] A. Axi com cel / qui desija vianda / fo. I … [ 3v prel.] … Yo contrafas / Nau en golf perillan. fo. Lxxxi. | Finis
tit.: [ i] LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH.
text: Q4vi no es trist / de mos dictats no cur | ho'n algun temps / que sia trist, estat … [ clxxii] … mas tals quals son / d'aquestes me abunda | puix son cami / es via per, les altres. | FINIS
registre: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y. | Totes estes letres son quaderns excepto y grega que's duern
colofó: Foren Impreses y acabades les obes [sic] del extreu [sic] caualler mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per mestre Carles amoros Prouençal Lany M.D.XL.III. A. XXII. del Mes De desembre
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6546
Location in volume ff. ir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3929
Ausiàs March, Cavaller. Qui no es trist de mos dictats no cur
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH
text: Q4Vi no es trist / de mos dictats no cur … [ iv] … sens aquell seu / d'infinida potença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6547
Location in volume ff. iv-iiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3840
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui desija vianda
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iv] A2Xi com cell / qui desija vianda … [ iiv] … tos [sic] es dins vos / lo quem fa desijar
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6548
Location in volume f. iiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3844
Ausiàs March, Cavaller. Algú no pot haver en si poder
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iii] Algu, no pot / hauer, en si poder … [ iiiv] … pensant quel iornme / fora deffenent
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6549
Location in volume f. iiiv-iiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3883
Ausiàs March, Cavaller. Lo vizcahí que·s troba'n Alemanya
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iiiv] Lo viscahi / ques troba'n alemanya … [ iiiiv] … he luny de vos / no trob res bo sens pena
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6550
Location in volume ff. iiiiv-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3847
Ausiàs March, Cavaller. Alt e amor, d'on gran desig s'engendra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ iiiiv] Alt he, amor / d'on gran desig sengendra … [ v] … cella, per que / amor, es desigual
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6551
Location in volume f. vr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3951
Ausiàs March, Cavaller. Tant en amor ma pens'a consentit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ v] Tant, en amor / mapens'ha consentit … [ vv] … que sonara / mentrel mon, dels vius dur
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6552
Location in volume ff. vi-vii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3858
Ausiàs March, Cavaller. Clar es e molt a tots los amadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ vi] Clar, es he molt / a tots los amadors … [ vii] … com guardar a / lo quil serueix, de dan
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6553
Location in volume ff. vii-viii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3868
Ausiàs March, Cavaller. Ja de amor tebeu jamés no sia
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ vii] Ia de amor / tebeu james yo sia … [ viii] … semblam gran dret / que la que yo am l'haja
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6554
Location in volume f. viiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3942
Ausiàs March, Cavaller. Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ viii] S2I com vn Rey / senyor de tres ciutats … [ viiiv] … e mostreu yo / que ne perdut parlar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 6555
Location in volume f. viiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3899
Ausiàs March, Cavaller. No·m pren axí com al petit vaylet
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ viiii] N2Om pren axi / com al petit vaylet … los pensaments / nom deuallen auall
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 9-16 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 6556
Location in volume ff. viiii-x
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3877
Ausiàs March, Cavaller. Lexant a part l'estil dels trobadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ viiii] L2Eixant apart, lestil dels trobados … [ x] … nos deu posar / lla hon, miracle, sta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 6557
Location in volume ff. x-xi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3873
Ausiàs March, Cavaller. La mia por d'alguna causa mou
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ x] L2A mia por / d'alguna causa, mon [sic] … [ xi] … he puis me dol / tant com puch soferir
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 6558
Location in volume f. xir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3862
Ausiàs March, Cavaller. Dona, si·us am no·m graescau amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xi] D2Ona sius am / nom graixcau amor … [ xiv] … si grat non han / hajau los per ingrats
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 6559
Location in volume ff. xiv-xiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiàs March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiv] S2Ens lo desig / de cosa deshonesta … [ xiiv] … millor de tots / haure nom, sim conferme
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 6560
Location in volume ff. xiiv-xiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiiv] T2Ant he amat / que mon grosser enginy … [ xiii] … hoyula vos / puix veritat re porta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 6561
Location in volume ff. xiii-xiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiàs March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiii] T2Ots los desigs / escampats enlo mon … [ xiiii] … perden lo seny / he les vistes exorben
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 6562
Location in volume ff. xiiii-xv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3900
Ausiàs March, Cavaller. No pens algú que m'allarch en paraules
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xiiii] N2O pens algu / quem allarch en paraules … [ xv] … la terça es / quel fals, apetit guarda
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 6563
Location in volume f. xvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3956
Ausiàs March, Cavaller. Tot metge pren carech de consciença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xv] T2ot metge pren / crrech [sic] de consiença … [ xvv] … he compartit / degun fet no requer
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 6564
Location in volume f. xvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3944
Ausiàs March, Cavaller. Si·m demanau lo greu turment que pas
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvv] Esparça
text: S2Im demanau / lo greu turment que pas … y enser per vos / me dol, fer curta via
Poetic Stanza 1 x 10
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 6565
Location in volume f. xvir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3938
Ausiàs March, Cavaller. Si com aquell qui, per sa'nfinitat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvi] S2I com aquell / qui per sa'n finitat … [ xviv] … he, com de mi / nous mostrau desaltar
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 6566
Location in volume ff. xviv-xviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3866
Ausiàs March, Cavaller. Fantasiant, Amor a mi descobre
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviv] Estramps
text: F2Aantasiant, [sic] amor / ami, descobre … [ xviiv] … los grans tresors / sols amils, manifesta
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 6567
Location in volume ff. xviiv-xviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3950
Ausiàs March, Cavaller. Tal so com cell qui penssa que morrà
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xviiv] T2Al so com cell / qui pensa, que morra … [ xviiiv] … ne tart la ma / com de vos vull scriure
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 6568
Location in volume ff. xviiiv-xviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3903
Ausiàs March, Cavaller. No sech lo temps mon pensament inmoble
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiiv] Stramps
text: N2O sec lo temps / mon pesament [sic] immoble … [ xviiii] … sia remes / lo peccat d'amor folla
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 6569
Location in volume ff. xviiii-xx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3856
Ausiàs March, Cavaller. Cervo ferit no desija la font
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xix] C2Eruo ferit / no desija, la font … [ xx] … res venidor / trobar nos pot, en mi
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 6570
Location in volume ff. xx-xxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3860
Ausiàs March, Cavaller. Colguen les gents ab alegria festes
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xx] C2olguen les gents / ab alegria festes … [ xxi] … no fareu molt / quey doneu, plena fe
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 6571
Location in volume f. xxir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiàs March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patró qu'en platga
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxi] P2Ren men aixi / com a patro, que'nplaja … [ xxiv] … sino d'aquell / que molt amor me' costa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 6572
Location in volume f. xxiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3909
Ausiàs March, Cavaller. Hohiu, hoiu, tots los qui be amats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxii] H2Oyu hoyu / tots los qui be amats … [ xxiiv] … del atreuit / sia son temps, perdut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 6573
Location in volume ff. xxiiv-xxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3941
Ausiàs March, Cavaller. Si com rictat no porta bens ab si
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxiiv] S2I com rictat / no porta bens, absi … [ xxiiiv] … laygua corrent / amunt se puga'stendre
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 6574
Location in volume f. xxiiiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3931
Ausiàs March, Cavaller. Qui, sino foll, demana si m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxiiii] Q2Vi si no's foll / demana, sim enyor … [ xxiiiiv] … he guay d'aquells / quentre l'urs [sic] mans estan
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 6575
Location in volume f. xxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3955
Ausiàs March, Cavaller. Tot laurador es pagat del jornal
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiiiv] Sparça
text: T2Ot laurador / es pagat del jornal … encontra'quell / qui vostre, no vol ser
Poetic Stanza 1 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 6576
Location in volume f. xxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxv] Axi com cell / qui'n lo som nis de lita … [ xxvv] … he creure poch / sil'enueios, consella
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 6577
Location in volume f. xxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3843
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s veu prop de la mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvv] Esparça
text: A2Xicom cell / quis veu, prop dela mort … ire pel mon / vostre'rgull, recitant
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 6578
Location in volume f. xxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3921
Ausiàs March, Cavaller. Quant plau a Déu que la fusta peresqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvi] Esparça
text: Q2Vant plau / a deu / que la fusta persca [sic] … fortuna, y cas / los torb'en lur, vsatge
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 6579
Location in volume ff. xxvi-xxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3926
Ausiàs March, Cavaller. Qui·m mostrarà la Fortuna loar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvi] Q2Vim, mostrara / la fortuna, lohar … [ xxvii] … he majorment / lo qui, es amoros
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 6580
Location in volume ff. xxvii-xxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3932
Ausiàs March, Cavaller. Quins tan segurs consells vas encerquant
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxviii] Q2Vins tan segurs / consells vas, en cercant … [ xxviii] … ma'rma roman / en aquest mon, damnada
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 6581
Location in volume f. xxviiir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiàs March, Cavaller. Malventurós no deu cerquar Ventura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxviii] M2Al venturos / no deu cercar ventura … [ xxviiiv] … ab lo desig / qui li dona, punctura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 6582
Location in volume f. xxixr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3854
Ausiàs March, Cavaller. Cell qui d'altruy reb enug e plaer
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxix] C2Ell qui daltruy / reb, enuig, he plaher … [ xxixv] … leixant amor / quim traheix, en crehença
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 6583
Location in volume ff. xxixv-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3875
Ausiàs March, Cavaller. L'ome pel mon no munta'n gran valer
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxixv] P2Vjar no pot / algu en molt, valer … [ xxxv] … car, major dany / mereix ma gran, vergonya
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 6584
Location in volume ff. xxxv-xxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxv] S2I deu del cos / lamia'rma, sostrau … [ xxxiv] … per mon parlar / no fahent laus palesa
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 6585
Location in volume ff. xxxiv-xxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3893
Ausiàs March, Cavaller. Molts homens hoig clamar-se de Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiv] M2Olts homens hoig / clamor [sic] se, de fortuna … [ xxxiiv] … puis que mes prop / compte desesperat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 6586
Location in volume ff. xxxiiv-xxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3845
Ausiàs March, Cavaller. Alguns passats donaren-si a mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiiv] A2Lguns passats / donaren, si, amort … [ xxxiii] … nem fallira / de ben amar, lo grat
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 6587
Location in volume ff. xxxiiiv-xxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3867
Ausiàs March, Cavaller. Yo crit lo be si·n algun loch lo se
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiiiv] Y2o crit lo be / si'nalgun loch, lo se … [ xxxiiiiv] … de quem content / he perço, yo men call
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 6588
Location in volume ff. xxxiiiiv-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3906
Ausiàs March, Cavaller. O Mort, qui est de molts mals medecina
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxiiiiv] O2 Mort qui est / de molts mals medecina … [ xxxv] … he quant los call / aquella, es lur mostra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 6589
Location in volume ff. xxxv-xxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3913
Ausiàs March, Cavaller. Per molt amar ma vida es en dupte
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxv] P2er molt amar / ma vida es, en / dubte … [ xxxvi] … he que morra / si'l desig, es complit
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 6590
Location in volume f. xxxvir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3961
Ausiàs March, Cavaller. Volgra sser nat cent anys ho pus atras
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxvi] V2Olgra: ser nat / cent, anys, ho pus, atras … [ xxxviv] … ha mi mateix / he tot, lo mon, hair
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 6591
Location in volume ff. xxxviv-xlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3864
Ausiàs March, Cavaller. Entre Amor sso portat he Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xxxviv] E2Ntre, amor / son posat, he fortuna … [ xlv] … lo poch, y'l molt / cascu per si lencolpa
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 6592
