Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2268
City and Library Sogorb Archivo de la Catedral
Collection: Call number Fondo Capitular, ACS 150 | Antic 150 | Antic III-2-1
Title of volume Colletor de Torrezilla / año 1430 ( a la coberta anterior, a ploma, per mà posterior)
Copied 1401 - 1425 (foli amb el text català, datació d'Helios Borja Cortijo)
Sogorb (esmentat en diversos punts): 1429 - 1430 (llibre de comptes)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis f.: 1
Page Layout 2 columnes
33 (aprox.) línies
Size pàgina 300/306 × 227/222 mm
caixa 196 × 141 mm
columna 196 × 61/66 mm
Hand semigòtica amb alguns trets de la bastarda
Watermark altres sense filigrana (foli amb la carta)
carro de dues rodes (ff. 20 / 31, 23 / 28, etc.) (semblant a Briquet 3544, varia la separació dels corondells i les mides)
cérvol rampant (ff. 8 / 13, 9 / 12, etc.)
Pictorial elements Caplletres: espai en blanc de cinc unitats de pauta per a la caplletra inicial, que no està assenyalada per cap lletra de guia
Rúbriques probablement també hi hauria espais en blanc per a les rúbriques, però en el fragment conservat no hi tenen cabuda
Altres: sense altra mena de decoració
Other features Justificació: a tinta morada tipus Derolez 43, sense línies de guia per als renglons; es respecta
Ús de la primera línia de la pauta: trepitjada
Perforacions: rodones fetes amb la mateixa ploma que ha servit per traçar la pauta (en les línies verticals, al marge superior, es veuen taques rodones morades), situades prop dels talls, assenyalen totes les línies bàsiques de la justificació
Reclams: sense reclams
Signatures: sense signatures de quadern
Condition el text de la carta està molt malmès per la corrossió de la tinta i per les humitats, que també van afectar al volum que protegeix; la part més deteriorada és el centre del foli, on s’ha perdut part de vàries línies. El llibre de comptes duu una foliació moderna, a llapis, al marge inferior extern, que numera 1 i 32 respectivament les dues parts del foli de la carta que fan ofici de guardes
Binding pergamí flexible reaprofitat, doblegant-lo a la mida dels plecs que protegeix; només es conserva la part corresponent a la coberta anterior, la posterior es va perdre
References (most recent first) Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Tractat a: Borja Cortijo (2009), La vida quotidiana a una vila medieval valenciana a través de l’art: el cas de Sogorb
Tractat a: Borja Cortijo (2004), “Relaciones de la Iglesia de Segorbe-Albarracín”, La diócesis de Segorbe y sus gentes a lo largo de la historia. Volumen homenaje al profesor Ramón Rodríguez Culebras 35-7
Catalogat a: Llorens y Raga et al. (2003), Inventario del archivo de la Catedral de Segorbe recopilado y completado por M. A. S.
Catalogat a: Llorens y Raga (1970), Inventario de los Fondos del Archivo Histórico de la Catedral de Segorbe
Catalogat a: Llorens y Raga (1964-65), “Catálogo de Pergaminos del Archivo de la S. I. Catedral de Segorbe”, Revista de Archivos Bibliotecas y Museos
Tractat a: Borja Cortijo (1994), “Aproximación al Obispado de Segorbe a través de su documentación. Primer cuarto del siglo XV [tesi]”, 191
Note bifoli que serveix de coberta a un llibre de comptes plegat en quart, de paper amb dues filigranes visibles, la del carro amb dues rodes i els radis en creu i la del cérvol rampant.

L'exterior (originàriament part pell) que serveix de relligadura era en blanc i avui té proves de ploma diverses (en català les que es poden llegir); l’interior conté un document en hebreu en escriptura quadrada (sefardí?) sense puntuació ni vocalització, que l'arxiver pensa que es pot tractar d'un censal. Helios Borja relaciona aquest exemplar amb la Cartoixa de Valdecrist, però es dóna el cas que a l’interior dels comptes hi ha bocins de paper amb apunts de tipus semblant, que signen canonges de la Seu de Sogorb; ara bé, també és cert que els apunts comptables estan datats (dia i hora) segons les hores canòniques. El fragment de la carta no té cap mena d’anotació marginal ni cap senyal de lectura
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067053.html vist 2014-02-28

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2406
Location in volume f. 1ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1455
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Carta de sant Bernat a la seva germana
Language català
Date traduït 1396 a quo - 1410 ad quem
Incipits & explicits in MS dedic.: [ 1ra] [A]5l molt honorable mosen galceran \de/ sant menat caualler he camarlench del bolt alt senyor rey don marti fare anthonj canals … [ 1vb] … que totes les riquees materials lo aristotil en lo libre lels probleumes [sic] fa una questio per que aquels que ordenaren que los qujs conbatien corporalment fossen premjats no ordenaren premj ala saujea. Ala qual questio respon he dju que los treballs corporals lo premj o loguer es cossa mjlor quel tre[…]
Note el text acaba en aquest punt de la dedicatòria, que té funció de pròleg a la traducció de l’obra. Conserva la dedicatòria a Galceran de Sentmenat, que només se’ns havia transmès a través del ms. ACA St. Cugat 72 (MANID 1412)
Record Status Created 1992-08-21
Updated 2014-03-02