Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2304
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Bon. 7-IV-6
Imprint València: Joan Navarro, 1539-03-10

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 126 (= III + [i]-cxix + IV) (foliació impresa)
Collation a-o8 p1-7
Page Layout 39 línies (f. ii, a més, hi ha línies en blanc entre les estrofes -tres en aquest foli-)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. ii)
caixa 210 × 90 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. [i]-cxviii,) (per les dimensions s'assembla a Valls Wat. 1670 del 1511)
Pictorial elements Orla de quatre peces amb motius animals i humans amb un escut coronat al centre, amb quatre quarters iguals dos a dos, dos amb quatre pals i els altres dos amb una creu cadascun, al peu d'aquest escut, títol de la obra imprès a dues tintes, alternant les línies vermelles i negres; al peu, al centre de la orla, dos grifons alats sostenen un escut amb un cap de bou (al f. 1)
Caplletres: de nou unitats de pautat al f. 1v i de quatre al f. IIr
TÍtols en vermell i negre
Condition complet, llevat del foli final que era en blanc, i en bon estat. El primer foli imprès no està numerat, i es veuen els següents errors de foliació: xxii (per xxiii, esmenat a ploma), xxxvii (per xxxv), xxxviii (per xxxvi); sense errades a les signatures de quadern, llevat que manca al f. a j
Binding en pell, moderna, amb decoració daurada amb ferros en sec amb motius vegetals; talls daurats. Guardes de paper d'aigües molt delicades
Previous owners (oldest first) Isidre Bonsoms i Sicart, bibliòfil 1922 ad quem
G. Gancia (ex-libris en sec a la segona guarda posterior: “FROM G. GANCIA | RARE BOOKS MS. ETC | KINGS ROAD BRIGTHON”)
Associated persons edició dedicada a Ferran d' Aragó, Duc de Calàbria
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Facsímil: March (2003), Traducció de Baltasar de Romaní. Edició de 1539
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 90-91
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Tractat a: Escartí (1997), La primera edició valenciana de l'obra d'Ausiàs March (1539)
Facsímil: March et al. (1952-59), Poesies 160 , n. a
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 256 , n. q1
Catalogat a: Catalogue de livres espagnols rares et précieux (1899) 41 , n. 97
Catalogat a: Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 126
Facsímil: Reproducció parcial de les poesies de March ed. de 1539, exemplar de la Biblioteca de Catalunya (Bon. 7-IV-6) (Date?)
Note hi ha un salt en la numeració de les composiciones de la “Cantica de Amor”, del “Capítulo VI” al “Capítulo VIII”. Sense anotacions marginals de lectura, prova de ploma al f. lviv. A l’angle superior del verso de la primera guarda hom anotà a llapis “A10 / E4”
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/31236 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1533530~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

Internal Description
Number of texts in volume: 51
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2507
Location in volume ff. [i]-cxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1735
Ausiàs March, Cavaller. Poesies
Language català
Date escrit 1400 - 1459
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i]] Las obras del famosissimo philosofo y poeta mossen Osias Marco cauallero Valenciano de nacion Catalan / traduzidas por don Baltasar de Romani / y diuididas en quatro Canticas: es a saber: Cantica de Amor / Cantica Moral / Cantica de Muerte / y Cantica Spiritual. Derigidas al excelentissimo señor el duque de Calabria. | ANNO. M.D.XXXIX | Con priuilegio
tit.: [ [i]v] Epistola. Epistola de de [sic] don Baltasar de Romani al excelentissimo se¤or el Duque de Calabria
dedic.: T9Odos los hombres excellentissimo señor dessean saber naturalmente … Las serenissimas manos de vuestra excelencia beso
tit.: [ ii] Cantica primera de Amor. Capitulo primero. Dize Marco
text: A4Xi com cell / quen lo somnys delita | E son delit / de foll pensament ve … [ cxviiiv] … Si com lo temps / humit lo Sech senyala | Los fets del mon / van de bon obra en mala
tit.: [ ii] Traduccion
text: Bien como aquel / quen sueños deuanea | Y se deleyta / del vano pensamiento … [ cxviiiv] … El tiempo seco / del humedo es señal | Y ansi en el mundo / ymos del bien al mal. | Fin de la cantica Spiritual
tit.: [ cxix] Al Auctor
tit.: El interprete al Autor
epíleg: O2 Marco prudente / preclaro en sciencia … Que ella por si / ninguno sostiene. Fin
colofó: Ha sido impressa la presente Obra enla muy noble ciudad de Valencia Por Juan Nauarro. Acabosse a diez del mes de Março año M.D.xxxix
Associated Texts amb la traducció d' texid 2434 Ausiàs March, Cavaller, Poesies (tr. Baltasar de Romaní), traduït 1539
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6428
Location in volume ff. ii-iii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3841
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui·n lo somni·s delita
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ii] Cantica primera de Amor
rubr.: Capitulo primero. Dize Marco
text: A4Xi com cell / quen lo somnys delita … [ iii] … Lo be confuig / ab grans crits mal apella
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 6429
Location in volume ff. iii-iiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3916
Ausiàs March, Cavaller. Pren m'enaxí com al patró qu'en platga
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iii] Capitulo II. Marco
text: P2Renmen axi / como [sic] al patro que en plaja … [ iiii] … No pot dar pas / en aquesta aspra costa
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 6430
Location in volume ff. iiiiv-vi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3840
Ausiàs March, Cavaller. Axí com cell qui desija vianda
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iiiiv] Capitulo. III. Marco
text: A2Xi com cell / que desija vianda … [ vi] … Qui de fins pasts / nol iaqueix endurar
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6427
Location in volume ff. vi-vii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3848
Ausiàs March, Cavaller. Amor se dol com breument yo no muyr
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vi] Capitulo. IIII. Marco
text: A2Mor se dol / com breument yo no muyr … [ vii] … E si nom val / ma veritat jau morta
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 6431
Location in volume ff. viiv-viiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3942
Ausiàs March, Cavaller. Si com hun rey, senyor de tres ciutats
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viiv] Capitulo. V. Marco
