Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2267
City and Library Madrid Real Academia de la Historia
Collection: Call number Cˇdices LXXXVIII | Antic 12-II-1/2 | Antic 10-10-6
Title of volume Vidas y milagros de diferentes santos en un libro de foleo. Del Archivo ( al f. xxv)
Copied 1351 - 1400

External description
Writing surface PergamÝ gruixut
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 209 (= IV + xxv-xxxiiii + 34bis = xxiiii + xxxv-ccxxv + IV)
Collation 1-212 35/6 4-812 95/6 106/7 116/5 1212 137/6 1414 15-1610 176/3
Page Layout 2 columnes
32 lÝnies (f. xxixra)
Size pÓgina 346 Î 250 mm (f. xxix)
caixa 260 Î 187 mm
columna 260 Î 85 mm (f. xxixra)
Hand g˛tica cursiva forša acurada i regular de la segona meitat del s. XIV (una ˙nica mÓ a tot el volum)
Watermark altres paper sense filigrana
Pictorial elements Caplletres: en blau i vermell amb decoraciˇ afiligranada en el color de contrast
R˙briques en vermell
Calderons en blau i vermell
Other features Justificaciˇ: a punta seca
┌s de la primera lÝnia de la pauta: en blanc
Perforacions: inclinades als vuit angles
Reclams: reclams horitzontals al peu marge interior de la segona columna del verso
Condition foliaciˇ antiga en xifres romanes; el f. 24 -primer conservat del volum- estÓ relligat entre els ff. 34 i 35, i s'ha assenyalat en aquesta descripciˇ com a 34 bis; entre els ff. 117-118 hi ha un full de paper intercalat al qual li manca un quart; del f. 259 nomÚs es conserva un bocÝ relligat entre els 173 i 174 i del 216 -que era el darrer del quadern setzŔ- nomÚs en resta un bocÝ molt menut. El primer quadern Ús irregular -tÚ una primera part de cinc folis i una segona de set-, perquŔ el bifoli exterior s'ha plegat malament, afegint-lo com un biniˇ al final, i Ús per aix˛ que el f. xxiiij en lloc d'obrir el volum, precedeix a la seva parella, el f. xxxv; al tercer quadern li manca el foli inicial -f. xlviij de la foliaciˇ antiga- i tambÚ manquen els folis inicials dels quaderns novŔ i desŔ -respectivament els ff. cxxi i xcciii de la foliaciˇ antiga-; del quadern onzŔ hi manca el f. clvi, pen˙ltim del plec; al quadern tretzŔ hi ha un foli intercalat a la primera part, entre els ff. clxiii i xlxiiii -numerat cclix, amb la qual cosa tenim un seniˇ amb un foli de mÚs a la primera part-, per ˙ltim, com s'ha assenyalat, del f. ccxvi, darrer del setzŔ quadern, nomÚs en roman un petit bocÝ. Exemplar amb alguns folis afectats per bibli˛fags i amb els marges gastats
Binding moderna, en pergamÝ sobre cartˇ
Previous owners (oldest first) Madrid: Biblioteca de las Cortes 1876 ad quem (publ. d'un article on es dona notÝcia del trasllat)
ValŔncia: Convent de sant DomŔnec 1876 a quo (publ. d'un article amb l'inventari)
Associated persons Altres i on sembla fer de testimoni Andreu Ninot (Floruit 1722) (“[…] de mi Joseph pareta de fraxa[net] (…) contam als quinsa de max del any 1722 parteix Joseph Pareta de fraxanet y perque ympediment no seli fasa lin fem la present fe com en dit lloch tenim bona sanitat grasias ha deu y axi ho firmam Regidor de dit Poble de fraxanet Jaume Saro y andreu ninot”)
Firma signat per Jaume Sarˇ (Floruit 1722)
Altres al f. intercalat entre els 117-118 es transcriu una mena de salconduit a favor de Joseph Pareta (Naixement Fraxanet)
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradiciˇn escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ßngeles y demonios
FacsÝmil: Microfilm del ms. LXXXVIII de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Llegenda aurea (2009)
FacsÝmil: Santoral s. XIV (2009)
Tractat a: Real Academia de la Historia (Espanya) (1996), Adiciones a [═ndices de los cˇdices de San Millßn de la Cogolla y San Pedro de Carde˝a existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia]
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2003), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecciˇ personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Alberola Fioravanti (1995), GuÝa de la Biblioteca de la Real Academia de la Historia 47-50
Note forma part del grup de llibres ingressats a l'Academia arran de la desamortitzaciˇ i que majoritÓriament provenien dels monestirs de San Millßn de la Cogolla i de San Pedro de Carde˝a; ara bÚ, aquesta colĚlecciˇ era formada per setanta-set c˛dexs, als quals se n'han afegit d'altres per donaciˇ i, per la signatura, sembla que aquest correspon al segon grup. TÚ anotacions marginals a ploma, d'una mÓ posterior en castellÓ i catalÓ. Al foli intercalat entre els 117-118 hi ha una sŔrie d'anotacions, fetes per una mÓ del s. XVIII, que poden Ússer considerades com a proves de ploma, altres, per˛, podrien estar relacionades amb persones que van posseir el manuscrit

Internal Description
Number of texts in volume: 138
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2405
Location in volume ff. 24ra-vb (= 34bis) + 25ra-34vb + 35ra-225vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea (Lluc, VII, 37-50 i plany de Judes)
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS text: [ 24ra (= 34bis)] […]so es saviament perlan encenyan e governan les fembres … [ 225vb] … blandimens e equel defena contra apreniment e contra violenšia
Condition acŔfal i incomplet
Note el f. 24, primer del text, es troba desplašat i Ús troba desprÚs del f. 34, com a f. 34bis; tot i aixÝ, el donem com a incipit del text, car ho Ús. El c˛dex comenša hores d'ara amb l'actual f. 25 amb les paraules: “dela sagona blasfemia que dayien los falses testimonis”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 10860
Location in volume ff. xxiiiira (=xxxiiii bis)-xxvjvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: […] … [ xxiiiira (=xxxiiii bis)] … es dit uesion per so car ales uiulues donaue loable en cenyament
rubr.: Dela uida de sant esteua
text: S3ant esteue fo .i. dels .vij. diaquens que fo perlos apostols al lur seruey ordonat … [ xxvjvb] … La primera fo en sant steuen la sagona fo en sant jouan euengelista la tersa fo en los jnnocens
Condition acŔfal
References (most recent first) FacsÝmil a: Santoral s. XIV (2009)
Note manca el principi de la interpretaciˇ del nom. Afegit a ploma entre la r˙brica “Lo trobament del cors de sent steue trobaras en clxxij”
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 10861
Location in volume ff. xxvijra-xxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvij] la entrepretacio [sic] del nom
text: I3Ouan uoldir aytant con gracia del seyor o en lo qual es gracia o al qual es donat o al qual es feyta donacion … la qual uida ysidorus en lo libre del naximent la uida e les pacions dels pares abreuja
rubr.: De sent Jouan
text: I3Ouan apostol e auengelista [sic] fo amat per nostra senyor e fo uerge … [ xxxra] … per que fo mani fest [sic] que sant jouan aaquel caualer en forma de pelegrin aparex canlj liura lanel
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 10862
Location in volume ff. xxxra-xxxijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxra] Dels jnnocens
text: L4os jnnocens foren morts per erodes … [ xxxiira] … salome sor del feu ociura tots los jueus axj con per son frara li fomanat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 10863
Location in volume ff. xxxiira-xxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiira] De sent tomas de conturberj