Location in volume ff. xlv-xliv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3939
Ausiàs March, Cavaller. Si com l'om rich qui per son fill treballa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlv] S2I com l'hom rich / qui per son fill treballa … [ xliv] … en mi tot sol / tal vos, es ja herran
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 45-48 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 6593
Location in volume ff. xliv-xlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xliv] S2Obres dolor / m'a tolt, l'imaginar … [ xlii] … quant me recort / que res, vos aje'dir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 6594
Location in volume ff. xliiv-xliiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiv] Estramps
text: L2Os ignorants / amor, he sos eixemples … [ xliiii] … hel altre, es / general ignorauça [sic]
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 6595
Location in volume ff. xliiii-xlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3853
Ausiàs March, Cavaller. Callen aquells que d'Amor han parlat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xliiii] C2Allen aquells / qui d'amor, han parlat … [ xlv] … per dona que'n / ver amor se defensa
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 6596
Location in volume ff. xlv-xlvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3959
Ausiàs March, Cavaller. Veles e vents han mos desigs complir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlv] V2Eles, e vents / han mon desig, cumplir … [ xlvj] … ha joch de daus / vos a comparare
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 6597
Location in volume ff. xlvj-xlvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiàs March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlvj] A2Mor se dol / com breument, yo no muyr … [ xlvii] … he per tornar / ja trob, la via torta
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 6598
Location in volume ff. xlvii-xlviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3878
Ausiàs March, Cavaller. Lexe la Sort lo seu variat torn
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlvii] L2Eixe la sort / lo seu variat, torn … [ xlviii] … deu guart, ami / de ser, en tal, vengut
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 6599
Location in volume ff. xlviii-xlviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3935
Ausiàs March, Cavaller. Si be mostrau que mi no avorriu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlviii] S2I be mostrau / que mi no, hauorriu … [ xlviiii] … tot açom pren / deu hores, enlo jorn
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 6600
Location in volume ff. xlviiii-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3933
Ausiàs March, Cavaller. Retinga·m Déu en mon trist pensament
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xlviiii] R2Etigam [sic] deu / en mon trist, pensament … [ lv] … yo so aquest / quem dich Ausias march
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 6601
Location in volume ff. lv-li
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3880
Ausiàs March, Cavaller. Lo jorn ha por de perdre sa claror
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lv] L2O iorn ha por / de perdre sa claror … [ li] … vaig ala fi / si merce, nom defensa
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 6602
Location in volume ff. li-lii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3902
Ausiàs March, Cavaller. No·s maravell algú perquè m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ li] N2Os marauell / algu per quem enyor … [ lii] … de mal en be / dins vn punt, son cayguts
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 6603
Location in volume ff. liiv-liiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3927
Ausiàs March, Cavaller. Qui·m tornarà lo temps de ma dolor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ liiv] Q2Vjm tornara / lo temps de ma dolor … [ liiiv] … es lo defalt / com yo no puch amar
Poetic Stanza 8 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 6604
Location in volume ff. liiiv-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3863
Ausiàs March, Cavaller. En aquell temps sentí d'Amor delit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ liiiv] E2N aquell temps / senti d'amor, delit … [ lv] … ho tal dolor / que sab prou, quiu sab dir
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 6605
Location in volume f. lvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3901
Ausiàs March, Cavaller. No pot mostrar lo mon menys pietat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lv] N2O pot mostrar / lo mon menys pietat … [ lvv] … e fort estret / quant sobre mi's estat
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 6606
Location in volume ff. lvv-lviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3891
Ausiàs March, Cavaller. Molt he tardat en descobrir ma falta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lvv] M2Olt he tardat / en descobrir, ma falta … [ vliv] … ma voluntat / fahent d'amor siruenta
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 6607
Location in volume ff. lviv-lvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3876
Ausiàs March, Cavaller. Là so atès d'on so volgut fugir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lviv] L2A so hates / d'hon so volgut fugir … [ lvii] … ja conech cert / que so, mes que mezqui
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 6608
Location in volume ff. lviiv-lviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3836
Ausiàs March, Cavaller. A mal estrany es la pena estranya
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lviiv] A2 Mal estrany / es la pena, estrauya [sic] … [ lviii] … mas dorm segur / de present, en sos braços
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 6609
Location in volume ff. lviii-lix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3953
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que vinch en desamar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lviii] T2Ant he amat / que vinch en desamar … [ lix] … de qual seuol / costat, jau heu en fanch
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 6610
Location in volume ff. lix-lx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3910
Ausiàs March, Cavaller. On es lo loch on ma penssa repose?
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lix] H2On es lo loch / l'hon ma pensa repose … [ lx] … car en raho / qual sera lo quey visca
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 6611
Location in volume f. lx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3937
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt qui lonch temps ha que jau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lx] Sparça
text: S2I col malalt / qui lonch temps ha, que jau … vn mal estrem / atraçat, per amor
Poetic Stanza 1 x 8
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 6612
Location in volume ff. lxv-lxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3896
Ausiàs March, Cavaller. No guart avant ne membre lo passat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxv] N2O guart, auant, ne membre lo passat … [ lxiv] … y a molt mesqui / nol fareu portar jou
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 6613
Location in volume ff. lxiv-lxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3923
Ausiàs March, Cavaller. Què m'ha calgut contemplar en Amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxiv] Q2Vem ha, calgut / contemplar, en amor … [ lxiii] … e yom confes / que fuy, lo foll aquell
Poetic Stanza 13 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 6614
Location in volume ff. lxiiiv-lxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3963
Ausiàs March, Cavaller. Vós qui sabeu de la tortra·l costum
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxiiiv] V2Os qui sabeu / de la Tortral' costum … [ lxiiii] … nos pot saber / lendreç, quey trobareu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 6615
Location in volume ff. lxiiii-lxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3870
Ausiàs March, Cavaller. Ja tots mos cants me plau metr'en oblit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxiiii] I2A tots mos cants / me plau, metre'noblit … [ lxv] … los qu'n [sic] amor / deles dones, han via
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 6616
Location in volume f. lxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3852
Ausiàs March, Cavaller. Be·m maravell com l'ayre no s'altera
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxv] B2Em marauell / com layre, nos altera … [ lxvv] … per no errar / mal dich vos, egualment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 6617
Location in volume f. lxvir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3838
Ausiàs March, Cavaller. Ab vós me pot Amor ben esmenar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxvi] A2B vos me pot / amor, ben esmenar … [ lxviv] … creheu lo ferm / car nom fa desmentir
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 6618
Location in volume ff. lxviv-lxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3898
Ausiàs March, Cavaller. No·m fall recort del temps tan delitós
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxviv] Y2Om recort be / del temps tan delitos … [ lxviiv] … tornau vos la / hon de primer, estaueu
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 6619
Location in volume ff. lxviiv-lxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3947
Ausiàs March, Cavaller. Si pres grans mals un be·m serà guardat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxviiv] S2I' pres grans mals / vn bem sera guardat … [ lxviiiv] … no lan sentit / e de sos fets sespanten
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tarnada” [sic]
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 6620
Location in volume ff. lxviiiv-lxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3881
Ausiàs March, Cavaller. Lo temps es tal que tot animal brut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxviiiv] L2O temps es tal / que tot animal brut … [ lxix] … e mon pit flach / lo passi de rams canta
Poetic Stanza 3 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 6621
Location in volume ff. lxix-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3925
Ausiàs March, Cavaller. Qui es aquell qui en Amor contemple
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxix] Q2Vi es aquell / qui en amor, con temple … [ lxxv] … la raho pert / que, es en ell, princesa
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 6622
Location in volume ff. lxxv-lxxiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3837
Ausiàs March, Cavaller. Ab tal dolor com l'esperit s'arranqua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxv] A2B tal dolor / com lesperit, s'arranca … [ lxxiv] … plaume, tot ço / de que vinch tost, en ira
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 6623
Location in volume ff. lxxiv-lxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3861
Ausiàs March, Cavaller. Coratge meu, a prendr'esforç molt tarts
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiv] C2Oratje meu / a pendre, sforç, molt tart … [ lxxii] … e son aquests / los qui de vos, se'ncenen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 6624
Location in volume ff. lxxiiv-lxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiàs March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiiv] I2Vnt, es lo temps / que mon goig, es complit … [ lxxiii] … d'aquest gran vol / la raho'n mi, murmura
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 6625
Location in volume ff. lxxiii-lxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3885
Ausiàs March, Cavaller. Ma voluntat, amant-vos, se contenta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiii] M2A voluntat / amant vos, se contenta … [ lxxiiii] … mas del durar / quant hi pens, dol m'aterra
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 6626
Location in volume ff. lxxiiii-lxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3895
Ausiàs March, Cavaller. No cal duptar que sens ulls hom pot veure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxiiii] N2O cal duptar / que sens vlls, pot hom veure … [ lxxvv] … lo seu poder / sens dolor nos sacaba
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 10
Note manquen els vv. 91-92 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 6627
Location in volume f. lxxvir-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3908
Ausiàs March, Cavaller. O vos, mesquins, qui sots terra jaheu
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvi] O2 Vos mezquins / qui sots terra jaeu … [ lxxviv] … car si nol ver / lenteniment, no col
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 6628
Location in volume ff. lxxviv-lxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3915
Ausiàs March, Cavaller. Por de pijor a molts fa pendre mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxviv] P2or de pijor / a molts fa pendre mort … [ lxxvijv] … que'n aquest mon / no poden mal, attendre
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 6629
Location in volume ff. lxxvijv-lxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3920
Ausiàs March, Cavaller. Qual ser'aquell que fora sí mateix
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvijv] Q2Val sera'quel / qui fora, simateix … [ lxxxij] … lo qui d'amor / com bestia, sentit
Poetic Stanza 29 x 8
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 6630
Location in volume f. lxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3949
Ausiàs March, Cavaller. Sobresdolor m'a tolt l'Imaginar
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxij] Y2O contrafaç / nau, engolf perillan … quant me recort / que res vos haja dir
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 1-24 de l'edició de Pagès. Ens trobem davant d'un fragment que s'ha transmès en diversos testimonis impresos o manuscrits. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 6631
Location in volume ff. lxxxijv-lxxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3904
Ausiàs March, Cavaller. No so gosat en demanar mercè
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxijv] N2O so gosat / en demanar merce … [ lxxxiii] … velleam plau / qui dels mals, es sement
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 6632
Location in volume ff. lxxxiii-lxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3945
Ausiàs March, Cavaller. Si'n algun temps me clamí sens rahó
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiii] S2I'n algun temps / me clami, sens raho … [ lxxxvv] … e que no leix / lo fin or, per estany
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 6633
Location in volume ff. lxxxvv-lxxxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3911
Ausiàs March, Cavaller. Paor no·m sent que Sobreslaus me vença
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvv] Estramps
text: P2Ahor no sent / que sobres laus me vença … [ lxxxviv] … culpa noy cau / si venen per contrari
Condition incomplet
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 7, 2 x 8, 1 x 4
Note manca el v. 20 (“les parts del mon, los pochs e grans realmes”) del text editat per Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 6634
Location in volume ff. lxxxviv-lxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3914
Ausiàs March, Cavaller. Perquè m'es tolt poder delliberar?
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxviv] P2Er que, mes tolt / poder deliberar … [ lxxxvijv] … noy puch entrar, quey pert l'enteniment
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 6635
Location in volume ff. lxxxvijv-lxxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3857
Ausiàs March, Cavaller. Clamar no·s deu qui molt cerqua e troba
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxvijv] C2Lamar nos deu / qui mal cerca, el troba … [ lxxxviiiv] … donchs com sera / entrells cosa segura
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 6636
Location in volume ff. lxxxviiiv-xciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3879
Ausiàs March, Cavaller. Lo cinquen peu del moltó ab gran cura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiiv] Estramps
text: L2O cinquen peu / del molto, ab grn [sic] cura … [ xciii] … e lo cors, fam / y en fastig volent passa
Condition incomplet
Poetic Stanza 30 x 8
Note manquen els vv. 241-244 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 6637
