Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2294
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 184 | Antic Ayamans, 4117
Title of volume lulli | de | Mi | rabi | libus ( al teixell)
Copied Joan Lliteres, 1634-01-14

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 123 (= 1-123) (paginació des del recto del segon foli -el primer escrit- fins al verso del f. 121, situada als marges superiors drets dels rectos i als marges superiors esquerres dels versos. La paginació és feta a ploma, fora de les pàgines del darrer foli escrit (pp. 241-242): aquí és a llapis. dels)
Collation reclams a cada pàgina, al marge inferior dret
Page Layout 2 columnes
45 línies
Size pàgina 295 × 210 mm (p. 3 = f. 3v)
caixa 233 × 163 mm
columna × 75 mm
Hand itàlica cursiva del s. XVII
Watermark creu creu dins d'una llàgrima, damunt d'un cercle amb una “T” inscrita (a les pp. 85-96, 121-122, etc.)
Condition en relatiu bon estat, malgrat que la tinta corrosiva fa especialment dificultosa la lectura dels folis del darrer ter‡ del volum
Binding pergamí sobre cartó tou
Previous owners (oldest first) Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans 1831 ad quem
Associated persons El va veure Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)
Altres a la biblioteca de Josep de Togores i Sanglada, 9è. Comte d'Aiamans
References (most recent first) Descrit per: Grapí (1999), Inspecció personal
Catalogat a: Bruguera (1977), “Manuscrits catalans del fons d'Ayamans de la Biblioteca de Montserrat”, Randa 127
Catalogat a: Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 46-7
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 19
Note notes marginals (reescriptura de mots de lectura difícil i paraules oblidades)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2478
Location in volume pp. 2a-242b
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2a] Començe lo libre de mereuellas appellat ffelix lo qual feu mestre Ramon Llull. Prolech
prol.: En tristicia e en laugiment staua hun home en estranya terra … [ 2b] … en treballs e en perills se metia per tal que a Deu fos feta reuerentia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com ffelix fon pertit de son pare e fon en un gran boscatge e hac anat longament … [ 239b] … el abat e tot lo conuent ordonaren que tots temps agues en aquell monestir monge que hi agues aquell offici e que hagues nom felix
epíleg: beneit loat glorificat sia lo nom de Jhesu Christ e de la sua beneyta mare madona sancta Maria are e sempre et tots temps. finis
colofó: Jn die nominis Jhesus die 14 Januarij transcriptus fuit a Joanne literes fratre minorj obseruantia anno a natiuitate domini: 1634
rubr.: [ 241a] Aci comença la taula del molt excellent e mereuellos libre de mereuelles en altrement appellat felix lo qual feu mestre Ramon llull
índex: Lo primer libre qui es de deu … [ 242b] … Lo .9. lib. qui es de paradis e de la gloria dels Angels. 227
Condition incomplet
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 128-30
Note manca el final de la taula
Record Status Created 1992-09-14
Updated 2013-05-24