text: T3homas de conturberia dementra que el estaua en la cort del Rey dangla terra el feu als cunes [sic] coses enla cort quj molt eren contrarioses ale religio crestiana … [ xxxiiirb] … aquela en fermatat litorna axj con la auja auda dabans
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 10864
Location in volume ff. xxxiiiva-xxxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiiva] De sent Siluestra
text: S3iluestra per lamara qui auia nom justa fo per nom e per feyt engenrat … [ xxxviivb] … on apres aqueles paraules feelment sadurmj en nostra senyor
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 10865
Location in volume ff. xxxviiira-xxxxjvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiira] Dela circomcišion de nostra senyor
text: L4o dia dela cercumcicio de nostra senyor jhesuchrist .iiij. coses lo fan celebrador la primera rahon es les uuytanes dela sua natiuitat … [ xxxxjvb] … ans uos es master que aquels als quals uouretz mal fer quels na corigatz els na reprenatz castigan aso diu sant agustin
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 10866
Location in volume ff. xlivb-xlvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlivb] Dela aparicion de nostra senyor
text: L4a ffesta dela aparicion de nostra senyor es en nobleyda per .iiij. miracles … [ xlvra] … en la esgleya qui ara es del orde dels [f. xlvrb] praycadors mas ara jaen en la ciutat de colonia
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 10867
Location in volume f. xlvrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10808
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau primer ermitÓ ([?])
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvrb] De sent pol ermita
text: P4Ol ermita segons que diu sant Geronim qui escrisc la sua uida lo quall fusch perla persecucion dell emperador … [ xlvvb] … e nantonj pres la gonella den pol qui era feta de palma la qual puys el se uestia en dies de festes per honor
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 10868
Location in volume ff. xlvvb-xlviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10641
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvvb] De sent Remigi
text: R4Emigi fo doctor la uide del qual escrisch larchebisba de Remj qui auja nom ignarus … [ xlviva] … E sent Remigi que fo en nobleyt per moltes uirtuts e en pau ab deu reposa
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 10869
Location in volume ff. xlviva-xlviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviva] De sent ylarj
text: I4llari fo bisbe de la ciutat de payiteu en la region quitania nasch lo qual fo resplandent entre les gens axj con la stela lucifer es resplandent … [ xlviirb] … e axj con la clardat dequis partis sant ylarj adeu sen ana
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 10870
Location in volume ff. xlviirb-xlviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviirb] De sent macarj
text: M3acari era abat de uele satim [sic] e entra durmir en .i. uas el qual eren sabulitz [sic] corses de pagans … [ xlviiivb] … pos que oc tan pragon con auia espay del [cell tro - reclam][…]
Note incomplet, manca el f. xlviii
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 10871
Location in volume ff. xlixra-lva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ xlixra] pecialment los jouencels on con el los uaes en la deuan dita forma sant antoni li dix O molt uil cosa amj apareguist … [ lva] … Enapres sant antonj can fo enedat de .c.v. ayns en sauide can ac totz los frares basatz en pau ab deu reposa finalment
Note acŔfal, manca el f. xlviii
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 10872
Location in volume f. lva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lva] De sant Fabia
text: F3abia fo ciutadan de roma ecol papa fos mort lo poble sajusta per altra papa … [ lvb] … Enapres en lo xxxe any del seu bisbat fo sant fabia escapsat per manament del emperador en Deci on per martirj fo coronat
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 10873
Location in volume ff. lvb-liiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvb] De sent sebestia
text: S3Ebestia fo baron molt bon cristian e fo dellinatge de Narbona enapres el fo ciutada de Mila … [ liiira] … e en los nostres pensamens dona uirtut e profit e als enemics en tu dona ajutorj
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 10874
Location in volume ff. liiira-livva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiira] De santa angnes [sic]
text: A3GNES fo uergen molt sauia sagons que diu sant ambros que escrisch la sua pacion … [ livva] … Nos cuyta danar al talem de les nupcies en gisa ques tardas danar al loch del martirj al qual la santa agnes ana molt cuřto/sament
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 10875
Location in volume ff. livva-lvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ livva] la uida de sen vicent
text: [ livvb] V3icent fo de molt noble jmage [sic] mas el fo ja pus noble de fe e per religion … [ lvira] … e tu sols portest doble palme e tu apere [f. lvirb] lest en semps .ijes. corones
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 10876
Location in volume ff. lvira-lviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10981
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Basili
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvira] De sent basilj
text: B3asili fo molt honrat bisbe e doctor majorment de quanta santedat fo el guarnit … [ lviiiva] … e en apres el retorna a son lit emantinent el rete lesperit adeu feellment
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 10877
Location in volume ff. lviiiva-lxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiiva] De sent jouan almoyner
text: I3ouan almoyner fo patriarcha de alexandria E axj con el estaue en oracion unat [sic] el uee una puncela … [ lxiva] … ela feu gracies a deu e a sant jouan e sant jouan sen torna al uas ab los altres .ij. bisbes e aquj reposaren en deu
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 10878
Location in volume ff. lxiva-lxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiva] la comuersacion [sic] de sant paul apostol
text: L4a conuersac\i/on de sant paul apostol fo feyta enaquel matex ayn el qual jhesucrist reebe pacion … [ lxiiva] … e per contrarj fo en sent paul abstinencia demengar qui liera legut amengar sens peccat
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 10879
Location in volume ff. lxiiva-lxivvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiva] De santa palla [sic]
text: P4aula fo molt noble fembra de roma e escrisch la sua uida sant Geronjm en aquestes paraules dien … [ lxivvb] … e placia atu que ajuts als teus cultiuadors en lur ueylea ab tes oracions Amen
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 10880
Location in volume ff. lxivvb-lxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxivvb] De sent julia
text: I4ulia fo bisba de cena es dit que ell fo Simo aquel que era labrors [sic] … [ lxvra] … mas altres dien que altra julia es cell qui osis son para e sa mara ignorantment. la istoria del qual posaren enapres
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11771
Location in volume f. lxvra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxvra] Fo altra julia qui fo dalamaya de molt noble liyatge mas pus noble fo per fe. que per taror de martiri saliura es liuraue als perseguidors … [ lxvrb] … mas mantinent exj del seu cors tan gran fum e tan gran pudor que tots aquels qui de costa li estauen fugiren e el enapres murj
