Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2292
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu Històric Municipal
Collection: Call number Ms. Cort, 44 | Antic 833b | Antic 4M Lull
Copied Ciutat de Mallorca [?]: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-09-19

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: III + 2 s/n + 1-179 + III
Collation no fem la col·lació per la disposició de la relligadura i l'època del manuscrit; reclams a cada pàgina
Page Layout 31 línies (f. 4)
Size pàgina 207 × 155 mm (f. 4)
caixa 165 × 115 mm
Hand itàlica, del s. XVII
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: sense caixes marcades, però amb una pauta d'escriptura regular, no s'aprecia amb quin material fou traçada la justifiació
Perforacions: no es veuen perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: considerem la primera línia com escrita
Condition en bon estat
Binding mitja relligadura, llom en pell i resta de la coberta amb paper d'aigües amb detalls morats i grocs. Talls tintats de vermell
Previous owners (oldest first) Joan Guàrdia (Fra), OFM (autor del comentari amb anotacions marginals assenyalant llacunes o canvis d'ordre. Copiat d'un manuscrit de 1492 (f. 148))
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Biblioteca Municipal (Palma de Mallorca) (1990), Relació dels manuscrits de la Biblioteca Municipal de Palma , n. 44
Catalogat a: Biblioteca Municipal (Palma de Mallorca) (1800), Catálogo de la Biblioteca del Sr. Garau [con la indicación de los libros de este fondo que han pasado a la Biblioteca Municipal de Palma] , n. (no hi figura)
Note sense anotacions de lectura. Segons Garau: “Traduc. de lengua limosina en nostra vulgar mallorquina”
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2476
Location in volume ff. 1-178
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11436
Desconegut. Exposició d'amic e amat
Language català
Date escrit 1335
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Libre de Amich e Amat (…) composts per lo illuminat Doctor y Martir Ramon Lull. Despres de cada vers posam una breu exposició traduyt de lengua limosina en nostra vulgar mallorquina per Fr. Juan Guardia de la Regular Obeciencia del P. St. A 19 de setembre any 1646
text: [ 2] 1 Vers. Demana lamic a son amat, si auia romasa en ell niguna cosa a amar Estava Blanquerna en oracio … [ 177v] … Digues foll que es aquest mon. Respos preso dels amadors e seruidors de mon amat
Commentary Joan Guàrdia (Fra), OFM, "Prolech. Com lo libre anomenat de Amich y de Amat" f. 1
Note comentari del s. XVII que acaba al f. 178, on s'afegeix una nota sobre l'original: “Nota. Aquest llibre apellat Exposicio del Amich e amat fonc trasladat per mi Fr. Juan Guardia religios del Orde de sant s[..] de la Regular Observancia de la Provincia de Mallorca a 19 de setembre any 1646 y es se copiat de un llibre de ma antich, el qual tenia esta nota a la fi: Començat fo aquest libre apellat Esposicio del Amich, e d'Amat en la Ciutat de Mallorques en l'any de la Encarnacio del fill de Deu Mcccclxxxxij. En lo qual llibre ha molta de theologia e filosofia natural, e moral. E es llibre de gran deuocio, e requer persones deuotes, e subtils a esser entes. E es molt bo a predicar. E a induyr lo poble a deuocio, e a nemorarlos de morals virtuts, e de menysprear esta vida mundana e d'amar l'amat Jesuchrist, lo qual es vida eternal”
Record Status Created 1992-09-14
Updated 2018-04-12