text: S2J com vn rey / de tres ciutats senyor … [ viiiv] … Quen res contrast / que sia de amar
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6432
Location in volume ff. viiiv-ixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3860
Ausiàs March, Cavaller. Colguen les gents ab alegria festes
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viiiv] Capitulo. VI. Marco
text: C2Olguen les gents / ab molt alegres festes … [ ixv] … Si ferm cregues / queus dolrieu de se
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6433
Location in volume f. xr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3888
Ausiàs March, Cavaller. Malventurós no deu cerquar Ventura
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ x] Capitulo. VIII. Marco
text: M2Al venturos / no deu sercar ventura … [ xv] … Aytant streny / en ell son manament
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 33-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6434
Location in volume ff. xi-xix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3954
Ausiàs March, Cavaller. Tot entenent amador me entengua
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xi] Capitulo. IX. Marco
text: T2Ot entenent / amador mi entenga … [ xix] … Enuergonyat / yo creu de son lloch caja
Poetic Stanza 34 x 10
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6435
Location in volume ff. xixv-xxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3866
Ausiàs March, Cavaller. Fantasiant, Amor a mi descobre
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixv] Capitulo: X Marco
text: F2Antasiant / amor ami descobre … [ xxv] … Dant a parer / que folles coses parle
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 25-40 i 57-60 de l'edició de Pagès. Entre les cobles segona i tercera s'ha imprès erròniament “Capitulo. X Marco”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 6436
Location in volume ff. xxv-xxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3959
Ausiàs March, Cavaller. Veles e vents han mos desigs complir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] Capitulo. XXVI [sic=XI] Marco
text: Veles y vents / han mos delits complir … [ xxii] … E los meus dits / ab los fets prouare
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 6437
Location in volume ff. xxiiv-xxii [sic = xxiii]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3923
Ausiàs March, Cavaller. Què m'ha calgut contemplar en Amor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiv] Capitulo: XII. Marco
text: Que ma calgut / contemplar en amor … [ xii [sic=xxiii]v] … E tal voler / es tost fart e vensut
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 33-48 i 65-108 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 6438
Location in volume ff. xxii [sic = xxiii]v-xxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3870
Ausiàs March, Cavaller. Ja tots mos cants me plau metr'en oblit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxii [sic=xxiii]v] Capitulo. XIII. Marco
text: I2A tots mos cants / vull metren oblit … [ xxiiiiv] … E si la ves / per miracle ho tendria
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 6439
Location in volume ff. xxv-xxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3877
Ausiàs March, Cavaller. Lexant a part l'estil dels trobadors
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxv] Capitulo. XIIII. Marco
text: L2Lexant estar / lestil dels trobadors … [ xxvi] … A cobejar so / que naturaus da
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 6440
Location in volume ff. xxvi-xxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3912
Ausiàs March, Cavaller. Per lo camí de mort e cercat vida
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvi] Capitulo. XV. Marco
text: P2Er lo cami / de mort he sercat vida … [ xxviii] … No tinch res franch sino sola la pensa
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8312
Location in volume ff. xxviiiv-xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3863
Ausiàs March, Cavaller. En aquell temps sentí d'Amor delit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiiv] Capitulo. XVI Marco
text: E2N aquell temps / senti deamor delit … [ xxxv] … Per no complir / la mia desuentura
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 6441
Location in volume f. xxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxv] Capitulo. XXVI
rubr.: Marco
text: Si deu del cos / la mi arma sostrau … Culpa no han / pus bon voler los fall
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8335
Location in volume ff. xxxi-xxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxi] Marco
text: Foch amagat / nudrit enles venes … [ xxxiiiv] … No sab de tu / dignorança es dexeble
Condition incomplet
Poetic Stanza 11 x 8
Note manquen els vv. 1-8, 97-100 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 6442
Location in volume ff. xxxiiiv-xxxiiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3844
Ausiàs March, Cavaller. Algú no pot haver en si poder
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiiv] Capitulo. XVIII. Marco
text: Algu no pot / hauer en si poder … [ xxxiiiiv] … Mas al ferit / mort sola es guariment
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 6443
Location in volume ff. xxxvii-xxxviiiv [sic = xxxv-xxxviv]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3878
Ausiàs March, Cavaller. Lexe la Sort lo seu variat torn
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvii [sic=xxxv]] Capitulo. XVIIII. Marco
text: L2Exe la sort / lo seu variat torn … [ xxxviiiv [sic=xxxviv]] … Qui pot pensar / lo dan a ell vinent
Condition incomplet
Poetic Stanza 8 x 8
Note manquen els vv. 65-68 de Pagès
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 6444
Location in volume ff. xxxvii-xxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3856
Ausiàs March, Cavaller. Cervo ferit no desija la font
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvii] Capitulo. XX Marco
text: C2Eruo ferit / no desija la font … [ xxxviiiv] … Quant vos dolgues / del mal vostrem dolgui
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 6445
Location in volume ff. xxxviiiv-xxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3901
Ausiàs March, Cavaller. No pot mostrar lo mon menys pietat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiiv] Capitulo. XXI Marco
text: No pot mostrar / lo cel menys piatat … [ xxxix] … Que dir no puch / quant so enamorat
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 8
Note manquen els vv. 25-28 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 6446