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11772
Location in volume f. lxvrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxvrb] Fo altra julia qui fo frara de sant julia. e aquels .ij. frauen guerra alemperador en teodosj qui era molt bon crestian … [ lxvva] … e trobaren lo mort per que foren molt espaordits que anc nagun no gosa mantir als sans barons
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11773
Location in volume ff. lxvva-lxvjrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxvva] Fo altra julia qui ocis son para e sa mare que nols conaxia. E col deuant dit julia qui era molt joue e molt noble .i. dia casas e encalsas .i. serf … [ lxvjrb] … E sant julia ela sua muler apres pocs de tems plen de bones obres edalmoynes sa reposaren en nostra senyor
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11774
Location in volume ff. lxvjrb-lxvijra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxvjrb] F3O altra julia qui no fo sant ans fo molt maluat hom lo qual fo apellat julia renegat … [ lxvijra] … es cortxat perlos peersiencs edel seu cuyr fo fet sots estrat al Rey de percia molt uilment
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 10881
Location in volume f. lxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS acc.: [ lxviira] D2it es deles festes que son enfrel [sic] temps de peregrinacion lo qual es contengut en partida … lo qual temps representa la esglešia de septuagesima edura tro a pasqua
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11794
Location in volume ff. lxviira-lxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviira] De septua gesima
text: S4EPtua gesima signiffica lo temps sexagesima signiffica lo temps de renouacion … [ lxviiira] … car al trabeylant sara dat lo diner e al corrent brauim e al combaten corona
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11795
Location in volume f. lxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiira] De sexa gesima
text: S3Exagesima comensa al dicmenga al qual sacanta al comensament dela misa .i. cant qui comensa axi. leua sus eper que dorms tu senyor et cetera … [ lxviiirb] … per so quels ajut en benauyranses els deliure de mal
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11796
Location in volume ff. lxviiirb-lxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiirb] De quinqua gesima
text: Q3uincagesima dura del dicmenga el qual sacanta en la misa. Tues a mi deffenador en deu … [ lxixra] … merce ajes de mi deus que es salm de penitencia ede perdo
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11797
Location in volume f. lxixra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxixra] De cadragesima
text: Q3uadregesima comensa al dicmenga al qual sa canta .i. cant qui comensa apela mi de tribulacions tc. … [ lxixvb] … enaxi nos deuem nos mateyxs per penitencia turmentar per manament per so que nos dignament puscham mengar lanyel de uida
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11798
Location in volume ff. lxixvb-lxxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxixvb] Dels dejunis de les .iiij. tempres
text: L3os dejunis de les .iiij. tempres foren establits per en calixto papa … [ lxxiva] … e per so car los apostols eren trists perla mort de lur senyor
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 10882
Location in volume ff. lxxiva-lxxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiva] De sent ignaši
text: I4Gnaci fo diciple de sant jouan e fo bisba dentiocha que trames unes letres ala benauyrade uergen … [ lxxiivb] … e perla onor dela qui es gran sens masura
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 10883
Location in volume ff. lxxiivb-lxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiivb] la purificacion de santa maria
text: L3A purificacion de santa Maria uerguen fo feyta apres la netiuitat de nostra senyor jhesucrist xl. dies … [ lxxvirb] … ela uetla .i. nit en una esglesia de santa Maria en la sua festa de la purificacion e aquj ela reebe cencerament sanitat
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 10884
Location in volume ff. lxxvirb-lxxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvirb] de sent blasi
text: E2 con sant blasi resplandis e per bones custumes e per santitat … [ lxxviivb] … E axi el fo degolat ab .ij. jnfans pochs
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 10885
Location in volume ff. lxxviivb-lxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviivb] De santa agata
text: A3gata fo francha per pensa e per cors molt bela enla ciutat de catenes … [ lxxixra] … e ac santedat de pensa e mostra de liurament dela terra
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 10886
Location in volume f. lxxixra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10661
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vedast
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxixra] De sent uedast
text: U3Edast fo ordonat en bisbe per sent remigi. E con el uinges [sic] ala porta dela ciutat el troba .ij. homens pobres … [ lxxixrb] … per ques pensa quela sua fi li uenia e apres pocs tems [sic] el reposa en pau ab deu
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 10887
Location in volume f. lxxixrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10662
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Aman
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxixrb] De sent aman
text: A3Man es dit per so que fo amador nasc sant aman de molt nobles parens … [ lxxixva] … e sant aman escapa enaxi de lus [sic] mans e molts miracles feen el reposa en pau ab deu
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 10888
Location in volume ff. lxxixva-lxxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxixva] De sent ualenti
text: U2alenti fo molt honrador preuera En claudi lemperador feulo uenir deuant … [ lxxxra] … lemperador feu degolar sant uelenti
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 10889
Location in volume f. lxxxra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxra] De santa juliana
text: I3uliana de mentra que ela era esposada an eulegi quj era pretor de nicomedia … [ lxxxva] … els corses dels gita la mar que puys foren mangats per besties e per ošels
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 10890
Location in volume ff. lxxxva-lxxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxva] Dela cadira de sent .P. apostol
text: L3a cadira de sant .P. es dita en .iij. maneres soes reyal sagons ques lig al libra [segon -esborrat] dels Reys el .xxiij. capitol dient dauiu [sic] seen en una cadira etcaetera … [ lxxxiirb] … sagons aquella paraula que diu e son simples axi con acoloma
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 10891
Location in volume ff. lxxxiirb-lxxxivra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiirb] De sent macia apostol
text: M3Acia apostol fo establit e posat en loc den judes … [ lxxxivra] … E lig se aquj matex quel cors del fo aportat a roma de judea e de Roma fo mudat enla ciutat de treuerj
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 10892
Location in volume ff. lxxxivra-lxxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10668
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gregori