Location in volume ff. xciii-xciiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3886
Ausiàs March, Cavaller. Malament viu qui delit pert de viure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xciii] M2Alament viu / que delit pert de viure … [ xciiiiv] … plora mon vll / y ma boca, no canta
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 6638
Location in volume ff. xciiiiv-xcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3905
Ausiàs March, Cavaller. O fort dolor, yo·t prech que mi perdons
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xciiiiv] O2 Fort dolort [sic] / yot prech que mi perdons … [ xcv] … los amadors / amant comunament
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 6639
Location in volume ff. xcv-xcviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3917
Ausiàs March, Cavaller. Puys me penit, senyal es cert que baste
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcv] P2Vix me penit / senyal es cert, que baste … [ xcviiv] … que vostre be / porta dolor estrema
Poetic Stanza 12 x 10, 1 x 2
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 6640
Location in volume ff. xcviiv-xcviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3890
Ausiàs March, Cavaller. Mes voluntats en gran part discordants
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcviiv] M2Es voluntats / en gran part descordants … [ xcviiiv] … per mal esguart / nom sia mal grait
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 6641
Location in volume ff. xcviiiv-xcixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3846
Ausiàs March, Cavaller. Als fats coman tot quant serà de mi
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcviiiv] A2Ls fats coman / tot quant sera demi … [ xcixv] … sial voler / gouerna l'apetit
Poetic Stanza 6 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 6642
Location in volume f. xcixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3940
Ausiàs March, Cavaller. Si com lo taur s'en va fuyt pel desert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcixv] S2I com lo Taur / sen va fuyt per desert … la gran pahor / quim tol ser delitos
Poetic Stanza 1 x 8
Note no hi ha cap separació tipogràfica entre aquesta composició i la següent
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 6643
Location in volume ff. xcixv-cv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3960
Ausiàs March, Cavaller. Vengut es temps que serà conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ xcixv] Vengut es temps / que sera conegut … [ cv] … e Deu lladonchs / lo fara segur dell
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”. No hi ha cap separació tipogràfica entre la primera estrofa d'aquesta composició i la darrera de l'anterior
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 6644
Location in volume ff. ci-cii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3912
Ausiàs March, Cavaller. Per lo camí de mort e cercat vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ci] Estramps
text: P2Er lo cami / de mort he cercat vida … [ cii] … e per que donchs / aquest, vs en mis trenca
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 6645
Location in volume ff. cii-ciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3948
Ausiàs March, Cavaller. Sia cascú per ben hoir attent
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cii] S2Ia cascu / per ben hoyr, aten … [ ciii] … que no ymagin / que hauer se pogues
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 6646
Location in volume ff. ciii-ciiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3936
Ausiàs March, Cavaller. Si col malalt que·l metge lo fa cert
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ciii] S2I col malalt / quil metge lo fa cert … [ ciiii] … la torre gran / li sembla gra de mill
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 6647
Location in volume ff. ciiii-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3851
Ausiàs March, Cavaller. Aquesta és perdurable dolor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ ciiii] A2Questa's / la perdurable dolor … [ cvv] … a quatre peus / deu anar, qui nou creu
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 6648
Location in volume ff. cvv-cviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3842
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·s parteix de sa terra
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cvv] A2Xi com cell / quis parteix de sa terra … [ cviv] … axi mateix / yo non he sentiment
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 6649
Location in volume ff. cviv-cix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3855
Ausiàs March, Cavaller. Cert es de mi que no me·n cal fer compte
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cviv] C2Ert es demi / que no men cal fer compte … [ cix] … ma volutat [sic] / el apetit, son varis
Condition incomplet
Poetic Stanza 13 x 10
Note manquen els vv. 61-70, 101-110 i 151-152 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 6650
Location in volume ff. cix-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3887
Ausiàs March, Cavaller. Maleyt lo jorn que·m fon donada vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cix] M2Aleyt lo jorn / quem fon donada vida … [ cxv] … prenent l'en parts / per lo tot de aquella
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 10
Note manquen els vv. 11-20,, 41-50 i 101-102 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 6651
Location in volume ff. cxi-cxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3892
Ausiàs March, Cavaller. Molt me par bo que pens de l'altre mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxi] M2Olt me par be / que pens del altre mon … [ cxiiv] … vn punt de be / molts ne porta de mal
Poetic Stanza 11 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 6652
Location in volume ff. cxiiv-cxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3894
Ausiàs March, Cavaller. Mon bon senyor, puix que parlar en prosa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxiiv] M2On bon senor [sic] / puix que parlar en prosa … [ cxiiii] … e siu fara / jam veig ab ell caçant
Poetic Stanza 9 x 8, 2 x 4
Note les dues darreres estrofes van precedides respectivament de les rúbriques “Tornada” i “Seguida”
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 6653
Location in volume ff. cxiiii-cxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3954
Ausiàs March, Cavaller. Tot entenent amador me entengua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxiiii] T2Ot entenent / amador, mi en tenga … [ cxxi] … enuergonyit / yo crech de son loch caja
Poetic Stanza 34 x 10
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 6654
Location in volume ff. cxxi-cxxiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3889
Ausiàs March, Cavaller. Mentre d'Amor sentí sa passió
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxi] M2Entre d'amor / senti, sa passio … [ cxxiiv] … e ja, en mi / los trobe, alterats
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 6655
Location in volume ff. cxxiiv-cxxviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3850
Ausiàs March, Cavaller. Aquelles mans, que jamés perdonaren
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxiiv] A2Quelles mans / que james perdonaren … [ cxxviiv] … mescladament / partirem nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 6656
Location in volume ff. cxxviii-cxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3930
Ausiàs March, Cavaller. Qui ser'aquell del món superior
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxviii] Q2Vi sera quell / del mon superior … [ cxxixv] … per quem auis / hon es lestatje seu
Poetic Stanza 12 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 6657
Location in volume ff. cxxixv-cxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3918
Ausiàs March, Cavaller. Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixv] Estramps
text: P2Vix me trob sol / en amor, ami sembla … [ cxxxii] … mas lla on va / mos peccats no li noguen
Poetic Stanza 16 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 6658
Location in volume ff. cxxxii-cxxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3924
Ausiàs March, Cavaller. Que val delit, puys no es conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxii] Q2Ve val delit / puix no es conegut … [ cxxxiiiv] … fes me saber / si pregar pertu, cal
Poetic Stanza 9 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 6659
Location in volume ff. cxxxiiiv-cxxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3946
Ausiàs March, Cavaller. Si per null temps creguí ser amador
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxiiiv] S2I per null temps / cregui, ser amador … [ cxxxiiiiv] … que solament / haja nom, de reclus
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 6660
Location in volume ff. cxxxiiiiv-cxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3872
Ausiàs March, Cavaller. La gran dolor, que llengua no pot dir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxiiiiv] L2A gran dolor / que lengua no pot dir … [ cxxxvv] … lo teu sguart / nom donara spauen
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 6661
Location in volume ff. cxxxvv-cxxxviv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3849
Ausiàs March, Cavaller. Aquell ateny tot quan atenyer vol
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvv] A2Quell ateny / tot quant atenyer vol … [ cxxxviv] … e pels diners / a lur hostal venran
Poetic Stanza 7 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 6662
Location in volume ff. cxxxviv-cxlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3928
Ausiàs March, Cavaller. Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxviv] Q2Vi de per si / ne per Deu virtuts vsa … [ cxlii] … per qu'ab vll flach / miren cosa dificil
Poetic Stanza 36 x 8
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 6663
Location in volume ff. cxlii-clv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3882
Ausiàs March, Cavaller. Lo tot es poch ço per que treballam
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ cxlii] L2O tot es poch / ço per que treballam … [ clv] … homs en bell ort / son los homens del mon
Poetic Stanza 61 x 8
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 6664
Location in volume ff. clv-clvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3874
Ausiàs March, Cavaller. La vida's breu e l'art se mostra longa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clv] L2A vidas breu / e lart se mostra longa … [ clvi] … los fet [sic] del mon / van de bon obra mala
Condition incomplet
Poetic Stanza 25 x 10
Note manquen els vv. 251-254 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 6665
Location in volume ff. clvi-clviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3907
Ausiàs March, Cavaller. O quant es foll qui tem lo forçat cas
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clvi] O2 Quant es foll / qui tem lo forçat cas … [ clviiv] … fes no hauer / tanta fe com volem
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 8, 1 x 4
Note manquen els vv. 85-88 de l'edició de Pagès. La darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 6666
Location in volume ff. clviiv-clxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3859
Ausiàs March, Cavaller. Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clviiv] C2Obrir no puch / la dolor quin turmenta … [ clxvi] … sens ella's foll / qui'n Deu spera y fia
Condition incomplet
Poetic Stanza 42 x 10
Note manquen els vv. 421-422 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 6667
Location in volume ff. clxvi-clxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3897
Ausiàs March, Cavaller. No·m clam d'algú qu'en mon mal haja colpa!
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxvi] N2om clam d,algu [sic] queun [sic] mon mal haja colpa … [ clxviii] … sil passionat / ha la raho sancera
Poetic Stanza 12 x 8, 2 x 4
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 6668
Location in volume ff. clxviii-clxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3919
Ausiàs March, Cavaller. Puys que sens tu algú a tu no basta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ clxviii] P2Vix qne [sic] sens tu / algu a tu, no basta … [ clxxii] … puix son cami / es via per, les altres | FINIS
registre: ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXY. Totes estes letres son quaderns excepto y grega que's duern
colofó: Foren Impreses y acabades les obes [sic] del extreu [sic] caualler mossen Ausias March en la insigne Ciutat de Barcelona per mestre Carles amoros Prouençal Lany M.D.XL.III. A. XXII. del Mes De desembre
Poetic Stanza 28 x 8
Number of additional copies of edition 22
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1928
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VI-7
Title(s) in copy BA | RC | 15 | AVSIAS / MARCH | 43 ( al llarg del llom de baix a dalt, gravat en or)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + i-clxxii + III
Collation A-X8 Y4
Size pàgina 200 × 143 mm (f. ii)
caixa 143 × 70 mm
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, es conserva dins d'una caixa. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: no té l'error del f. lxiii, cxxvii (per cxxvi); errades a les signatures de quadern: R ij (per K ij)
Binding s. XX, relligadura artística, pell gravada en or i colors (verd, vermell i blanc). Al centre dels plans una àliga sosté un cor traspassat per una fletxa amb una mà a dins, amb la palma oberta. Talls daurats i gravats. Folis de guarda en blanc
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/enquadernac/id/586 enquadernació vist 2017-05-25
http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/78618 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1405860~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1333
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19-8º | Antic Esp 19 8au
External description
Previous owners (oldest first) Alexander Brooke (ex-libris)
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2215
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number *SC.M3318.C543o | Antic *Rom 2295.2
Title(s) in copy LES | OBRES | DE | MOSSEN | AUSIAS | MARCH || BARCELONA | 1545 ( gravat en daurat al teixell, la data al peu del llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 3 s/n + i-clxxii + III (guardes inicials i finals de l'època de relligadura)
Collation [+]1-3 A-X8 Y4
Size pàgina 192 × 130 mm (portada)
Font romana
Pictorial elements les inicials originals han estat reemplaçades per caplletres de 2 UP sobreimpreses
Condition incomplet, manca el darrer foli del plec preliminar, que era en blanc. El f. lxxxviii ha estat esmenat. Exemplar ara en molt bon estat, després d'una restauració intensa, les mancances de paper han estat reparades i només s'ha actuat intensament als ff. clxvii-clxx, que es trobaven força deteriorats, protegint-los amb cura, així l'aspecte actual és molt bo. Errades a la foliació: lxxvviii (per lxxxviii) i cxxvii (per 126)
Binding d'inicis del s. XIX en pell d'ovella verd fosc, ferros gravats en sec i daurats, talls daurats, restaurada als marges
Previous owners (oldest first) Desconegut 8.21 (sign. a llapis, en una enganxina a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) National Union Catalog Pre-1956 Imprints (1968-81)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004) , n. 006093791
Note un mot al f. Q7v ha estat corregit amb una esmena a ploma el “que”: “O deu merces / mas no se de quet que pregue”. El volum fou adquirit a Boston (“Bought Aug. 17, 1835”), segons la indicació que acompanya l'ex-libris de la biblioteca imprès, enganxat a l'interior de la coberta anterior: “HARVARD. CANTAB. NOV: ANGL. 1650”. Sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1716
City and Library Chantilly Bibliothèque de l'Institut de France
Collection: Call number IIIE/18
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + 3 + 1 + i-clxxii + VI (tres preliminars seguits d'un foli en blanc precedeixen els folis numerats amb xifres aràbigues)
Collation 14 A-M8 M-X8 Y4
Size pàgina 197 × 135 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat
Binding moderna en pell, amb ferros i tall daurats; quatre nervis al llom
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris amb daurats, a les cobertes)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a la coberta de davant)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Delisle (1905), Chantilly. Le cabinet des livres imprimés antérieurs au milieu du XVIe siècle , n. 249