Location in volume ff. xxxixv-xl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3952
Ausiàs March, Cavaller. Tant he amat que mon grosser enginy
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxixv] Capitulo. XXII Marco
text: T2Ant he amat / que mon grosser enginy … [ xl] … Que null desig / li sodegue la porta
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 9-16 i 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 6447
Location in volume ff. xlv-xli
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3853
Ausiàs March, Cavaller. Callen aquells que d'Amor han parlat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlv] Capitulo. XXIII. Marco
text: P2Uix mon affany / es entre tots primer … [ xli] … Fent a si tort / e ami gran ofensa
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 1-8 i 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 6448
Location in volume ff. xliv-xliiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3947
Ausiàs March, Cavaller. Si pres grans mals un be·m serà guardat
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliv] Capitulo. XXIIII Marco
text: Si pres grans mals / vn bem sera guardat … [ xliiv] … Los amadors / damar be no sespanten
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 49-52 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 6449
Location in volume ff. xliii-xliiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3905
Ausiàs March, Cavaller. O fort dolor, yo·t prech que mi perdons
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliii] Capitulo. XXV Marco
text: O fort dolor / yot prech que mi perdons … [ xliiii] … Guanyant me / tot lo primer mouiment
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 6450
Location in volume ff. xliiii-xlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3958
Ausiàs March, Cavaller. Tots los desigs escampats en lo mon
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiii] Capitulo. XXVI. Marco
text: Tots los desigs / escampats enlo mon … [ xlv] … Contra raho / en tanta part discorden
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 6451
Location in volume ff. xlvv-xlvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3934
Ausiàs March, Cavaller. Sens lo desig de cosa desonesta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvv] Capitulo. XXVII Marco
text: Sens lo desig / de cosa desonesta … [ xlvi] … No met al cor / lo no cansable verme
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 9-16 i 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 8336
Location in volume ff. xlviv-xlvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3871
Ausiàs March, Cavaller. Junt es lo temps que mon goig es complit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviv] Marco
text: Junt es lo temps / que mon goig es complit … [ xlvii] … Llur pau es deport / daquell mon jorn darrer
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 33-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 8337
Location in volume f. xlviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3863
Ausiàs March, Cavaller. En aquell temps sentí d'Amor delit
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiv] Marco
text: Tot mudament / es verament fallit … Raho es gran / en ell no la tenir
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 65-72 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 6452
Location in volume f. xlviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3884
Ausiàs March, Cavaller. Los ignorants Amor e sos exemples
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiv] Capitulo. XVII [sic=XXVIII]
rubr.: Marco
text: L2Os ignorants / amor e sos exemples … E quen dolor / delit damor se mescle
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 8
Note vv. 1-8 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 8338
Location in volume ff. xlviii-xlix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3943
Ausiàs March, Cavaller. Si Déu del cors la mi·arma sostrau
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviii] F [sic] da som planch / e quedament treball … [ xlix] … Si contramor / valguer alguna empresa
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note manquen els vv. 1-8 i 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 6453
Location in volume ff. xlixv-lxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3882
Ausiàs March, Cavaller. Lo tot es poch ço per que treballam
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlixv] Comiença la cantica moral
rubr.: Capitulo. I. Marco
text: L4O tot es poch / ço perque treballam … [ lxiii] … Quin es lo jorn / qui menja lagre pa
Condition incomplet
Poetic Stanza 56 x 8
Note manquen els vv. 409-432 i 473-488 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 6454
Location in volume ff. lxiiiv-lxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3920
Ausiàs March, Cavaller. Qual ser'aquell que fora sí mateix
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiiv] Capitulo. II Marco
text: Qual seraquell / que fora si mateix … [ lxx] … Lom bestial / que nos de seny complit
Condition incomplet
Poetic Stanza 28 x 8
Note manquen els vv. 105-112 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 6455
Location in volume ff. lxxv-lxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3867
Ausiàs March, Cavaller. Yo crit lo be si·n algun loch lo se
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Capitulo. III Marco
text: Yo crit lo be / sin algun lloch lo se … [ lxii] … Seral ferrer deu / y natura lo mall
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 6456
Location in volume ff. lxxii-lxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3864
Ausiàs March, Cavaller. Entre Amor sso portat he Fortuna
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxii] Capitulo. IIII Marco
text: Entre amor / so portat e la fortuna … [ lxxviiiv] … Lo poch el molt / causcu [sic] per si lenculpa
Condition incomplet
Poetic Stanza 27 x 8
Note manquen els vv. 89-96 i 177-184 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 6457
Location in volume ff. lxxix-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3850
Ausiàs March, Cavaller. Aquelles mans, que jamés perdonaren
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxix] Cantica de muerte. Capitulo. I. Marco
text: A2Quelles mans que james perdonarem … [ lxxxv] … Se troben junts / al lleuar nostres cossos
Poetic Stanza 25 x 10
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 6458
Location in volume ff. lxxxv-lxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3918
Ausiàs March, Cavaller. Puys me trob sol en amor, a mi sembla
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Capitulo. II Marco
