Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2286
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1076
Title of volume R. LULL | ARS MAGNA | PRAEDICATIONIS ( al teixell)
Copied Joan Lliteres, 1632-01-01 (Perarnau)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-373 + I
Collation les característiques de la relligadura fan impossible treure la col·lació; reclams al verso de cada foli
Page Layout 22 línies (f. 350)
35 línies (f. 354)
Size pàgina 209 × 145 mm (f. 350)
caixa 147 × 111 mm (f. 340)
pàgina 197 × 142 mm (f. 354)
caixa 177 × 118 mm
caixa 182 × 110 mm (f. 339)
pàgina 192 × 145 mm (f. 344)
caixa 180 × 125 mm
Hand itàlica, pel que sembla tot d'un mateix copista
Watermark altres no s'observen bé
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State sense caixes marcades; considerem la primera línia com escrita; sense perforacions visibles
Condition manquen els primers i els darrers fulls, l'últim conservat és en blanc. Volum amb foliació moderna, feta a llapis en xifres aràbigues; foliació parcial antiga en xifres aràbigues, a tinta, ff. 1-260. Afectat per la corrossió de la tinta i per taques d'humitat
Binding moderna, en pergamí sobre cartró
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent dels franciscans 1780 a quo (anotació al f. 1: “Aplicado á la librería Comun de San Francisco de Palma. por N. P. F. Antonio Puiggros año 1780 Y no se puede sacar de la Librreria sin licencia expressa de N. R. P. Provincial mandando conformal precepto. Antonio Ripoll”)
Associated persons Altres s'esmenta en aquesta mateixa anotació a Antonio Puiggros, OFM
Firma signa la nota del f. 1 Antonio Ripoll, OFM
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 149 , n. 1076
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 169 , n. VIII
Note l'obra catalana està copiada en dos quaderns (112 24/3 que originàriament no devien formar part del volum i es relligaren aquí. La taula està copiada aprofitant uns folis en blanc del quadern anterior. No tenen sentit els dos folis en blanc que segueixen (ff. 341-342)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2460
Location in volume ff. 339-382
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Desconegut. Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Language català
Date escrit 1331
Incipits & explicits in MS tit.: [ 339] Taula de les coses particulars y notables del lib. de Benedicta tu
índex: El Prolech Maria. La sua excellencia, e a saber, beneyta sobre totes les dones, es el subjecta del libre fo. I y 1 … [ 340] … poden revelar ni dir. ibi
acc.: [ 343] Jhs. A honor e gloria de la Verge Maria fas Aquest libre appelat benedicta tu in mulieribus
prol.: Entre les altres paraules en les quals la regina del cel … sabut lo dit subiecta de aquest llibre ab que deu li ajut
tit.: De la diuisio de aquest llibre
índex: Departit es aquest libre en 8. pars [sic] … [ 343v] … del seu fill ihesus home e deu
rubr.: Dela 1a en la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobra totes fembres en quant fo concebuda e nada sens peccat original
text: A prouar e a declerar [sic] en aquesta 1a p. que nostra dona es beneyta … [ 371v] … en vnitat del sant sperit per infinita seculorum secula; Amen
colofó: qui scripsit scribat et semper cum domino viuat. 1632
colofó: Comprobat e finit fo aquest llibre en la ciutat de Valencia en les calendas de octubra complides en lany 1335 de la incarnacio del fill de deu fill de nostra dona santa Maria e concorda ab son original y ara nouament comprouat e finit a 26 de gener de 1632
Note són en blanc els ff. 340v-342v. Segueix al text català al f. 382 un extracte en llatí del llibre de ontemplació i al verso una “Taula dels llochs de la scriptura de est llibre”
Record Status Created 1992-09-12
Updated 2013-05-24