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxivra] De sent gregorj
text: G3REgori fo en genrat del linatge dels senadors de roma … [ lxxxixvb] … mostrat auem que eles negra e aquj els jaquiren molt de lum e apres els sen anaren
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 10893
Location in volume ff. lxxxixvb-xcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixvb] De sent longi
text: L3Ongi era caueler capteler de .C. caualers e estech costa la crou de jhesuchrist … [ xcra] … el reebe sanitat de cors e de uista E en bones obres el feni la sua uida
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 10894
Location in volume ff. xcra-xciiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcra] De sent benet
text: B4Enet fo dela prouincia de Murcia e trames fo per apendra letres a Roma … [ xciiira] … fo sabolit sant benet en loratori de sant jouan babtiste que el auia bestit can destruy lo templa denapolina
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 10895
Location in volume ff. xciiira-xcivra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiira] De sent patrici
text: P4Atrici de mentra que prayicaua lo Rey deles es totz [?] dela pacion de jhesuchrist … [ xcivra] … On apres .xxx. dies el uench enla ciutat deuant deu
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 10896
Location in volume ff. xcivrb-xcvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcivrb] Dela anunciacio de santa Maria
text: A4nunciacio es dita per so car en aquel dia fo anunciat lo fil de deu … [ xcvivb] … e mantinent lo demoni sesuanay que anc nagun nol uiu
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 10897
Location in volume ff. xcvivb-civb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10672
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La passiˇ de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvivb] Dela pacion de jhesuchrist
text: L3a pacio de jhesuchrist fo per la dolor amara e per lescarniment despitos … [ civb] … on conel fos molt trabaylat el sošis ab lo seu coutel
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11688
Location in volume f. civb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ civb] Es dit deles festes qui son en frell temps de desuiacion … lo qual representa la eglešia de pascha tro ales uuytanes de penta costa
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 10898
Location in volume ff. civb-cvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ civb] Dela resureccion de jhesuchrist
text: L3a resureccion de jhesuchrist fo en lo ters dia de la sua pacion … [ cvira] … lo jutge ueem e no umil ques ue combatra nogens que estia ab nos ans ue perso que ich git aquests que nos tanim preses
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 10899
Location in volume ff. cvira-cviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10674
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Segon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvira] De sent segon
text: S3Egon fo noble caualer e molt noble seruidor de deu e ffo martir de christ … [ cviira] … sofari pacion el darer dia deles kalendas de Brill [sic]
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 10900
Location in volume f. cviira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10675
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date escrit 1260 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviira] De senta maria egepciaga [sic]
text: M3Aria egepciaga qui era apellada peccadora feu en i ermitatge molt estreta uida .xl. vij anys … [ cviivb] … el uell sen torna al monestir deu loan bonament
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 10901
Location in volume ff. cviivb-cxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviivb] De sent ambros
text: A3mbros ffo ffil den ambros qui ffo pretor de roma … [ cxvb] … La ujde de sant Tiburci e de sant valeria es enla pacio de santa Cecilia
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 10902
Location in volume ff. cxvb-cxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvb] De sent georgi
text: G3EORGI fo de molt noble lijatge [sic] de capadocia e uenc en la prouincia de libia enla ciutat de cilena … [ cxiirb] … lo matin no pogren moure lo cap sa tro a [tapat per un paper] jaquides de les reliquies
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 10903
Location in volume ff. cxiirb-cxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiirb] De sent marc euengilista
text: [Ma]rch euengelista fo de linatge [de] preueres e fo preuera de sant Pere [a]postol … [ cxiiirb] … E con fo despertat lo frare perlo prior dela casa del qual jo oyi aquestes paraules de mantinent li recomta tot so que auja uist e ab molt gran goig el sadurmj en deu
Note algunes lletres tapades amb un paper
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 10904
Location in volume f. cxiiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10679
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiirb] De sent marcelino
text: M3Arcelli regi .ix. ans e .iiij. menzes la ecclesia de roma eaquj fo pres primerament per manament den dioclešia … [ cxiiiva] … perque anala e obey als seus manamens
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 10905
Location in volume f. cxiiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiva] De sent uidal
text: U3idall caualer de concel de sa muler na uelleria enjenra enjeruasi e en protaci … [ cxiiivb] … en tant quels homens qui eren ab ela seus la portaren mig ujua tro a mila al qual loch sen ana adeu
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 10906
Location in volume ff. cxiiivb.cxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] Duna uerge dentiotxa [sic]
text: F3O una uÚr/ga en la ciutat dentiotcha dela qual sant ambros recompta la sua jstoria en lo seguent libra deles uerges … [ cxiiiirb] … si peccara de son cors cella qui no uulra peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 10907
Location in volume ff. cxiiiirb-cxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiirb] De sent .P. martir de lorde dels preicadors
text: P4Era nouel martir del orde dels preycados e batayler dela fe molt bo … [ cxviiivb] … es troba sanat dela qual cosa foren molt marauelats comlo ueexen tanbe guarit
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 10908
Location in volume ff. cxviiivb-cxviiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiivb] De sent felip apostol
text: P3HElip apostol con preicas per sisia .xx. ans el fo pres per los pagans … [ cxviiiirb] … fo sant pelip [sic] apostol que ac .iiij ffiles
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 10909
Location in volume ff. cxviiiirb-cxxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiiirb] De sent jacme apostol
text: J3acme apostol aquest es dit jacme alfey sos fils jacme frare de nostra senyor jacme menor E jacme just … [ cxxiira] … E la tersa uegada que els i tornaren hi trobaren flames de foch qui axien de terra quels cramauen
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 10910
Location in volume ff. cxxiirb-cxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiirb] Del trobament dela santa crou [sic]
text: L3O trobament dela santa crou per so car en aytal dia trobada fo … [ cxxiiiirb] … e elli dix que no sabia que agues feyt nagun be. si no que nol uolt negar dauant lo diable
