Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2281
City and Library Ciutat de Mallorca Arxiu General del Regne de Mallorca
Collection: Call number Còdexs 18 (a)
Copied 1463 a quo - 1525 ?

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II
Page Layout 30 línies (f. Iv)
Size pàgina 278 × 205 mm (f. II)
caixa 192 × 143 mm
Hand gòtica cursiva que sembla del s. XIV
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Caplletres: en vermell i blau amb decoració en el color de contrast dibuixant una bonica filigrana que s'extén pels marges
Calderons alternen vermell i blau
State j
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: no ho podem establir car està tallada la part superior
Perforacions: no es veuen
Pautat: no es veuen línies de guia per als renglons
Condition el foli ha estat tallat per ajustar-lo a la mida del còdex al que serveix de guardes i ha perdut tot el marge superior, part d'ell s'ha ratllat i està en mal estat, algunes paraules les hem pogut llegir amb làmpara de llum negra i d'altres no ha estat possible; ara bé, aquest deteriorament afecta només a part del recto del primer foli. Superfície afectada pels fongs que li dóna un aspecte esquitxat de taquetes morades (en algunes marges) però que van passar a la guarda captiva de la relligadura i a la primera guarda actual, no a la que segueix, de paper també, que deu haver estat interposada després que es comuniqués la infecció de fongs
Binding veure MANID 2376
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2376 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18. 1301 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Repartiment de Mallorca (tr. Desconegut), promulgat 1267-04-18 ad quem.
manid 2376 MS: Ciutat de Mallorca: Arxiu del Regne, Còdexs 18. 1301 - 1400. Jaume II, Rei de Mallorca, Repartiment de Mallorca (tr. Desconegut), promulgat 1267-04-18 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes i Comamala (2015), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note Alguna anotació de lectura al marge

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3604
Location in volume ff. I-IIv prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1445
Gui de Caulhac. Inventari o col·lectori de cirurgia (Llibre II dels apostemes)
Language català
Date escrit 1363
Incipits & explicits in MS text: [ I] herisipilades vexiga (…) ades ab pringe […] | tat E breument herpes […] E altre que herisipisa pustulada e vlcerada on | G. 16 [?] terapeutite […]alda etiam est subtilis […] que herpesten generat vt no[?] | solum omes p[er …]tat que p[…] us particulas etc. Car molt subtil es la .v. que | herpes engendre axi […] solament transpas totes aquellas particulas qui de dintre | qualsque de carnosa substancia son ma[…] la com fins ala epideumja la qual | sols corrou per ço com es detenguda alguna vsa per ella mas si clapsi aquesta | transpassarie axi com a suor no vlcerarie C// Causas e senyals les cau | ses e los senyals deles dites coses son coneguts deles dites cosas apar[..]entar [?] | que herpes es pus [..]as de resolucio que formica. Encare apar que es mige | del passatge de herisipila a formica e de formica a cancer. Curacio la | cura ha .3. jntencions axi com herisipila. La primera (…)
rubr.: C// Capitol […] de formica
text: F3ormica es pustula ho pustulas malas cole[…] sen | se latitud del[a] jnflamacio e pruige anants en la cama | ab vlceracio e vrrosio e virulencia E breument for | mica no es altre que herpes mal car de .j. mateix linatge son axi com | dit es dela qual son duas specias la vna es de pus leuier mo[uiment] | car de mes aguda e subtil .v. laltre de pus ta[rt] car de pus [gros] … [ II prel.] … C// mas apres sie curat lo | cayment dela estara ab butirum ço es mantenga ho alguna cosa vnctuosa E | si la coue a tayar sie tayada ho cauteriada ho ab ligam a manera de ver fich | sie arrenchada e per la sanacio deles altres vlceras la vlcera sie sanada
rubr.: C// Capitol .4. de vdimija apostemas fleumaticas notificacio
text: A3xi empero con el la colerica reuma herisipila axi dela flatica yde | ma es feta .14o. terapeutice la qual es apostema flatica hauent | duas diferencias axi con les altres ço es asaber vera e non vera vera | ydema es feta de flatica natural qui no es altre cosa que sanch crua ho dimi | nuidament cuyta la qual en la massa sanguinaria a nodrir los membres flatits | es trobada. No vera es qui es feta de fla[.] no natural (…) … [ IIv prel.] … Curacio. La curacio de vdimia vl | tra lo regiment vniuersal ha .4. jntencions la primera la vide ordone | la .2a. la materia antecedent eguale la terça la materia coniuntra [?] gouerne | Mas la .4a. los accidents corregex. La quinta se complex ab deguda | Administracio delas .6. cosas no naturals e de .3. a ellas matexas an | Nexas les quals coue a ceclinar a calor e sequetat ab alguna subti | Liacio C// E per ço coue a ells aer subtil e sech e pa be cuyt e preparat
Condition acèfal
Note pot ser part de l'obra de Caulhiac
Record Status Created 1992-08-28
Updated 2015-10-27