Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2282
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/107
Title of volume SOR YSABEL | DE VILLENA | VITA CHRISTI ( gravat en daurat al teixell)
Imprint Barcelona: Carles Amorós, 1527-04-20 (Mil.D.xxvvij)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + [i]-cxci + 6 + I (folis inicial i final contemporanis de la relligadura)
Collation a-z8 τ81-5
Page Layout 2 columnes
51 línies (f. a iii)
Size pàgina 282 × 200 mm (f. a iii)
caixa 237 × 156 mm
columna 237 × 75 mm
Font gòtica de diverses mides
Pictorial elements Xilografies portada gravada a dues tintes i amb l'escut de l'autora; orla renaixentista de quatre peces a la portada; gravats i xilografies; al final, marca de l'impressor
Caplletres: xilografiades i ornamentades
Rúbriques en vermell (al f. ii)
Calderons en vermell (al f. ii)
Condition errades a la foliació: f. ix sense numerar, xxii (per xxiii), xxvii (per xxxi), xlvii (per xliii), xlvi (per xlv), lv (per lviii), lxiii (per lxii), lxx (per lxxx), xix (per xcxix), clxviii (per clxvi) i clxxxiiii (per clxxxvii). Manca el foli final que era en blanc
Binding pasta espanyola amb daurats al llom, teixell vermell, talls tintats de vermell i guardes de paper d'aigües
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor 25 , n. 369460
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Gisbert Terol et al. (1992), Catálogo de obras impresas en el siglo XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València 2:459 , n. 3602
Reinhardt et al. (1986), Biblioteca bíblica ibérica medieval , n. 64
Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 557 , n. 37
Vindel (1942), Escudos y marcas de impresores y libreros en España, durante los siglos XV a XIX (1485-1850) , n. 90 i 92
Vindel (1934), Manual gráfico-descriptivo del bibliófilo hispano-americano (1475-1850) 10 , n. 3207
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 891
Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España , n. 305
Note al peu del f. II, ex-libris esborrat, del s. XVI, “Es de […]”; segells a tinta de la biblioteca a diversos indrets del volum, però no es veuen anotacions de lectors, llevat d'un comentari escrit a ploma per una mà de finals del s. XVI o inicis del XVII: “Este llibre be pot ser | tot lo que vullga de bo: | mes lo llenguage que te | parex coxo de troncho | dotse parells de guans | diu li porta sen miquel, | Jesus que dislat tan gran”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2456
Location in volume ff. [i]-[cxcviirb]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1980
Isabel de Villena. Vita Christi
Language català
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [i]] U4Jta christi dela Reuerent Abbadessa Dela Trinitat Corregitables cotacions nouament tretes en los marges lasquals fins assi nenguns no son estades tretes ab moltes noues histories
tit.: [ [iv]] Molt alta e molt poderosa christianissima Reyna e Senyora
prol.: A17La resplandent lum de deuocio que dins vostra altesa clareja: … Lo stat y vida dela qual exalce hi prospere la sanctissima Trinitat. Dela vostra Ciutat de Ualencia .a.xxix.del mes de Març Any.Mil.cccc.xcvij. D. U. R. M. Humil seruenta / e oradora sor Aldonça de mont Soriu indigna Abbadessa del monestir dela sancta Trinitat
rubr.: [ iira] Assi comença vn vita christi en romança [sic] perque los simples e ignorants puguesensaber e contemplar la vida e mort del nostre redemptor e senyor iesus amador nostre al qual sia donada gloria e honor de totes les obres nostres:com afaedor e ordenador de aquelles. Capitol primer com per vn angel fon denunciada a sanct Joachim la mundissima concepcio dela sua sanctissima filla
text: E11Cce iam venit plenitudo temporis. venint e acostantse la plenitut del temps … [ cxcirb] … E ala alta magestat diuina de hon totes les gracies e dons deuallen sia donada per tots laor e gloria e benedictio in secula seculorum. Amen. finis
tit.: [ [cxciva]] Comença la taula
índex: C8Apitol primer com nostre senyor deu trames vn angel … [ [cxcviirb]] … Capitol .ccxcj. del glorios passament dela sacratissima mare de deu: a cartes. cxcj. Deo gracias
tit.: Registre dels quadernos del present libre
registre: a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.τ.ꝯ. Que son per tots .xxv. Tots son quaderns sino ꝯ qui es terno: axi que te lo dit libre xcix. [sic] fulls
colofó: [ [cxcviir]] A lahor e gloria de nostre senyor deu Jesuchrist:e de la sacratissima verge Maria mare sua:senyora nostra: fonch empremptat lo present libre enla insigne ciutat de Barçelona per Carles amoros Prouensal: nomenat Uita christi dela Abbadessa del monestir deles monges de la Trinitat de Ualencia:acabat a .xx. de Abril Any. Mil.D.xxvij.
Number of additional copies of edition 7
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1918
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
External description
Writing surface Paper
Format Foli
References (most recent first) Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Note exemplar no localitzat per Lamarca

