Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2264
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2622
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1371
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 10 | Antic Caja 4, núm. 5; caja 3 núm. 15
Copied 1371 a quo
Location in witness ff. j-xiiiv
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ j] N3Ouerint vniuersi Quod cum Jn Curijs generalibus quas Jllustrissimus ac magnificus Princeps et dominus dominus Petrus dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: cum literis suis datis valencie vicesima sexta die Aprilis Anno a Natiuitate dominj Millesimo Trecentesimo Septuagesimo primo jndixit valentinis et celebrauit … sunt huius modi seriey [sic]
intr.: A2 la molt gran senyoria de vos molt alt Princep Rey e senyor Ara en les presents Corts generals les quals celebrats en la Ciutat de valencia als valencians lo braç deles Ciutats e viles Reyals … e aquells per sa merce proueir los quals son dela tenor seguent
dispositio: Primerament com segons fur alcu no pusca esser destret que vltra sa volentat reeba hostes nels alberg. E en temps passat uos senyor ab letres vostres sobre la obseruacio estreta del dit fur haiats fetes alcunes prouisions … [ 12v] … no faça ans lo dit priuilegj obserue segons sa forma e tenor. G. de palou
conf.: Que siquidem Capitula cum dictis Responsionibus … [ xiii] … Consiliarijs dominj Regis et pluribus alijs Jn multitudine copiosa G. de Palou
subscr.: Sig ✠ num mei bernardi de bonastre jllustrissimj domjnj Regis Aragonum secretarij … [ xiiiv] … pagine .xiij. folij bulla plumbea et clausa. Mand. Dominj Rex. Ego bernat de bonastre
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-11-09