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 10911
Location in volume f. cxxiiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiiirb] De sent jouan deuant la porta latina A Roma
text: I4Ouan apostol euengeliste de mentra que prayicaua en efesim el fo pres … [ cxxiiiivb] … con molt be odoras e fees molts miracles lo seu cors fo mudat en la dita ciutat ab molt gran honor
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 10912
Location in volume ff. cxxiiiivb-cxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiiivb] per que dit fo deus tajut can hom estudurna nis ceya con hom badayla
text: L3es letanies se fan .ij. uegades en lany So es enla festa de sant march … [ cxxvirb] … per so car fo prouat lo sonet de calcedonia per la .iiij. rahon car los demonis lo temen tant
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 10913
Location in volume ff. cxxvirb-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvirb] Dela acencion de nostra senyor
text: L3O pugament de nostra seyor [sic] can puga al cel fo lo .xl. dia de pascha … [ cxxixrb] … Senyor apereyla so que apereyles a tu mas tu en nos en tu anos
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 10914
Location in volume ff. cxxixva-cxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixva] Del trametiment de sant esperit
text: L3O sant esperit fo uuy trames en samblansa de lengues de foch als apostols … [ cxxxiiiira] … el posament de les mans signiffica absoluacion [sic] ques fa en comfacion [sic]
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 10915
Location in volume f. cxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10690
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GordiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiira] De sent jordian e de sent opimato
text: I3Ordia ueguer de julia emperador denant .i. crestian qui auia nom jener uolia forsar a sacrificar ales idoles … [ cxxxiiiirb] … E ab sent ypimato qui era ja mort per en julia el fo soterrat
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 10916
Location in volume f. cxxxiiiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10691
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nereu i Aquileu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiirb] De sent nereo e de sent exileo
text: N3Ereo e exilleo foren homes casts natural[s -tatxat]ment golgados duna donšela neta den domicia emperador … [ cxxxiiiivb] … els lus corses sabulj sant šesari bisbe honradament
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 10917
Location in volume ff. cxxxiiiivb-cxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10692
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pancraci
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiivb] De sent Brancasi
text: P3ancrasi fo fil de molts nobles parens e fo orfe de pare e de mare … [ cxxxvra] … e asos serua enaquel loch que per grans coses fa aqui aytal sagrament
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 11691
Location in volume f. cxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11112
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de peregrinaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ cxxxvra] D2ites deles festes qui son en frell temps de reconciliacion lo qual representa la ecclesia … ans uariegen con la festa de pascha
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 10918
Location in volume f. cxxxvrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvrb] De sent vrba
text: U3rba succey en calixto papa on con al seu temps fos gran persecucion de christians … [ cxxxvva] … e apres soterraren los corsos dels sans barons honradament
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 10919
Location in volume f. cxxxvva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvva] De santa patronilla
text: P3Etronilla fo fila de sant P. apostoll on con ela fos molt bela … [ cxxxvvb] … mas en justi qui era son clergua lon leua eel sebuli honradament
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 10920
Location in volume ff. cxxxvvb-cxxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvvb] De sent .P. e de sent marcelli
text: P3Era exorcita de mentra que era tengut pres per en artenio en .i. caršre … [ cxxxvirb] … perques bateja enapres e sen ana ab deu en pau
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 10921
Location in volume f. cxxxvirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10698
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prim i de santa FelÝcia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvirb] De sent prim e de sent felicia
text: P3RIM e en felicia foren acusats perlos bisbes dels temples dauant en dioclešia e en maximia … [ cxxxviva] … El pretor feu degolar los sans barons i feu gitar los lurs corses als cans e als cˇr/ps mas los christians los sebuliren honradament
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 10922
Location in volume ff. cxxxviva-cxxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviva] De sent barnabe apostol
text: B4ARNABAS fo preuera e fo del linatge den ciprj … [ cxxxviiira] … Teodorus diu que sant barnabas preica primerament jesuchrist a roma e fo bisba de mila
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 10923
Location in volume f. cxxxviiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiira] De sent uicto e de sent modesti
text: U3ictus fo jmfant noble e feel en edat de xiij. e en cecilia sofri martiri … [ cxxxviiiva] … e fo reuellat a .i. fembra en la ciutat de florensa quels troba els sabulj honradament
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 10924
Location in volume f. cxxxviiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiiva] De sent quirc e de sant julita
text: Q3uiliz fo fil de na julita qui fo molt noble fembra … [ cxxxviiivb] … E foren trobatz los lurs corses en temps den contastin [sic] gran con fos retuda la pau ala ecclesia
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 10925
Location in volume ff. cxxxviiivb-cxxxviiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10978
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De sant MarÝ monjo
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiivb] De sent marina monga
text: M3aria uerge era una fila tan solament de son pare on con son pare entras en .i. monestir el muda labit ala sua filla per que no samblas fembra … [ cxxxviiiiva] … al qual uas uenien moltes jens e si fan molts miracles muri el .xiiij. dia de les calendßs/ de julioll
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 10926
Location in volume ff. cxxxviiiiva-cxlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiiiva] De sent geruasi e de sent protasi
text: G2Eruasi en protasi foren frares e foren fils de sant uidal … [ cxlra] … en la qual am .ij. egualment coronats los quals eren axits dun uentra ensemps
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 10927
Location in volume ff. cxlra-cxliiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlra] Dela natiuitat de sant jouan babtista
text: I3Ouan babtista es nomenat en moltes maneres es apellat propheta amic del espos e lucerna … El nom deuant coredor es demostrada la gracia del seu apareylament
rubr.: la uida
text: L4A natiuitat de sant jouan babtista fo denunciada per sant gabriel arcangel en aquesta manera … [ cxliiirb] … per que sobtosament cayia a en rera
