Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2270
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2624
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de València
Language català
Date celebració 1418 - 1419
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 8, núm. 22 | Antic 31; 28
Copied València: 1418-04-08
Location in witness ff. j-[xv]
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ j] Comencen los furs ordenats e fets per lo senyor Rey Nalfons lo terc en les corts generals celebrades als habitadors del Regne enla Ciutat de Valencia les quals foren jndites al vint seten dia dabril del any dela Natiujtat de nostre senyor Mil Quatrecens deeset e foren finides avint e dos de Marc del any apres seguent
intr.: E5n les coses creades e en la diuersitat de lur specie es coneguda la marauellosa potencia de deu creador daquelles e la sua sauiesa incomprehensible es manifestada en lom virtuos … es fundament donestat e principi e doctrina de saludable carrera sens la qual nos pot a felicitat peruenir
intitulatio: Perque nos Nalfonso perla gracia de deu Rey darago de Sicilia … e de Cerdanya
dispositio: Considerants atentament que la diuinal prouidencia ha nos proposats a regiment de tants pobles … [ viiijv] … no entenem preiudicar ala remissio feta per nos lo dia de huy ne coses en aquella contengudes o compreses [f. x] ans romanguen en sa força e valor De funes vicecancellarius
datatio: Ffetes foren les coses damunt dites e publicades dins lo monestir dels frares preycadors dela Ciutat de Valencia enla casa del capitol daquell onla dita cort sacostuma tenir e celebrar dimarts ques comptaua vint dies dabril … en lany dela Natiuitat de nostre senyor Mil Quatrecents dehuyt E del Regne del dit senyor lany Terç presents consintents e atorgants aquelles los damunt dits tots e sengles en lo prohemi dels presents furs nomenats De funes vicecancellarius
testimonis: T2estimonis son qui presents foren ales sobredites coses lo Reuerend pare en christ mossen dalmau Bisbe de Gerona … Consellers del dit senyor e altres en gran multitud
auten.: Signum ✠ Alfonsi dei gratia Regis Aragonum Sicilie … Et ad illorum maiorem corroboracionem bulla nostra plumbea fecimus eadem jn pendenti muniri Rex Alfonsus
certificació: [ [xv]] Sig ✠ num mei petri ram prothonotarius dominj regis predicti … prima linea eiusdem clausure ubi legit jn capitulo jncipit
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-11-09