text: Puix me trob / sol en amor a mi sembla … [ lxxxix] … Sino que deu / enlo cel la colloque
Condition incomplet
Poetic Stanza 16 x 8
Note manquen els vv. 129-132 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 6459
Location in volume ff. lxxxix-xcii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3930
Ausiàs March, Cavaller. Qui ser'aquell del món superior
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxix] Capitulo. III. Marco
text: Qui seraquell / del mon superior … [ xcii] … E tot es be / puix es obra de deu
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 8
Note manquen els vv. 97-100 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 6460
Location in volume ff. xcii-xciiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3902
Ausiàs March, Cavaller. No·s maravell algú perquè m'enyor
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcii] Capitulo. IIII Marco
text: Nos marauell / algu perque menyor … [ xciiiv] … Ans que aquells / ami sien venguts
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 6461
Location in volume ff. xciiii-xcvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3886
Ausiàs March, Cavaller. Malament viu qui delit pert de viure
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiii] Capitulo. V Marco
text: Malament viu / qui pert delit de viure … [ xcvi] … De per si cau / o prop terras decanta
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 6462
Location in volume ff. xcvi-xcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3915
Ausiàs March, Cavaller. Por de pijor a molts fa pendre mort
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvi] Capitulo. VI. Marco
text: Por de pijor / a molts fa pendre mort … [ xcvii] … Que per la mort / de tal hom sagues vendre
Condition incomplet
Poetic Stanza 4 x 8
Note manquen els vv. 17-24 i 41-44 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 6463
Location in volume ff. xcvii-xcviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3872
Ausiàs March, Cavaller. La gran dolor, que llengua no pot dir
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvii] Capitulo. Marco
text: La gran dolor / que llengua no pot dir … [ xcviii] … Tant com tu pots / lo teu poder mesten
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 8
Note manquen els vv. 41-44 de l'edició de Pagès. La rúbrica no indica el número del capítol, que hauria de ser el [VI]
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 6464
Location in volume ff. xcviiiv-cv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3924
Ausiàs March, Cavaller. Que val delit, puys no es conegut
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiiv] Capitulo. VII Marco
text: Que val delit / puix no es conegut … [ cv] … Gustar nos pot // beton amargos mal
Condition incomplet
Poetic Stanza 9 x 8
Note manquen els vv. 73-76 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 6465
Location in volume ff. cv-cii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3946
Ausiàs March, Cavaller. Si per null temps creguí ser amador
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cv] Capitulo. VIII Marco
text: Si per nulll [sic] temps / cregni [sic] ser amador … [ cii] … Mas pvix no muyr / de pocamor macus
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 8
Note manquen els vv. 57-60 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 6466
Location in volume ff. ciiv-ciiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3933
Ausiàs March, Cavaller. Retinga·m Déu en mon trist pensament
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiv] Capitulo. IX Marco
text: Mon mal no es tant / com en altre vench … [ ciiiv] … Perque anant / a ell no trobe embarch
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 8
Note testimoni mancat dels vv. 1-40 i 89-92 de la composició
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 6467
Location in volume ff. ciiii-cviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3919
Ausiàs March, Cavaller. Puys que sens tu algú a tu no basta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiii] Cantica Spiritual. Capitulo. I. Marco
text: Puix que sens tu / algu a tu no basta … [ cviiiv] … Que major be / sus tost es delitable
Condition fragment
Poetic Stanza 20 x 8
Note vv. 1-160 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 6468
Location in volume ff. cviiii-cxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3928
Ausiàs March, Cavaller. Qui, ne per sí, ne per Déu, virtuts husa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiii] Capitulo. II. Marco
text: Qui de per si / ne per deu virtut vsa … [ cxvii] … Per cab vll flach / miren cosa difficil
Condition incomplet
Poetic Stanza 34 x 8
Note manquen els vv. 49-64 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 6469
Location in volume ff. cxviiv-cxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3919
Ausiàs March, Cavaller. Puys que sens tu algú a tu no basta
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiv] Capitulo. III. Marco
text: Prech te / senyor quem fasses insensible … [ cxviii] … Tant que la part / quem porta fret abraze
Condition fragment
Poetic Stanza 4 x 8
Note vv. 169-176, 161-168 i 177-192 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 6894
Location in volume f. cxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3917
Ausiàs March, Cavaller. Puys me penit, senyal es cert que baste
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiiv] Capitulo. IIII. Mraco [sic]
text: Puix me penit / senyal es cert que baste … Lo dret damor / en mi tot se regira
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note vv. 1-10 de l'edició de Pagès
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 8339
Location in volume f. cxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3874
Ausiàs March, Cavaller. La vida's breu e l'art se mostra longa
Language català
Date escrit 1459 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiiv] Marco
text: Dels fets la fi / la mort los determena … Los fets del mon / van de bon obra en mala
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 10
Note vv. 241-250 de l'edició de Pagès
Number of additional copies of edition 16
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1399
City and Library Alacant Biblioteca Gabriel Miró. Caja Mediterráneo
Collection: Call number E-6-64
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 120 (= I + 1-119)
Collation a-p8
Size pàgina 290 × 195 mm