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 10928
Location in volume ff. cxliiirb-cxliiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiirb] De sent jouan e de sant paul
text: I3Ouan e en paul foren prebostz de na costansa fila de costanti emperador … [ cxliiiirb] … per pacion eguals e per art semblans en .i. senyor totz temps glorios
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 10929
Location in volume f. cxliiiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiiirb] De sent leo papa
text: L3EO papa sagons ques lig als miracles dela benauyrada uerge que el cantaua misa en la ecclesia de santa Maria … [ cxliiiiva] … jo e pregat deus per tu e at perdonat tos peccatz
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 10930
Location in volume ff. cxliiiiva-cxlviijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiiiva] De sent .P. apostol la entrepretacion del nom
text: P3ERE apostol ac .iij. noms car el fo apellat simon barjona … [ cxliiiivb] … Lo ceu martirj escrisch en marcel .iiij. papa En egiptus en leo papa
rubr.: la uida de sent .P. apostol
text: P3ERE apostol entrels altres apostols sobrels altres apostols fo de magor uolentat … [ cxlviijrb] … e sant .P. perla crou per en Nero en la ciutat de Roma
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 10931
Location in volume ff. cxlviiirb-clva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiirb] dela entrepretacio del nom
text: P3AU uol aytant dir con boca de trompa o boca dels o elegut marauelosament … [ cxlviiiva] … lo qual conuerti ala fe La pacion de sant paul escrisch sen lin. papa
rubr.: De sen paul
text: P3AU sofari moltes tribulašions apres lo seu conuertiment … [ clva] … els ceromatas els sarayns e de tot en tot supjuga totz los homens sotz lo jou de ueritat
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 10932
Location in volume f. clva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clva] De vij. frares
text: S3Et frares foren fils de santa felicitat los quals agren nom Gener … [ clvb] … sofarj pacion perla mort dels vij fils ela viij. perlo cors seu propri
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 10933
Location in volume ff. clvb-cliira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvb] De santa teodora
text: T3Eodora fo noble fembra e ella qui auja marit molt rich el temps del emperador en cenonj … [ cliira] … axi quelabat mort fo elegut en abat per tots
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 10934
Location in volume f. cliira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliira] De santa margarida
text: M3Argarida fo de anthiotxa fila den teodosi patriarcha dels jentils … [ cliivb] … e en .i. colp elli tolc lo cap per que ela reebe corona de martirj Sofari pacion el dia ques diu .xiij. dies en les calendes de juliol
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 10935
Location in volume ff. cliivb-cliiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliivb] De sent alexj
text: E3lexi fo fil den Eufemia qui fo noble baron de roma … [ cliiivb] … del monument axia gran odor e el murj xvj dies en les calendes dagost
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 10936
Location in volume f. cliiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10805
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de santa PrÓxedis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiivb] De santa prexada
text: P3raxedis fo uerge e sor de senta potenciana que foren sors de sant nonat e de sant thimotheu … e dexen los lus bens a pobres de christ enapres els sen anaren adeu
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 10937
Location in volume ff. cliiivb-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiivb] De santa maria magdelena
text: M3Aria magdelena es axi apellada perlo castel magdalo e fo fila de nobles parens … […]
Note manca el f. 156
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 10938
Location in volume ff. [?]-clviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: […]
text: […] … [ clviira] … apres el trames lesperit adeu e fo sebulit honradament perlos cristians
Note manca el f. 156
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 10939
Location in volume f. clviira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviira] De senta cristina
text: C3Restina fo fila de molts nobles parens e ffo en closa per son pare en .i. torre [per son pare - tatxat] ab .xxij. seruentes el castel de tir en lombardia … [ clviivb] … per que en julia jrat la feu segetar e apres ela trames lesperit adeu
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 10940
Location in volume ff. clviivb-clxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviivb] De sent jacme apostol la enterpretacio del nom
text: I4acme apostol aquest apostol es apellat jacme zebedeu e fo frare de sant jacme bonarges … [ clviiirb] … car primerament es apellat a la gloria de la perdurabletat de deu
rubr.: la uida de sent [johan - tatxat] jacme apostol
text: I3acme apostol fo fil den zebedeu apres la acencion de jhesuchrist de mentra que preyicaua per judea … [ clxira] … Enapres el fo ligat a .i. palli e posali hom leja de costa en que hom mes ffoch e crama la leya els ligamens sens quenoli ffeu mall
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 10941
Location in volume ff. clxira-clxiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxira] De sent cristofol
text: C3ristan fo de linatge de cananeus e fo molt alt de presona [sic] … [ clxiivb] … e feu mantinent manament que si nagun dayia mal de deu ni de sant cristan que mantinent muris
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 10942
Location in volume ff. clxiivb-clxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiivb] De .vij. frares qui dormien
text: S3et frares dormens son nats en la ciutat de effeši … [ clxiiiirb] … feu absoure totz los bisbes que comfesaren la resureccion
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 10943
Location in volume ff. clxiiiirb-clxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10721
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nazari i sant Celsi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiiirb] De sent nazari e de sent celci
text: N3Azari fo fil de molt noble baron qui auia nom africa que era jueu … [ clxvra] … sant nazari tot entegra ben olent que no auja pel perdut e sabulil en la ecclesia dels apostols honradament
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 10944
Location in volume f. clxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvrb] De sent feliu papa
text: F3eliu fo elegut en loch den liberi en papa fo ordenat … e sant feliu estech en .i. seu camp del qual fo pres amenat e apres fo escapsat
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 10945
Location in volume f. clxvrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simplici i sant FaustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvrb] De sent suplici e den fausti
text: S3uplici e en fausti foren frares on con els no uolgesen sacrificar ales idoles els sofariren molts turmens a roma per en dioclešia … [ clxvva] … recomtaren a tots la pacion de santa biatriu uerge ni con fo uenjada per deu
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 10946
Location in volume ff. clxvva-clxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvva] De santa marta
