Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2303
Name Jorge Costilla, impressor
Sex H
Milestones Naixement Soria [?] (Norton)
Floruit 1501 [?] - 1532 [?]
Lloc vinculat València 1500 [?]
Lloc vinculat Murcia
Associated Persons alumne de/d': Diego de Gumiel, impressor
altre: Joan Vinyau, impressor
Affiliation impressor
Printer or scribe of manid 2460 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-VI-25 (d). València: Jorge Costilla, 1511-05-13. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2612 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-12. València: Jorge Costilla, 1513-05-24. Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
manid 2647 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 10-VI-19. València: Jorge Costilla, 1514-02-25. Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Flos sanctorum novament estampat, corregit i ben examinat, revisat 1514.
manid 2073 Ed.: Girona: Seminari, S/187 (3). València: Jorge Costilla [?], 1502. Desconegut… Flors de virtuts i de costums (tr. Francesc de Santcliment…), traduït 1401 - 1489 ad quem.
manid 2052 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/3005. València[?]: Jorge Costilla, 1513-10-12. Isabel de Villena, Vita Christi, escrit 1475 - 1490.
manid 5070 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/6524. València: Jorge Costilla, 1527-03-15. Arxidiòcesi de València, Ordinarium de ministratione sacramentorum secundum consuetudinem metropolitane sedis Valentiae, compilat 14-07-14 ad quem.
manid 2529 Ed.: Paris: Nationale-Mitterrand (Tolbiac), Rés.YG.9. València: Jorge Costilla, 1514-06-20. Col·lectiu, Cancionero general de Hernando del Castillo, compilat 1511-01-15 - princeps.
manid 2728 Ed.: València: Universitària, Bh CF/3 (1). València: Jorge Costilla [?], 1502 [?]. Desconegut, Vida de sant Onofre, escrit 1350? - 1400?.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
manid 2645 Ed.: València: Universitària, R-1/48. València: Jorge Costilla, 1529-07-29. Desconegut… Spill de la vida religiosa, escrit 1515 a quo.
References (most recent first) Tractat a Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 441
Record Status Created 1993-04-05
Updated 2018-04-06