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition complet, llevat del foli final del darrer plec, que era en blanc i s’ha perdut, i en bon estat, restaurat, amb taques d’humitat i l‘angle inferior una mica desgastat, sense que això afecti el text. El primer foli imprès no està numerat ni tampoc duu signatura de quadern. Errades a la foliació: xxii (per xxiii), xxxvii (per xxxv), xxxviii (per xxxvi), xcvi (per xci) aquesta última errada no consta a l’exemplar principal; sense errades a les signatures de quadern
Binding pergamí clar sobre cartó, amb daurats, als plans i al llom amb separació dels falsos entrenervis; combina filets festonejats i florons. Els folis inicial i final són guardes modernes
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 89-90
Tractat a: Garcia Sempere (2001), “L'edició de 1539 de l'obra d'Ausiàs March: algunes dades noves”, Actes del Novè Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Barcelona, 1998)
Descrit per: Garcia Sempere (1998), Inspecció personal
Note anotacions marginals per una mà del s. XVI (per exemple al f. xli “groser / o ignorant” referent a “nici” del text). Un lector esmenà part de les rúbriques “Marco” en “March” en tinta negra als primers folis; també es veuen manícules i senyals de lectura o algun dibuix (per exemple, una ballesta al f. xlix al costat de la cobla que comença “Si com empeny ballesta lo quadrell”). Al capdemunt del foli de guarda hi ha una anotació del s. XVII: “En el año de N. S. de 1687 fue allado este libro en la libreria del Sr. Canonigo Marco [olRias / de Rias ¿] natural y lo que contiene es un epilogo de auisos”, en aquest mateix foli prova de ploma. El llibre procedeix del fons antic de la comunitat valenciana, Reg. 9458. Duu segells a tinta de la biblioteca en diversos indrets

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1334
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 10-VI-39
Title(s) in copy Auzias March ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + [i]-cxviii + III
Collation a-o8 p1-6
Size pàgina 287 × 193 mm (f. ii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de mal veure (f. ix)
columna amb creu (f. xvii)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition volum incomplet, manca el f. cxix. Els primers folis del volum han estat restaurats. Errades a la foliació: xxii (per xxiii) ), xxxvii (per xxxv), xxxviii (per xxxvi), xcvi (per xci) aquesta última errada no consta a l’exemplar principal
Binding en pell, moderna, talls daurats i guardes modernes, les exteriors de paper d’aigües
Previous owners (oldest first) Anna Torrella (Sor), OP [?] (f. 2, sota el cognom “Boxadas” sembla llegir-se “Torrella” i Sor Anna Torrella fou priora del convent de Santa Caterina de València, encara que es troba documentada el 1511, vint anys abans que es fes aquesta edició)
Anna Boxadas (Sor), fe catòlica romana (f. 2 ex-libris ratllat, que es llegeix amb dificultat, on el cognom sembla substituir un altre de més antic: “Es de la mare sor ann boxadas”)
Pedro Serra (Floruit 1710) 1710 (f. 1 ex-libris: “Soy de Pedro Serra a¤o 1710”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 90
Descrit per: Marnierre (1998), Inspecció personal
Note al capdemunt de la portada “S-3 N 2 104” probablement una antiga signatura del volum
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/31236 reproducció digital vist 2017-05-25
http://cataleg.bnc.cat/record=b1533530~S13*cat catàleg vist 2017-05-25

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 3159
City and Library Ciutat de Mallorca Fundació Bartolomé March Severa
Collection: Call number 96-B-12 | Antic B94-V2-12; 96-III-12
Title(s) in copy Obras | de | Auzias | March || Valencia | 1539 ( al teixell, en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IV + I-CXIX + 1 + IV
Collation a-p8
Size pàgina 289 × 210 mm (f. 2)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat, amb alguna taca d'humitat, restaurat per Brugalla l'any 1965. Foliació impresa; errors a la foliació: xxii (per 23), xxxvii (per 35), xxxviii (per 36); errades a les signatures de quadern: b ii (per d ii). Abans de les guardes posteriors apareix un foli en blanc, antic, de la impressió
Binding moderna, en pell marró i decoració a ferro sec i daurat, de Brugalla, amb cinc nervis i amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Conde de Torre Patria (al f. CXIX, entre el “Fin” i el colofó, a ploma: “de A Conde de Torre patria”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Note algunes notes marginals a ploma, una, al f. 1v, sota l'epístola dedicatòria, advertint de l'error a la Bibliotheca Vetus Hispaniae en relació a aquesta traducció i edició

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1498
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.11361
Title(s) in copy OBRAS | DE | MOSSEN | OSIAS | MARCO || TRADUZ. | POR DON | BALTASAR | DE ROMANI || VALENCIA | 1539 | NAVARRO ( al teixell amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 124 (= III + i-cxix + II)
Collation a-o8 p4/3
Size pàgina 290 × 205 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (ff. 5-119)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar en bon estat, amb algunes taques d'humitat i de brutícia. Primer foli imprès sense numerar. Foliació antiga impresa en xifres romanes, errades: xxii (per 23), xxxvii (per 35), xxxviii (per 36); sense errades a les signatures de quadern
Binding moderna, en pell blau marí, amb ferros i tall daurats. Sis nervis al llom
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (ex-libris)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 91-92
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
López Casas (2001), Inspecció personal
Note entre els folis anteriors de guardes, nota de Grenville: “March Ausias Obras de | Ed. Pr. fo. Valencia 1539. This first edition of the best of the Lemosin Poets is of excessive rarity. It contains the original Limosin text to accompany the translation by Balthasar Romani. A second edition was printed in the same year by the same printer, but in Roman character”. Nota de tractament enganxat entre els dos folis de guardes posteriors, amb data Nov. 1990.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1543
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number San Román: 1/960 | Antic 2/2/2 | Antic 586
Title(s) in copy … | puestas | por Rom. | 1.2.3 ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 122 (= I + 1-119 + II)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina 298 × 204 mm (f. 3)
caixa 200 × 88 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, restaurat, tot el text imprès està retallat i enganxat al cos dels fulls que ara constitueixen el volum (en el f. 3 les dimensions del retall enganxat són de 242 x 105 mm). Foliació antiga en xifres romanes; hi ha una alteració significativa en l'ordre dels folis: ff. 1-46 + 57-66 + 47-56 + 67-119; errades a la foliació: xxxvii (per 35), xxxviii (per 36), xcvi (per 91)