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1617
City and Library Edinburgh National Library of Scotland
Collection: Call number L.177.e
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: I + 4 prel. + i-clxxii + III
Collation [+]4 A-X8 Y4
Size pàgina 200 × 134 mm (f. ii)
Font humanística
Condition en bon estat de conservació; dels quatre folis preliminars, el darrer és en blanc
Binding antiga en pell amb ferros daurats que representen motius vegetals; el llom té quatre nervis, i es veuen forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Lauriston Castle Foundation (a la primera guarda, a llapis: “Bought from the Lauriston Castle Fund.”)
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: National Library of Scotland (1970), A short-title catalogue of foreign books printed up to 1600: books printed or published outside the British Isles now in the National Library of Scotland and the Library of the Faculty of Advocates, Edinburgh
Note Es consulta a: Special Collections Reading Room: stored in George IV Bridge.

Proves de ploma al revers de la primera guarda posterior, on també es llegeix la data “1680”; una ploma antiga ha escrit al primer foli imprès: “de Sala [?] y Cella”; al f. i, s'ha escrit en ploma del segle XVIII: “Theresa de Bou Valenciana fue la Laura del autor. Nic. Anto Bibliot. Hisp. tom. 2. fol. 105”; de la mateixa època sembla ser una llarga nota manuscrita al f. 4 prel.: “Ausias March, de origen Catalan, natural de valencia vivio en tiempo del papa Calisto III que fue elegido el año de 1445 el Boscan elogiandole dice que el Almirante estimaba sus obras tanto que le acompañaban siempre como a Alexand. las de Homero Jorge de Montemayor Poeta Portugues las traduxo en castellano pero con mal sucesso. Batero en la Crusca Provenzale. fol. 76, cita un lugar de este libro que aqui no se halla, y la impression a que se refiere es de tres años posterior este. de dica cita se infiere el tiempo en que florecio”
Internet http://main-cat.nls.uk/vwebv/holdingsInfo?searchId=243&recCount=25&recPointer=0&bibId=3300393&searchType=7 catàleg vist 2017-06-10