text: M3arta fo osta de jhesuchrist e fo son pare e sa mare de liyatge [sic] real … [ clxviva] … la qual en apres sen ana preicar en esclauonia lauengelj de deu en apres .x. ans ela sen [f. clxvivb] ana a deu
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 10947
Location in volume f. clxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvivb] De sent abdon e de sent nen
text: A3bdon e sant nen foren marturiats per en deci enperador … e con aquj agesen jagut .iij. dies en quirini subdiaquen [sic] los sabulj en la sua casa
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 10948
Location in volume ff. clxvivb-clxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvivb] De sent germa
text: G3Erma fo de molt noble lijatge e nasch enla ciutat alticiodoro … [ clxviiira] … per ques pensa que so que hauia promes uiu de fer que mort ho auia ates
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 10949
Location in volume f. clxviiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiira] De sent eusebi
text: E3usebi fo tostemps uergen on con el fos crestianat … [ clxviiivb] … Diu se que el empetra ab deus que enaquela ciutat no pot uiure nagun arria uisch el lxxxviij. ans
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 10950
Location in volume ff. clxviiivb-clxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiivb] De sent feliu de Gerona
text: S3Ent faliu de girona nasch en la ciutat de cilitania … [ clxixvb] … en Rufi lo mana tot pecejar ab arpes de ferre perque el sen ana a deu alegrament fo aduyt lo ceu cors agirona [f. clxxra] per una fembra qui tamia molt deu
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 10951
Location in volume f. clxxra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxra] De .vij. macabeus
text: M3Achabeus foren .vij. frares ab la mare honrada e ab eleazaro preuera … [ clxxrb] … soferiren aytals turmens con los christians an soferts per defencion dela lig del auengeli
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 10952
Location in volume ff. clxxrb-clxxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxrb] Del ligament de sent P.
text: L3A festa de sant P. apostol ques dita dels ligamens de sant P. fo per .iiij. coses astablida … [ clxxiira] … pertal que la portas al cos queli promes per lo ger car el auia la anima aduynt que diria per el tots dies lo salm qui comensa merce ajes de mi senyor equeli escombraria souen lo uas perque can fo resucitat recomta tot so que uist auia
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 10953
Location in volume f. clxxiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10729
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiira] De sent esteua papa
text: E3steua papa com agues conuertits molts homes ala fe qui eren jentils … [ clxxiirb] … e com el ac cantada la misa els lo degolaren en la sua ecclesia
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 10954
Location in volume ff. clxxiirb-clxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiirb] Del trobament del cors de sent esteua
text: L3O trobament del cors de sant esteua del primer martir fo feit en lan de nostra senyor .cccc.xvij el temps de honori princep … [ clxxiiiva] … el fo aduyt ales reliquies de sant esteua perque mantinent fo garit es laua sus sa sens mal
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 10955
Location in volume ff. clxxiiiva-clxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiiva] De sent dominguo
text: D3OMINGUO fo duch dels preycadors e pare molt noble … [ clxxixva] … recomtals per orde la uenšio e reebe labit dels preicadors
Note desprÚs del f. clxxiiiv s'hi ha afegit el que queda (la meitat superior) del f. cclix
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 10956
Location in volume f. clxxixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixva] De sent cixto
text: S3ixtus fo papa de la nacion detenes e fo lo primer philosof … [ clxxixvb] … degolaren sent cixto e sen felicia e sent agapito
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 11694
Location in volume f. clxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11113
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La transfiguraciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixvb] Dela transfiguracion de jhesuchrist
text: E3n aquest dia es la festa de la transfiguracion de jhesuchrist … e axi es lest al libre qui es dit mitral
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 10958
Location in volume ff. clxxixvb-clxxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxixvb] De sent donat
text: D3Onat ab en julia emperador fo encenyat e nodrit … [ clxxxva] … Ell feu tant batre sent ilarino tro fo mort e feu degolar sent donat
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 10959
Location in volume ff. clxxxva-clxxxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: De sent ciriaco
text: C3iriaco fo ordonat en diaque per sent marcel papa … [ clxxxira] … E adoncs los jentils clayiren [sic] les fons e agueren en reuerencia los cristians
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 10960
Location in volume ff. clxxxra-clxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxira] De sent Lorens
text: L3Orens fo martir e fo diaque e fo despanya per lijatge … [ clxxxvra] … mas sant paul la per excellencia de preicacion e aquest la per excellencia de pecion
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 10962
Location in volume ff. clxxxvra-clxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvra] De sent ipolit
text: I3Polit pus que ac sabulit lo cors de sant lorencs sen uench ala sua casa … [ clxxxvira] … eligali lo seu col perquel diable sen fugi el cors romas aqui pudrit del qual axi molt gran pudor
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 10963
Location in volume ff. clxxxvira-cxcva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Assumpciˇ de la Verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvira] lo pugament dela uerge Maria al cel
text: L4O pujament dela uerge Maria al cel en qual manera sia feit es encejat per .i. libre que feu sent jouan euengeliste … [ cxcva] … els demonis sen anaren en jnfern ab gran brugit
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 10964
Location in volume ff. cxcva-cxciiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcva] De sen Bernat abat
text: B3ERNAT Abat nasch en berguya e fo fil de molt nobles parents … [ cxciiiva] … labat nota lo dia e troba que en aquel dia muri sent Bernat qui feu sens nombre de miracles
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 10965
Location in volume f. cxciiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiva] De sent thimotheu
text: T3imotheu que era turmentat perlo pretor de roma … perquel pretor los feu am .ij. degolar
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 10966
Location in volume f. cxciiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiva] De sent simforia
text: S2imforia nasch enla ciutat augustidinenci e dementre que el era jouencel era [f. cxciiivb] molt noblement acustumat … el castel fos escompres tot per foc del mig del foc axi la caxa entegra sens tot mal
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 10967
Location in volume ff. cxciiiira-cxcvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiira] De sent bartolomeu la entrepretacion de nom