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb tanques de corda i tall tenyit amb taques fosques
Previous owners (oldest first) Eduardo Fernández de San Roman Ruiz y Goya, Marqués de San Román (ex-libris i segell)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 99
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note trobem el mateix tipus de restauració a l'exemplar de la Vida de santa Magdalena en cobles de la BNM R-3676

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1317
City and Library Madrid Biblioteca del Museo Lázaro Galdiano
Collection: Call number Inv. 10872
Title(s) in copy March. Obras. Valencia 1539 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 128 (= IV + i-cxix + V) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a-p8 (el darrer foli del darrer quadern està en blanc)
Size pàgina 253 × 183 mm (f. ii)
caixa 215 × 90 mm
Font gòtica
Watermark mà (a tot el volum)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació; numeració antiga en xifres romanes; errors en la numeració dels ff. 35 i 36
Binding en pell, amb el tall daurat, signada per Victorio Arias
References (most recent first) López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 92-94
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
López Casas (2001), Inspecció personal
Note notes d'antics lectors, al darrer foli: “Del gasto va por italia […] gente del Rey español”; dibuix que sembla un ex-libris

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1495
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/24 | Antic R-24 | Antic 130-4
Title(s) in copy MOSSEN | Osias. | Obras | poeticas ( en la posició del teixell en tinta marró)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Collation a-p8
Page Layout 1 columnes (ff. 1-119)
Size relligadura 290 × 195 mm (pla anterior)
pàgina 280 × 183 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (cos del volum)
torre amb portalada de mig punt i bandera al capdemunt (a les guardes)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
Condition en bon estat de conservació, exemplar complet, restaurat afegint pasta de paper al foli final (roman algun sense restaurar al f. cxviii); amb algunes taques d’humitat i taques de brutícia. Manca el f. p viij que era en blanc. Errades a la foliació: el primer foli imprès està sense numerar, xxii (per xxiii), xxxvii-xxxviii (per xxxv-xxxvi). Sense errades a les signatures de quadern, llevat que manca al f. a j i que “d ij” està marcat amb una “d” uncial i no erecta com la resta de signatures del plec
Binding en pergamí sobre paper, amb tanques i botons de corda; llom decorat amb una mena de flor feta amb la mateixa tinta marró que el títol
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 94
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal
Note al marge superior de la portada sembla que hi havia un exlibris a tinta, avui esborrat. No es veuen anotacions de lectura. A l’interior de la coberta anterior anotació a ploma “C-20” que sembla una antiga signatura o referència de catàleg; a l’angle superior extern “130/” anotat a llapis. A la guarda captiva posterior hom anotà a llapis “3”

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 1454
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/2011 | Antic R-2011 | Antic 130-2
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 121 (= i-cxix + I s/n + I)
Collation a-p8
Page Layout 1 columnes (ff. 1-119)
Size relligadura 308 × 212 mm (pla anterior)
pàgina 307 × 210 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (en tot el volum)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, portada a dues tintes
State complet, conserva el f. p viij (en blanc)
Condition exemplar complet, conserva el f. p viij (en blanc); en bon estat de conservació, amb algunes taques d’humitat, brutícia i alguns marges de la part final afectats pels corcs. Foliació original impresa en xifres romanes. Presenta errors en l'ordre dels bifolis del primer quadern: el bifoli a ij està col·locat a l'inrevès, car el foli 2 ocupa el lloc del foli 7, i viceversa : VII, III, IIII, V, VI, I, II, VIII, i el primer foli no està numerat. Mateixes errades a la foliació i a les signatures de quadern que l’exemplar principal
Binding en pell sobre cartó fet de papers enganxats, de tipus renaixentista, amb ferros daurats i motiu al centre de la tapa anterior. A la coberta posterior, ferros sense daurar i diferent disposició de la decoració (sense espai central). Llom de quatre nervis; enquadernació reforçada al llom amb bocins de pergamí escrits amb lletra gòtica (no es pot distingir si és llatí o llengua romànica)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: Recio (2012), “Antonio de Obregón, Francisco Petrarca, con los seys triunfos de toscano sacados en castellano, con el comento que sobrellos se fizo”, eHumanista. Monographs
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 94-95
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal
Note una etiqueta blanca enganxada en el llom diu: “EXPOSICIÓN DE OBJETOS DE ARTE ESPAÑOLES EN LONDRES. AÑO 1881. ESPAÑA. Biblioteca Nacional-No de orden 65”. A l’angle superior extern de la guarda captiva anterior, amb lletra del s. XVI-XVII, hom copià els versos següents en castellà de Francisco de Obregón Francisco Petrarca, con los seys triunfos de toscano sacados en castellano, con el comento que sobrellos se hizo: “Uno por otro dañar | Tal vez a si mismo daña | y quien huelga de engañar | no se deve de quexar | si despues otro le engaña” (ed. Recio, p. 42). La guillotina ha tallat una petita part de la columna dreta que decora el full de la portada. La primera de les guardes del final duu marcada la impressió en negatiu del f. xlviiv. Sense anotacions de lectors

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1497
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/5668 | Antic R-5668 | Antic 130-6
Title(s) in copy OBRAS DE OSIAS MARCO ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 125 (= III + i-cxix + III)
Collation a-p8
Page Layout 1 columnes (ff. 1-119)
Size relligadura 265 × 190 mm (pla anterior)
pàgina 260 × 180 mm (f. 3)
× mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat. Foliació antiga impresa en xifres romanes. Errades a la foliació primer foli imprès sense numerar, xxii (per xxiii), xxxvii-xxxvii (per xxxv-xxxvi), no té cap errada al f. xci. Sense errades a les signatures de quadern, llevat que manca al f. a j i que la “d” del foli signat ”d ij' ' és erecta i no uncial com les altres. Manca el foli final [p8] que probablement era en blanc