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1929
City and Library Girona Biblioteca Provincial
Collection: Call number A/7310
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Collation A1, 3-6 B-X8 Y4
Size pàgina 188 × 130 mm (f. viiii)
Watermark mà amb flor de cinc pètals
Pictorial elements Caplletra inicial de quatre unitats de pauta, gravada, amb motius vegetals
Altres: sense cap més decoració
State acèfal
Condition incomplet, la taula comença amb la lletra “D”. Taques d'humitat, amb l'angle inferior menjat pels cucs, però en bon estat en general
Binding mitja relligadura de pergamí sobre cartró folrada de paper amb aigües en marró i taronja, moderna, al llom daurats
Previous owners (oldest first) Miguel Comas (Floruit 1650 [?] - 1750 [?]) (ex-libris al f. 1 de la taula: “Es del Dr. Miguel Comas del Brugar natural”)
References (most recent first) Vist per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Vist per: Soriano (2004), Inspecció personal
Note al verso del foli final anotacions a ploma del s. XVI-XVII, que transcriuen versos, dues cobles, la primera de cinc i la segona de sis versos, de molt mal llegir, i una darrera cobla de tres versos: “Pus que man casada y ceada [sic] | en un vell teniu [?] esperança | vos bon amich meu”

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1748
City and Library London The British Library
Collection: Call number C.62.c.5 | Antic 1072.h.23 | Antic 1072.g.28
Title(s) in copy MARCH | OBRES || BARCELONA | 1543 ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 3 + I + i-clxxii + II (tres preliminars seguits d'un foli en blanc precedeixen els folis numerats amb xifres aràbigues)
Collation 14 A-X8 Y4
Size pàgina 200 × 125 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 2 prel.-171)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar complet, amb taques d'humitat i de brutícia. Errades de foliació: f. lxiii bé, cxxvii (per cxxvi); sense errades a les signatures de quadern
Binding antiga, restaurada, en pell amb tall daurat i gravat, llom amb quatre nervis, guardes de paper d’aigües
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note una nota ha estat esborrada en el f. 1 prel.v, al 2v prel. anotacions a llapis de la Biblioteca. Al capdemunt del llom enganxina amb “C.62” i més abaix altra “c5”. Nota en castellà enganxada a l’interior de la coberta anterior sobre el poeta i l’edició (a ploma, mà del s. XIX). Sense anotacions de lectura