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1917
City and Library Barcelona Biblioteca Pública Episcopal del Seminari Conciliar
Collection: Call number 248(091) Vill | Núm. de registre R. 10521
Title(s) in copy VITA | CHRISTIAI ( al que queda del teixell que hi havia al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Condition en bon estat general, malgrat algunes taques d'humitat i que alguns folis estan trencats; alguns folis es veuen més foscos que uns altres. Errades a la foliació: xxii (per xxiii), xxvii (per xxxi), xlvii (per xliii), cxlvii (per cxlviii) i altres errades. Manca l'angle superior extern del f. v (on anava la foliació), però no s'ha perdut text. Guardes de paper jaspiat.
Binding en pell marró, amb cinc nervis; queden restes del teixell que estava decorat amb filets daurats; a la part inferior del llom hi ha una etiqueta enganxada de color verd, de forma triangular damunt les restes d'una altra anterior; la relligadura es troba desgastada per l'ús; els talls segurament estaven jaspiats
References (most recent first) Descrit per: Dangler (2014), Inspecció personal
Comparis amb: Alarcon i Campdepadrós (2014), Història de la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, la més antiga de la ciutat 41
Note Al marge superior del f. Ir a ploma hom anotà “Bonet. Autora Isabel Villena”. Danger suggereix que es tracti d'una referència a la Biblioteca de Mn. Joan Bonet i Baltà (s. XX cf. (Alarcon 2014: 41), però la fa dubtar el que l'escriptura sembli més antiga, tal vegada del s. XVIII?

Al marge inferior d'aquest mateix foli es troba l'exlibris manuscrit, a ploma, de la Biblioteca Episcopal.

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 2193
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: i-cxci + 7
Collation a-z8 τ86
Page Layout 2 columnes
Font gòtica
Pictorial elements Altres: portada a dues tintes, decoració com la de l'exemplar principal
Note exemplar no localitzat

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1397
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number ROSS.I.90
External description
Writing surface Paper
Leaf Analysis ff.: 197 (= i-cxci + 6)
Pictorial elements Altres: portada amb gravat
References (most recent first) Catalogat a: Romero Frías et al. (1982), Catalogo degli antichi fondi spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari, I. Gli incunaboli e le stampe cinquecentesche
Note exemplar no vist

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1919
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 1165
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: xi-cxci
Collation b3-8 c8 d3-7 e8 f1-5,7 g1-2,4-8 f1-5,7-8 i8 l8 m1-7 n-p8 q2-6,8 r-s8 v-x8 y2-8 z8 τ1-7
Size pàgina 299 × 210 mm (f. xi)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition exemplar acèfal i incomplet, amb molts folis solts. S'han retallat les il·lustracions dels ff. cxix-cxx. Errades a la foliació: xxii (per xxiii), xxvii (per xxxi), xlvii (per xliii), lv (per lvii), lxiii (per 64), lxx (per lxxx), cxlvii (per cxlviij), clxviii (per clxvj), clxxxiii (per clxxxvij); sense errades a les signatures de quadern
Binding sense relligadura, pendent de restauració (prevista per al 2009)
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 64
Note exemplar sense títol ni anotacions marginals de lectura

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1112
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 3-6-16 | Antic E-9 Tab. 96 N. 14
Title(s) in copy Vita Christi dela Reuerent Abbadessa Dela Trinitat ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: [i]-cxci + 7
ff.: 197
Collation a-z8 τ88
Page Layout 2 columnes (ff ii-cxvii)
Size pàgina 290 × 205 mm (f. ii)
caixa 235 × 150 mm
columna 235 × 72 mm
Font gòtica
Pictorial elements Xilografies portada amb orla renaixentista i escut al centre; l'orla i la rúbrica en vermell; exemplar amb nombrosos gravats i, al final, marca de l'impressor
Caplletres: gravades amb decoració vegetal
Rúbriques en vermell (al f. ii)
Condition en bon estat, el primer i el darrer foli són una mica bruts. Errades a la foliació: repeteix el xx i omet el xiii, xxvii (per xxx), xlvii (per xliii), repeteix el xlvi i omet xlv, lv (per lviii), repeteix el lxiii i omet lxii, lxx (per lxxx), xix (per xcxix), repeteix el cxlvii i omet cxlviii, se segueixen clviii-clxvii-clxviii-clxxix, clxxxiii (per clxxxvii) i manca el darrer foli que segurament era en blanc, com ho és també el verso del darrer foli conservat; manca el f. ꝯ vij, en blanc
Binding pergamí flexible, amb corretges de badana per tancar-lo, talls en blau verdós
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 1539 ad quem
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Note al capdemunt del llom, a tinta “N. 11” i al peu un adhesiu de paper amb el número 16. Duu una etiqueta amb l'esment del testament de Colón (vid. el text a MANID 2065) i, al marge superior del f. 1, el número 10771 de mà de Colón. Sense notes de lectors

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 3206
City and Library València Biblioteca del real monasterio de clarisas de la Santísima Trinidad
Collection: Call number sense signatura
External description
Writing surface Paper
Pictorial elements Altres: com les de l'exemplar original

Record Status Created 1992-09-02
Updated 2011-08-29