Binding en pell clara, amb ferros i talls daurats; una sanefa delicada recorre el marge dels plans, amb un petit floró a cada angle; el llom té sis nervis també decorats amb or i els entrenervis decorats ambfilets i unes garlandes de flors senzilles, a l’inferior hi ha un floró que no es pot veure en tenir enganxada al damunt la signatura actual; les guardes del volum són de paper decorat. A l’interior es conserva una cinta vermella que servia de punt i fou tallada a la mida del foli probablement quan es feu la relligadura actual (vista al f. lxv)
Previous owners (oldest first) València: Biblioteca de los Caros (ex-libris amb escut, a l'interior de la tapa anterior)
Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Romana (M. M. López Casas 2003)
Pere Caro i Maça de Liçana, 2n. Marquès de la Romana [1741 a quo] (M. M. López Casas 2003)
Carlos de Austria, Príncep d'Asturias (anotació)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 95-96
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal
Note versos subratllats, al f. 39; una estrofa marcada amb traç de tinta en el f. 100. A llapis, al capdemunt de la segona guarda preliminar hom anotà “dn [?] Carlos” . Per a les tornades afegides per una mà del s. XVI al f. 119v vegeu MANID 5085

ID no. of additional copy of edition 10 BITECA copid 1496
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10300 | Antic R-10300
Title(s) in copy OBRAS DE OSIAS MARCO. VALENCIA. NAVARRO. 1539 ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 125 (= II + i-cxix + IV)
Collation a-p8
Page Layout 1 columnes (ff. 1-119)
Size relligadura 294 × 210 mm (pla anterior)
pàgina 287 × 200 mm (f. 3)
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition en molt bon estat de conservació, típic exemplar de bibliòfil, probablement rentat. Errades a la foliació: f. I sense foliar, xxii (per xxiii), xxxv-xxxvi (per xxxvii-xxxviii), xcvi (per xci) aquest darrer foli és numerat correctament a les altres còpies consultades; sense errades a les signatures de quadern
Binding en pell vermella sobre cartó fort, decorada amb ferros daurats, filests i florons, cantoneres de les guardes captives i talls daurats; llom de cinc nervis amb filets daurats i decoració floral també daurada als entrenervis; guardes de paper decorat amb aigües
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (segell en tinta vermella a la portada)
Associated persons Relligador Francis Bedford, relligador (f. 1 v guarda incial, segell a l’angle superior extern)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 97
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal
Note al verso del primer foli de guarda està escrita a llapis la xifra “1944” sota el segell de Bedford. Exemplar sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 11 BITECA copid 1455
City and Library Madrid Biblioteca de Palacio
Collection: Call number I/B/19 | Antic III A 1
Title(s) in copy Osias Marco ( al centre del pla anterior de la relligadura)
Ausias | March ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 120 (= I + 118 + I)
ff.: i-cxix (fol. antiga)
Collation a-e8 f1-7t g-o8 f1-7
Size pàgina 296 × 198 mm (f. iii)
caixa 210 × 90 mm
Font gòtica
Watermark cercles tres cercles, disposats verticalment, del superior surt una creu lobulada i té una mitja lluna inscrita; el central amb dos cercles units per la base per mitjà d'un traç horitzontal i l'inferior amb un “4” o una lletra “P” (visible al foli preliminar de guardes) (del tipus Briquet 3246 i 3247, doc. la primera a Bruxelles en 1598 (?) i la segona a Gênes en 1548)
mà amb flor de mal veure
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Other features Signatures: el primer quadern duu signatures alfanumèriques que arriben fins al primer foli de la segona part del plec, però la resta només numeren la primera part
Condition en bon estat de conservació, llevat d'algunes taques d'humitat. Errades a la foliació: del f. xxxiiii salta al xxxvii, xxxvii repetit; manca el f. xlviii, del qual roman un taló -darrer foli del quadern setè- i també el darrer foli del quadern final, que segurament era en blanc
Binding en pell negra amb motius daurats i quatre nervis; talls daurats i gravats amb la llegenda marcada “vsias marco”
Previous owners (oldest first) Rodrigo Mendoza Pimentel, 1r. Marqués de Montesclaros (ex-libris al f. I: “del marqués de Montesclaros”, anotació ratllada llegida amb l'ajuda d'ultravioletes; segons M. Mercè López, podria tractar-se també del seu fill)
Antonio Juan Luis de la Cerda, Duc de Medinaceli
Madrid: San Martín
Madrid: Biblioteca Real II A 1 (ex-libris amb escut i llegenda a la cara interna de la coberta anterior)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial de Madrid, Palacio I/B/19 (2016)
Catalogat a: Biblioteca de Palacio (2000), Catálogo informatizado
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 97-98
Tractat a: López Casas (2002), “Quevedo, traductor de Ausiàs March?”, Iberia cantat. Estudios sobre poesía hispánica medieval
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal
Note una menuda etiqueta independent, escrita a màquina, informa: “Osias Marco. Las obras del famosísimo filósofo y poeta Mosen Trad. Por Baltasar de Romani. Valencia, 1539”. Al f. i, per una mà posterior, s'ha anotat el que sembla una prova de ploma: “que ala madre fatigada”. El volum duu nombroses anotacions al marge d'algunes estrofes, de l'estil: “mire vuestra merced esta copla” (f. ii), assenyala fragments i en fa valoracions personals sobre la traducció castellana. Una altra mà posterior anota als marges una proposta alternativa de traducció dels versos de March al castellà, sobre tot dels cants espirituals i de mort. L'estudi de M. Mercè López Casas apunta la presència de fins a tres mans, a les notes i traduccions marginal i als signes que assenyalen passatges del text

ID no. of additional copy of edition 12 BITECA copid 1499
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number PC 3943 M 16 S 1539
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + [i]-cxix + III
Collation a-p8
Size pàgina 286 × 190 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: alguna caplletra senzilla, de dues unitats de pautat
Altres: portada a dues tintes
Condition en bon estat. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la foliació: xxii (per 23), xxxvii (per 35, esmenat i diferent a l'exemplar principal), xxxviii (per 36 esemenat i diferent a les errades de l'exemplar principal)