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1547
City and Library Madrid Biblioteca de la Casa Ducal de Alba
Collection: Call number V-44
Title(s) in copy Les Obres | de | Mossen | Ausias | March ( escrit a ploma en un bocí de papel enganxat al llom, a la posició del teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 + i-clxxii + III
Collation 14 A-X8 Y4
Size pàgina 195 × 133 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements primera caplletra gravada amb decoració vegetal senzilla; la resta d'inicials ocupen dues unitats de pauta, però no tenen cap mena de decoració
Condition folis anteriors i posteriors de guardes són de paper diferent al del volum; en molt bon estat, algunes lleus taques d'humitat; hi ha un foli en blanc entre la taula de versos i el començament del text
Binding antiga, relligadura castellana mudèjar, de transició al plateresc o a l'estil renaixentista, en pell fosca amb ferros en sec que barejan la roda de alfardones amb petits florons renaixentistes, una mica desgastada, amb quatre nervis al llom feta entre 1535 i 1560
Previous owners (oldest first) Jacobo Fitz-James Stuart, Duc de Ducat d'Alba 1953 ad quem (a l'interior de la coberta anterior dos ex-libris impresos, un: “El Duque de Berwick i de Alba” i l'altre el característic de la casa ducal; al peu de la portada un segell de tinta violeta amb un escut i divisa)
References (most recent first) Casa de Alba. Biblioteca Archivo (2002), Fichero. Biblioteca Archivo de los Duques de Alba
Avenoza (2002), Inspecció personal
Gonzalo Sánchez-Molero (2002), Carta

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1508
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
Collection: Call number Inv. 11328 | Antic 6690 | Antic 1374
Title(s) in copy LES OBRES DE MOSSEN AVSIAS MARCH. BARCELONA. 1543 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 184 (= III + 3 + I + i-clxxii + IV) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation A-X8 Y4
Size pàgina 185 × 123 mm (f. ii)
caixa 150 × 73 mm
Font humanística
Watermark mà amb flor (tot el volum)
Pictorial elements una única caplletra decorada en el f. i, de quatre unitats de pauta, amb motius vegetals
Condition en bon estat de conservació; volum restaurat; manca un foli preliminar; error en la numeració del f. 126; una guarda està localitzada entre els folis preliminars i els altres folis impresos
Binding moderna, en pell, amb el tall daurat, i el llom amb 6 nervis; enquadernació, amb florons daurats, signada per Menard
Previous owners (oldest first) Jacint Miravall ex-libris: “Ex libris Hyacinthi mirauall. V. J. d.” (f. 1 prel.)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en un foli de guarda hi ha els següents versos anotats en lletra del segle XVII: “Dichosa la planta seca | tota cuberta de glas | que en son cor de verdes fulles | no pert la sperança may”.