text: B4Ertolomeu uol aytant dir con fill de penjant … per una consideracion es propriament mes se pot negar
rubr.: la uida de sent bartolomeu
text: B4Ertholomeu apostol uench ala jndia qui es cap del segla … [ cxcvvb] … en apres marturiat axi con dit es el sen ana adeu gloriosament
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 10968
Location in volume ff. cxcvvb-ccirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvvb] De sent agustin
text: A3Gusti fo noble doctor enla prouincia dafrica e fo fil de nobles parents … [ ccirb] … ni daltres delits nom demans tan solement uul daqueles coses quim son mester aiuda e no sobres
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 10969
Location in volume ff. ccirb-cciiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccirb] Del degolament de sent jouan babtiste
text: D3El degolament de sent jouan batista escolta aquesta festa per .iiij. rahons … [ cciiiirb] … lo sant baron prega deus perel e aquel fo garit del bras
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 10970
Location in volume f. cciiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiirb] De sent Feliu e de sent aduit
text: F3Eliu preuera el seu frare en feliu qui era preuera … els pagans los ne uolgren gitar lo diable los pres sobtosament
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 10971
Location in volume ff. cciiiirb-ccvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiirb] De sent sauin e de santa sauina
text: S3Auin e sauina foren fils de molt noble baron en sauin mas era paga … [ ccvva] … per so que tots uinguesen sebulir la fembra peregrjna perque tots la seboliren honradament
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 10972
Location in volume ff. ccvva-ccvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvva] de sent lop
text: L3Op nasc de linatge real en la ciutat darles … [ ccvira] … Enapres el clar per moltes uirtuts en pau sereposa deuant deu
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 10973
Location in volume f. ccvira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MamertÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvira] De sent mementi
text: M3Amenti fo primerament paga e axi con el colia una ydola el perde lul … [ ccvivb] … el porta lo cors ala ciutat e fo cebulit en la ecclesia de sant jerma [sic] molt honradament
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 10974
Location in volume ff. ccvivb-ccviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccvivb] De sent gilj
text: G3ili fo enjenrat enla ciutat detenes e nat de liyatge real … [ ccviiva] … qui sen portaren la sua anima fins al cel altament cantant clarament
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 10975
Location in volume ff. ccviivb-ccxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviivb] Del neximent de la uerge Maria
text: L3O neximent de la uerge Maria qui nasch del trip de juda … [ ccxirb] … En apres .iij. dies deus uolen santa Maria loan ella sen ana a nostra senyor
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 10976
Location in volume ff. ccxiva-ccxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiva] de sent adria
text: [A]3dria do marturiat per lemperador en maximia on con en maximia aoras [sic] una idola en la ciutat de nicomedia … [ ccxiiira] … els feels preseren lo seu cors el sebuliren costal cors de son marit
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 10977
Location in volume f. ccxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10750
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiira] De sent Gorgoni e de sent doroteu
text: G3Orgoni e dorotheu eren molt honrats al pelau [sic] den dioclešia en la ciutat de nicomedia … lon porta en gallia el posa el monestir de gors
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 10978
Location in volume ff. ccxiiira-ccxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10751
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prompt i sant Jacint
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiira] De sent prot e de sent jacint
text: P3rot e jacjnt foren donšels e companyons en estudi de philosofia … [ ccxiiiirb] … On con noli uolgue sen sacrificar lo Rey los feu escapsar per que foren coronats per martirj
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 10979
Location in volume ff. ccxiiiirb-[ccxvi]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiiirb] Delaxelsament dela santa crou
text: L3Exalsament de la santa crou es dit per so car en aytal dia la fe ela santa crou fo molt exalsada … […]
Note del f. ccxvi, que contenia tambÚ La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ, nomÚs en resta un bocÝ
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 10980
Location in volume ff. [ccxvi]-ccxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [ccxvi]] […]
text: […] … [ ccxviirb] … aquesta santa uergen lou atu senyer la tua eglešia e prec per nos peccadors e aduga a [ccxviiva] tu los nostres uots bonament
Note del f. ccxvi nomÚs en resta un bocÝ
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 10981
Location in volume f. ccxviiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiva] De sent lambert
text: L3Ambert fo hom de noble liyatge mas pus noble era per santedat de uida … [ ccxviivb] … per que alscuns qui escaparen de la sua compaya ne portaren lo seu cors amagadament enla sua ecclesia el sebuliren honradament
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 10982
Location in volume ff. ccxviivb-ccxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviivb] dela entrepretacion del nom
text: M3Atheu ac .ij. noms so es metheu eleuj … e fo aplegat al nom dels apostols e fo ajustat ala compaya dels euengelistes e fo posat al nom dels martris [sic]
rubr.: [ ccxviiira] De sent matheu apostol e euengelista
text: M3Atheu apostol de mentre que preicaua en ešopia en la ciutat que a nom valdabis on troba .ij. encantadors … [ ccxixvb] … per merits de sent matheu e de sent barnabe mantinent eren deliurats
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 10983
Location in volume ff. ccxixvb-ccxxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11138
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxixvb] De sen maurici
text: M3aurici estech duc en la region qui ac nom tebea … [ ccxxira] … els posa en la ecclesia que sant jerma lus auia feyta e deycada
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 10984
Location in volume ff. ccxxira-ccxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxira] De santa justina uerge
text: I3ustina fo uerge dela ciutat denthiocha e fo fila del preuere deles idoles … [ ccxxiiva] … mas ara son a palenšia sofariren pacion .vj. dies en les calendes de fabrer
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 10985
Location in volume ff. ccxxiiva-ccxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiva] De sent cosme e de sent damia
text: C3Osme e damia foren jermans e nascren en la ciutat de egeas … [ ccxxiiirb] … e trobaren aqui la cuxa del hom malauta
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 10986
Location in volume ff. ccxxiiirb-[…]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiirb] De sent miquel arcangel
text: M3iquel arcangel uol aytant dir con sacrada solepnitat … […]
Note incomplet, el text s'interromp en el f. ccxxvvb
Record Status Created 1992-08-21
Updated 2016-01-24