Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2266
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1747
Martí I, Rei de Catalunya-Aragó. Furs de la manera de guerrejar
Language català
Date promulgat 1403-09-24
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 5, núm. 13 | Antic Caja 5, núm. 20; caja 5 núm. 30; 31
Copied València (regne): Ramon de Cumbis, 1403-09-28
Location in witness ff. i-iiv
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ i] N3Os en Marti per la gracia de deu Rey darago … e de Cerdanya
prol.: Attenents que fundament de perpetual stabilitat en lo Regne son pau e iusticia … Prouehim e fem los furs e ordinacions seguents ab aprouacio e consentiment dela dita cort e pper [sic] acte de aquella
dispositio: Tot rich hom o noble o caualler o hom de paratge o Ciutada nomenat o hom de vila honrat qui no faça faena de ses mans qui fara mal o dan sens deseximents en la persona de alcun rich hom … [ ii] … e addicions antigues de aquells en lur plena força e valor. dominicus masco
datatio: L4os quals furs damunt dits foren fets e publicats dins lo palau Reyal dela Ciutat de Valencie … vint e quatre de Setembre en lany dela natiujtat de nostre Senyor .Mil. cccc tres e del Regne del dit Senyor vuyt presents consentents e atorgants tots los braços dela dita Cord en la dita casa en gran multitut aiustats
testimonis: E foren presents per testimonis ales coses dessus dites los nobles en Pere de fenollet Vezcomte dilla e de canet … en Ramon de sentmenat cambrer del senyor Rey damunt dit
auten.: [ iiv] E no resmenys Nos en Marti Rey damunt dit en testimoni deles coses dessus dites e acorroboracio daquelles fem posar en los presents furs nostra bulla de plom jnpendent
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-02-15