Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2289
Name Manuel Perdigó i Cortès
Sex H
Owner of copid 1520 Ed.: Barcelona: Catalunya (BNC), Res 763-8º (1523-06-18). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
manid 1119 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2013. Micael Marcius, 1401 - 1500. Desconegut, Crònica dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, traduït 1369 a quo.
manid 1560 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2017. 1301 - 1350. Ramon Llull, Medicina de pecat, escrit 1300.
manid 1571 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2019. 1401 - 1425. Angela de Foligno, Visions i revelacions (tr. Joan Genover…), traduït 1438 ad quem.
manid 1623 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2009. 1473 a quo. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
manid 1643 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Art abreujada de predicació, escrit 1313-02 a quo.
manid 1703 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2007. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1842 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2012. 1451 - 1500. Desconegut… Flor de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?].
manid 1910 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 2008. València: per a Antoni Tallander, 1438-03-08. Johannes Gallensis, Suma de col·lacions o de justaments (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310.
Record Status Created 1993-04-05