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1552
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/3192 | Antic R-3192 | Antic 131-11
Title(s) in copy OBRES | DE | MOSSEN ( al al teixell pintat de vermell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 170 (= II + 4 + i-clxxii + II)
Collation 12/1+1 A-X8 Y4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 198 × 150 mm (pla anterior)
pàgina 191 × 140 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark mà amb flor
Condition molt bon estat de conservació.. Errades de foliació: f. lxiii ben foliat, lxxv (per lxxxviii esmenat a tinta, probablement pel mateix tipògraf), cxxvii (per cxxvi). Sense errades a les signatures de quadern. Darrer foli preliminar, originalment en blanc, ara amb anotacions manuscrites
Binding moderna, en pasta valenciana, amb llom de cinc nervis decorat amb ferros daurats amb una magrana a cada entrenervi; talls de color vermell; guardes de la relligadura de paper d’aigües; conserva una cinta blava de seda que servia de punt.
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris que representa un escut amb la llegenda “BIBLIOT. DE LOS CAROS. Valencia”, a l'interior de la tapa de davant)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2005), “Repertori d’Obres en Vers. Una aportació a la Bibliografia de Textos Catalans Antics”,
Facsímil: Microfilm de l'edició R-3192 de la BNM. Poesies de March (ed. d'Amorós 1543) (2002)
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note hi ha moltes notes d'antics lectors (en castellà, italià, llatí i català); amb molta freqüència algunes paraules de les poesies de March són subratllades i traduïdes al castellà per una mà a tinta; en diversos folis (p. ex., ff. 11v, 31, 40, 54, 91, 137, 154, 165) es troben crides de lectura; pel que es refereix a les notes marginals, cal destacar els diferents referents literaris que al·ludeixen: al f. 22v es fa referència als emblemes d'Alciato, al f. 44v a Dante, al f. 54 a Petrarca, al f. 57 a Arnaut Daniel i al que Dante diu d'aquest a la Commedia; de meïs a meïs, al f. 3v hi ha la següent nota (parcialment guillotinada) que es refereix a Petrarca: “Petracha al primer soneto | ra il zios [?] noche el sol que | rosque han vist poco dizenque | Petracha seaprovecho en sus | [ob]ras deste poeta. y es falso | alrebes porquel petracha | ..io en los a¤os del sen.or | ..74. | en tiempo del Empera | [do]r carlos.4. y del Papa Gre | [go]rio xi. y este autor el a¤o | [1]453. siendo Papa americo. | [E]ugenio.3. y en el tiempo delacon | ..stada Napoles quandono | abia parte que no estubiesse | …..na del Petrarca”; en el f. 1v, on comença el poema de March “Axi com cell / qui desija vianda”, hi ha també una nota, on cita Dante i dos tercets de la Commedia: “Parece esta comparaçion a una que tiene el diuino Poeta dante en la cantica del paraiso al canto .4o. que comiença asi | Intradue cibi distaneti et moventi | d'un modo, pria si morria di fame | che li ver… si recasi ai denti. | i si stareve un agno tra due brame | de fieri lupi igulmente temendo | e si starebe un cane intra due dame”; finalment, en el darrer foli preliminar (que és un afegit) hi ha escrit a mà el sonet de Jorge de Montemayor “Divino Ausias, que con alto vuelo” i una breu biografia de March; tant el sonet com la biografia copien textualment el f. 6 de l'edició de 1555.

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1551
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/8470 | Antic R-8470 | Antic 130-9
Title(s) in copy LES OBRES | DE MOSEN | AVSIAS MARCH ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 177 (= I + 3 s/n + 1-172 + I) (fol. ant. en romans)
Collation [*]3 A-X8 Y4
Page Layout 1 columnes
Size relligadura 195 × 140 mm (pla anterior)
pàgina 190 × 139 mm (f. 2)
Font humanística
Watermark mà amb flor
Condition restaurat, en bon estat de conservació, s’han refet el foli de la portada i el del colofó (la part impresa que es conservà es troba enganxada damunt d’un altre paper), algunes taques d’humitat. Manca el quart dels folis preliminars, que era en blanc. Errades a la foliació: lxii (per lxiii), lxxxv (per lxxxviii esmenat, errada no vista en altres exemplars), cxxvii (per cxxvi). Sense errades a les signatures de quadern. Exemplar amb taques d'humitat que no afecten la lectura del text
Binding pasta valenciana marró amb aigües, amb el llom decorat amb ferros daurats, i talls tintats de color safrภguardes de paper decorat
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note duu al : f. Iv de guarda preliminar, al marge superior, a llapis, dues anotacions, “130” (en lletra menuda) i “130-9” en lletra una mica més gran; al recto del darrer full de guarda, a llapis hom anotà “4”

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1507
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/11382 | Antic R-11382
Title(s) in copy OBRES | DE | AUSIAS | MARCH || 1543 ( al teixell)
LES OBRES | DE MOS | SEN AV | SIAS | MARCH | Ab vna declara | tio en los marges. | de algvns | vocables | SCVRS ( al foli primer)
OBRES DE AUSIAS MARCH 1453 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 4 s/n + I-CLXXII + I
Collation 4 A-X8 Y4
Size relligadura 210 × 145 mm (pla anterior)
pàgina 204 × 140 mm (f. LXXI)
Font humanística de diverses mides
Watermark mà amb flor de sis pètals
Pictorial elements Altres: vegeu la decoració de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat (podria haver estat rentat), llevat de mínimes taques d’humitat a l’angle inferior extern d’alguns folis; f. xxi marge inferior amb un estrip. El darrer foli preliminar ha romàs en blanc, sense cap lletra impresa. Errades de foliació: folia correctament el lxiii, cxxvii (per cxxvi). Sense errades a les signatures de quadern
Binding pell marró sobre cartó, amb ferros en sec, decoració amb rodes concèntriques rectangulars la exterior amb “S” entrellaçades (semblans BNM MSS/870) i la interior amb cercles ovalats amb un punt central; florons combinats al mig del rectangle central i als angles. Tingué cantoneres de metall als quatre angles. Llom amb quatre nervis
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris f. 1v de guardes “Gayangos. 120 Rs” i segell a tinta vermella al peu del f. 1 s/n)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Crosas López (2013), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Note a l’angle superior extern de la guarda captiva es llegeix a llapis “2114”, podria ser una antiga signatura, una referència o un preu. Sense anotacions marginals de lectors. Segells a tinta de la biblioteca nacional en diversos indrets del volum

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 1957
City and Library München Bayerische Staatsbibliothek
Collection: Call number P.o.hisp.124 p
Title(s) in copy OBRES | DE MOSEN | AUSIAS ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 3 + i-clxxii+ I
Collation 13 A-M8 M-X8 Y4
Size relligadura 207 × 141 x 30 mm (pla anterior)
pàgina 200 × 136 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements Altres: vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació. Errades a la foliació cxxvii (per cxxvi), cl.viii (per clviii). Errades a les signatures de quadern: R ij (per K2). Foli clxi (signatura de quadern x), li manca un tros de paper en el marge inferior, ha estat esquinçat
Binding antiga en pell marró, amb tall vermell i quatre nervis al llom. Etiquetes amb la signatura a la part superior i inferior del llom.
Previous owners (oldest first) München: Biblioteca Estatal de Baviera (ex-libris: al foli de portada ”H.I.V Lab stf”. Segell de la Bibliotheca Regia Monacensis.)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note Sense anotacions marginals.

