Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2263
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2621
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1362
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 7 | Antic Caja 4, núm. 12
Copied Montsó: Jaume Conesa, 1363-03-08
Location in witness ff. 2-19
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 2] In christi nomine nouerunt vnjuersi quod anno a natiuitate dominj Millessimo .ccco. lxo. secundo die decima octobre jllustrissimus princeps e dominus domjnus Petrus dei gratia Rex Aragonum … Cerjtanie
intr.: Cum Rex Castille proditorje et Jnjgne pacem firmatam … [ 2v] … e villarum Regalium Regnj valentie sub hac forma
pream.: A2la graciosa ajuda per vos molt alt e poderos Rey princep e senyor Senyor en .P. per la gracia de deu Rey darago … les quals ara per la donchs sien loades e prouades e ratificades e confirmades
dispositio: Primerament per les causes e rahons desusdites e sots les dites e dejus scrites condicions retencions saluaments maneres e protestacions lo dit braç de Ciutats e viles Reals … [ 18] … e cascu per la part quelin pertanya pagar
concl.: [ 18v] Cum jtaque (…) oblacione e publicacione dominj predicti … Acta fuerunt hec locis diebus e annjs predictis
testimonis: Presentibus ad hoc testibus e ad publicacionem … alijs in multitudine copiosa
certificació: Sig ✠ num mei Jacobi conesa Secretarij dicti domini Regis … [ 19] … mandauit sua bulla plumbea comunnei
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-11-09