Binding artística, pell profusament daurada, llom amb cinc nervis, talls tintats i daurats
Previous owners (oldest first) Manuel Pérez de Guzmán y Boza Liaño Auborede y Boza, 1r. Marqués de Jerez de los Caballeros (ex-libris imprès, enganxat a l'interior de la relligadura)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Descrit per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial de les poesies de March ed. de 1539 , exemplar de la Hispanic Society (2005)
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 99-100
Note anotacions marginals modernes a llapis; al f. cvv una anotació a ploma contemporània de l'edició. Al f. 1 de guardes anotació a ploma ratllada de la que només es llegeix la data, 1774, al verso, amb numerador de ploma, el núm. 29729

ID no. of additional copy of edition 13 BITECA copid 2089
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 23-V-9 | Antic IV.X.9
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 120 + 23 + 51 + 1 + 34 + III (l'obra de March es troba als 120 folis del començament)
Collation a-p8
Size pàgina 272 × 185 mm (f. II)
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar amb taques d'humitat, marges retallats. Sense errades a les signatures de quadern; errades a la numeració del quadern “e” (a partir d'e2): xxxiiii-xxxvii-xxxviii-xxxvii-xxxviii-xxxix. El darrer foli de l'obra, en blanc, té la meitat inferior trencada
Binding semblant a la del Cancionero general (Esc. 33-I-8), però una mica més desgastada
Previous owners (oldest first) Dio de Ma (ex-libris a la portada: “D. Dio de Ma”)
References (most recent first) Catalogat a: Guirau Cabas et al. (2010), Catálogo de impresos de los siglos XVI al XVIII de la Real Biblioteca del Montasterio de San Lorenzo de El Escorial 2:34 , n. 6576
Catalogat a: Monasterio de El Escorial. Biblioteca (2003), Catálogo de los impresos de la Biblioteca de El Escorial
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 100-01
Descrit per: Avenoza (2003), Inspecció personal
Note volum on es troben relligades diverses obres; al peu de la portada, a tinta, per la mateixa mà que l'ex-libris “g1” i al peu de la portada de la segona obra del volum (Amphytrion de Plauto) “gij”, a la portada de la tercera (Cancionero de Pedro Manuel de Urrea) “g iij” i al peu de la quarta (Coplas de D. Pedro de Portugal) “g iiij”. A la portada hom va subratllar el títol i “traduzidas por don Baltasar de Romani”

ID no. of additional copy of edition 14 BITECA copid 1784
City and Library Santander Menéndez y Pelayo
Collection: Call number (2070) | Antic R-VI-II-2; R-VII-A-2070
Title(s) in copy sense títol
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + I-II + III-CXIX + II
Collation a-h8 i1-7 k-p8
Size pàgina 266 × 178 mm (f. III)
Font gòtica
Watermark mà amb flor (a la guarda de paper d'aigües posterior)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal. Excepte la portada, la resta del volum és a una sola tinta
State incomplet, manca el f. LXXII
Condition els ff. 1-2 no són originals, la portada té el marge dret doblegat cap endins i enganxat al verso (tapant part del text de l’epístola de Romani que conté el verso) per adaptar-se a la mida de la resta de folis. Exemplar restaurat, en bon estat, amb taques d'humitat i de brutícia. El f. XXV té trencat el marge inferior extern, peròno afecta el text. Foliació impresa en xifres romanes; errades a la foliació: XXII (per XXIII), XXXVII-XXXVIII (per XXXV-XXXVI); errades a les signatures de quadern: b ii (per d ii)
Binding antiga en mitja relligadura en paper verd fosc sobre cartó i teixell de pell marró. Força desgastada en els marges. La part superior del teixell està una mica despresa. Cinc nervis. Primera i darrera guardes de paper d’aigües
References (most recent first) Descrit per: Rovira Cerdà (2010), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Note unes poques proves de tinta, per exemple en els ff. XXX, XXXI, sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 15 BITECA copid 1500
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number XVI/445
Title(s) in copy OBRAS | DE | M OSIAS | MARCO ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxix + I
Size pàgina 272 × 190 mm (f. ii)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition del f. [i], lleugerament deteriorat, s'ha perdut una petita part del text i també la numeració impresa en xifres romanes; taques de tinta, sobretot als ff. xv-xi
Binding en pergamí sobre paper amb tanques de cuir i talls jaspiats en vermell
Previous owners (oldest first) Gregori Maians i Siscar, erudit (1699-05-09 - 1781) (segell de la biblioteca Mayans)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 101-02
Descrit per: López Casas (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 16 BITECA copid 1544
City and Library Vilanova i la Geltrú Biblioteca-Museu Balaguer
Collection: Call number 1 “C” XVI-A/13
Title(s) in copy OBRAS | DE | AUSIAS | MARCH | 1539 ( al teixell en lletres daurades)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1 + [i]-cxix + 1 + I
Collation a-o8 p7
Size pàgina 270 × 183 mm (portada)
Font gòtica
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, manca el darrer foli; afectat per la humitat i guillotinat, però en bon estat de conservació. Errades a les signatures de quadern: bd (per d2). Errades a la foliació: xxii (per xxiii), xxxvii-xxxviii (per xxxv-xxxvi) i lxiiii esmenat erròniament a ploma en lxiiiii
Binding en pell sobre pasta, del s. XIX, amb filets daurats i tela verda enganxada a l'interior de les guardes; talls daurats
Previous owners (oldest first) Pròsper de Bofarull i Mascaró, arxiver (ex-libris al verso de la portada i dedicatòria manuscrita de cessió a la biblioteca de Francesc de Bofarull al f. de guarda)
Francesc de Bofarull i Sans, arxiver
Associated persons Relligador relligat a València per Vicente Beneito, relligador [?](les guardes estan protegides amb la mateixa tela que l'exemplar 1 “‘B” XVI-A/25 que duu una enganxina amb el nom del relligador)
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: López Casas (2003), “La recepció d'Ausiàs March al segle XVI: l'edició de Romaní 1539”, Caplletra 102-03
Catalogat a: Biblioteca-Museu Balaguer (2003), Catàleg dels impresos de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
Note anotacions manuscrites al foli de guardes del final, amb una taula alfabètica del volum (mà s. XVII): “Taula dels cants continuats en lo present libre per besedaria. A. Axi com cell / quin lo Somnis delita folio 2 (…) Y. yo crech lo be / si en algun lloch lo se fol. 70”

Record Status Created 1992-09-19
Updated 2017-10-06