No hi ha un foli blanc entre els preliminars estampats (portada/índex i obra), ni cap mena de foliació que no sigui la impresa.
Internet http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10189614.html vist 2015-04-20

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 3017
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY: sense signatura
Title(s) in copy AVSIAS | MARCH | - | OBRES | BARCELONA | M.D.LXIII ( al teixell en daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 4 prel. + i-clxxii + III
Collation [+]4 A-X8 Y4
Size pàgina 200 × 135 mm (f. 2)
relligadura 203 × 142 mm
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat, inclou el colofó. Errades a les signatures de quadern: R ij (per K ij); a la foliació: cxxvii (per cxxviii), cl.viii (per clviii)
Binding moderna, en pell vermella, amb daurats a l'interior de les cobertes, que envolten els marges, i al llom. Els daurats representen puntes de fletxa en forma de cor, ornades, i rodes amb petites fulles; talls vermells
Previous owners (oldest first) Archer Milton Huntington, bibliòfil (ex-libris a l'interior de la coberta anterior)
References (most recent first) Ramos (2013), Inspecció personal
Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Lamarca (2005), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1653
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number 22464
Title(s) in copy AUZIAS MARCH | OEVRES | BIBLIOTHÉQUE \ MAZARINE ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + i-clxxii + 2 prel. + II (fol. ant. en romans)
Collation A-J8 L-M8 P-X8 Y4 +2
Size pàgina 204 × 140 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 2-171)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen els ff. 73-80, 97-112 (quaderns K, N-O) i alguns preliminars (els 2 folis prel. conservats han estat posats després dels folis numerats); errors en la numeració d'alguns folis; exemplar restaurat
Binding enquadernació moderna, amb mitja relligadura
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1657
City and Library Paris Bibliothèque Mazarine, Institut de France
Collection: Call number Rés. 11088 | Antic 12557 | Antic R. 233
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 3 + 1 + i-clxxii + II)
Collation 12/1+1 A-M8 M-X8 Y4
Size pàgina 204 × 137 mm (f. ii)
Font humanística
Watermark mà amb flor (ff. 1 prel.-171)
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar amb tres folis impresos seguits d'un foli manuscrit, en posició preliminar; el quadern amb la signatura M es repeteix; taques d'humitat i de brutícia
Binding enquadernació d'època en pell, amb ferros daurats i llom de quatre nervis
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 17 BITECA copid 1745
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. YE.862 | Antic Y. 6194
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 3 + I + i-clxxii + III (tres preliminars seguits d'un foli en blanc precedeixen els folis numerats amb xifres aràbigues)
Collation 14 A-M8 M-X8 Y4
Size pàgina 203 × 124 mm (f. 2)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition el f. 36 està una mica esquinçat
Binding antiga, en pell amb ferros secs i tall daurat. Quatre nervis al llom
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note a les guardes s'han copiat alguns versos manuscrits, en català i en castellà, en diferents lletres dels segles XVI i XVII

ID no. of additional copy of edition 18 BITECA copid 1796
City and Library Perpignan Bibliothèque Municipale et Médiathèque de Perpignan
Collection: Call number Rés. 94
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 4 prel. + i-clxxii + I
Size pàgina 200 × 131 mm (f. 2)
Font gòtica
Pictorial elements res a destacar
Condition relativament en bon estat, està menjat pels paràsits i serà restaurat en breu. El darrer foli preliminar és en blanc. Errades a la foliació: diferents de l'exemplar principal, el f. lxiii està bé, porta, però cxxvii (per 126). Manca el f. vii
Binding antiga, contemporània de l'edició, en pell amb ferros secs, roda de decoració vegetal i florons, amb un de complex al centre, quatre nervis, i talls tintats de negre; coberta despresa
Previous owners (oldest first) Saleta (Canonge) (a l'interior de la coberta: “Del canonge Saleta”)
Juan Selva y Manals (Floruit 1698) (al f. 1 prel.: “Es de Juan Selva y Manals de Perpa. 1698”)
References (most recent first) Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Gonzalo Sánchez-Molero (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note fragments subratllats a ploma (“dona Teresal tasta” al f. 9v) i algunes notes marginals (“buytre. castella” al costat del vers imprès “Cell Tixion | quil buytre'l menjal fetge”, al f. 20v)

ID no. of additional copy of edition 19 BITECA copid 1504
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 110
Title(s) in copy Obres de Mn. Ausiàs March ( al llom, a tinta marró, de mà moderna)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: IV + iii + 3 + x-cliii + 2 en blanc + clx-[clxxi] + III
Collation A1 B2-8 C-T8 V1,8 X8 Y1-3
Size pàgina 200 × 131 mm (f. xx)
Font humanística
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, manquen molts folis, d'altres han estat entelats; afectat per l'òxid i la humitat; alguns fulls restaurats (xxvi, xxvii, xxx, xxxi, xxxiii-xxxiiii, etc.). Manquen els ff. i-ii, iv-ix, cliii-clix i clxxii i del f. iii només en resta la meitat superior. Hi ha una foliació moderna, a llapis, al peu de la caixa, que va de l'1 al 157, numerant tots els folis conservats. Errades a la foliació: lxiii no té cap error, cxxvii (per cxxvi); errada a les signatures de quadern: Rii (per Kij)
Binding moderna, pell clara flexible. Folis de guarda moderns
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 112
Note al f. clxxi, darrer conservat, al verso, una mà del s. XVIII ha escrit al marge inferior: “No falta sino un full que sols conte una octava com o è vist en altre semblant (…) esta y aquel tot (…)”

ID no. of additional copy of edition 20 BITECA copid 1505
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/245 | Antic 92-2-34
Title(s) in copy AUSIAS | MARCH | OBRAS ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + i-clxxii + I (en aràbigues)
Collation [+]4 A-X8 Y4
Size pàgina 198 × 138 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar complet; alguns folis estan en mal estat, con són els ff. 3-6, 107-110
Binding en pell amb ferros daurats i tall pintat en negre
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note alguns versos estan assenyalats per un antic lector (vegeu ff. 128-130); altrament, hi ha una nota a propósito del poema “Qui no és trist de mos dictats no cur”) en el f. 1: “no han de buscar lugar triste los tristes (…) por que para ellos elalegria es ocasion de maior tristesa”

ID no. of additional copy of edition 21 BITECA copid 1506
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-2/218 | Antic 92-2-31
Title(s) in copy LES OBRES | DE MOSSEN | AVSIAS MARCH ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 3 + i-clxxii + I (foliació en aràbigues)
Collation A-X8 Y4
Size pàgina 171 × 122 mm (f. ii)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition taques de brutícia i d'humitat; en els ff. 91-94, 105-106 i 111-112 el paper està en molt mal estat
Binding en pell, amb el tall safranat, i el llom amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)
References (most recent first) Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 22 BITECA copid 1503
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “B” XVI-A/25
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 3 + 4 + i-clxxii + I
Collation [+]4 A-X8 Y4
Size pàgina 198 × 136 mm (f. II)
Font humanística
Watermark mà amb flor de cinc pètals, amb els dits separats
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition afectat per l'òxid i amb taques d'humitat i de brutícia, però en bon estat. Errades a la foliació: cxxvii (per cxxvi)
Binding en pell amb daurats sobre taula, artística, amb les guardes de relligadura cobertes amb roba verda i amb filets daurats
History of volume Adquirit 1889-05-08
Previous owners (oldest first) Baró d'Baronia d'Alcalalí y San Juan de Mosquera (ex-libris manuscrit a la portada)
Miguel Castelví (ex-libris manuscrit a la portada)
Alexandre Mata 1889-05-08 (carta manuscrita de donació de la publicació a la biblioteca)
Associated persons relligat a València per Vicente Beneito, relligador (etiqueta: “Vte. Beneito lo enquadernò en Valencia”)
References (most recent first) Avenoza (2004), Inspecció personal
Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer

Record Status Created 1992-09-19
Updated 2017-10-06