Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2262
Authors Jacobus de Cessulis
Titles De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scacorum
Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles
Libre de les costumes dels homens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escacs
Llibre del joc dels escacs
Date / Place traduït 1380 - 1400 (Riera)
escrit 1280 ca.
Language català
llatí (orig.)
francès [?] (interm.)
italià [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Editat a: Bataller Català (2018), Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs
Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 69.1.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 69.1.2
Tractat en: Bataller Català et al. (2002), “Les traduccions catalanes del “Liber de Moribus Hominum et Officciis Novilium Super Ludo Schachorum” de Jacobus de Cessulis [tesi]”,
Tractat en: Welter (1927), L'exemplum dans la littérature religieuse et didactique du Moyen Âge
Tractat en: Paluzie Lucena (1912), Primer ensayo de bibliografía española de ajedrez
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 421 , n. 58
Tractat en: Massó Torrents (1904), “Butlletí Bibliogràfic”, Revista de Bibliografia Catalana
Editat a: Cessulis et al. (1902), Libre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat sobre lo joch dels scachs trelladat en lo XVen segle a la lenga catalana segons un ms. de la Catedral de Girona
Note Massó creu que la versió catalana no es feu directament sobre la llatina. Un exemplar era a mans del rei Martí de 1410 amb el títol dels sachs que començava en vermell “Comença lo prolech”, en negre “Amonestat per pregaries” i acabava “En los segles del segles Amen”
Subject FILOSOFIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 583
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 41 (BITECA manid 1403)
Copied 1401 - 1450
1401 - 1410 (Miquel i Planas)
Location in witness ff. xiijra-lvvb
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400 des de la meitat del tractat segons fins el final del tractat quart
Incipit & Explicits text: [ xiijra] e discordia e desamor de maiors a menors. Car los Maiors posen carrech als menors los quals carrechs los maiors no porten … [ lvvb] … per la forma del dit Joch Mana al dit Philosoff que li dixes sots pena de mort Per que […]
Condition acèfal i incomplet
References Cessulis et al. (1902), Libre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat sobre lo joch dels scachs trelladat en lo XVen segle a la lenga catalana segons un ms. de la Catedral de Girona
Note còpia mutilada: només en resten els folis xiij-xxij, xxvij-xxviij, xxxiij-xxxxiiij, xxxxviiij-lj, liiij-lv
ID no. of Witness 2 cnum 1788
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4801 (BITECA manid 2025)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. i-cxiiii
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Comenca lo prolech daquest libre apellat libre dels Escachs hordenat per frare Jaume de Cesules de horde dels frares prehicadors qui aquell conpone e treslada segons se seguix E feu ho en lati ab molt bell horiginal
prol.: [a]5monestat per pregaries de molts frares … [ iv] … aquest joch se troba
rubr.: Incipit liber
text: Q2vant a la primera part qui diu … [ cxiiii] … quens do la sua gracia en la present vida e gloria en lo esdeuenidor. Amen
ID no. of Witness 3 cnum 1787
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 951 (primera part) (BITECA manid 2024)
Copied 1431 - 1460 (J. Riera i filigranes)
Location in witness ff. 1ra-44vb
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400
Incipit & Explicits prol.: [ 1ra] A4monestat per pregaries de molts frares del horde nostre e de diuerses scolans quel joch dels squachs quj representen lo regiment e batalla huma \na/l … [ 1rb] … E aquest libre vullque sia son titol aytal libres de bones costumes dels homens edesl officijs dels nobles E sapia lo quj segujra aquest libre que aquest libre es de partjt en .iiij. Tractats E lo primer tractat ha per qual raho aquest joch fou trobat lo qual tractat ha .iij parts la primera es sots qual Rey aquest joch fou trobat la segona qui fo aquell quil troba la tercera perqual raho aquest joch se troba
text: Q4uant a la primera part que diu que per [la subpuntuat] qual raho se troba deu hom saber que dels mals senyals que lom del mon ha es vna cosa Com lo hom no tem deus … [ 44va] … El Rey vehent la resposta del dit filosoff corregi axi sabida que de maluat que era tornat fort gracios e just car bjure sens virtuts bons nodriments mes es vida de bestia que de hom donchs en aquell recorregam del qual tota bjrtut e gracia deualla ço es nostre senyor jhesu christ quens do la sua gracia en la present vida e gloria en lesdeuenjdor Amen
colofó: [ 44vb] ffjnito libro sit laus glorja christo amen Quj scripsit scribat semper cum domjno ujuat
ID no. of Witness 4 cnum 1786
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 57 (BITECA manid 2023)
Copied 1450 ca. (Beltran)
Location in witness ff. ira-xxxvirb ff. 39-75
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400
Incipit & Explicits prol.: [ ira] [a]3Monestat per pregaries … la terza per qual raho aquest joch se troba
text: [a]3vant a la primera part que diu per quall rahon se troba deu hom saber que dels mals senyals … [ xxxvirb] … qui ha sembrat e procurada vianda al regna
Condition incomplet
References Fotografies dels manuscrits de la Biblioteca Capitular de Girona signatures 91, 61, 133, 58, 55 i 59 (1995)
Cessulis et al. (1902), Libre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles. Sermó d'en Jaume Cessulis en latí preycat sobre lo joch dels scachs trelladat en lo XVen segle a la lenga catalana segons un ms. de la Catedral de Girona
Note còpia mutilada
ID no. of Witness 5 cnum 2569
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 49-55v
Title(s) Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Comença lo prolech daquest libre apellat libre dels escachs hordenat per frare Jaume de Casules de horde dels frares prehicadors qui aquell compone e treslada segons se seguix [sic] E feu ho en lati ab molt bell horiginal
prol.: Amonestat per pregaries de molts frares … per qual raho aquest ioch se troba
text: Incipit liber. Quant ala primera part qui diu per aquella raho aquest ioch se atroba … [ 55v] … axi matix [sic] posa los moviments anaments daquells escachs
Associated MSS/editions manid 2025 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4801. 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Note còpia del Ms. Vat. 4801, núm. marginal 1-113: al capdemunt del primer foli de la còpia (f. 49 d'aquest manuscrit) es troba una breu descripció del còdex vaticà
Record Status Created 1991-06-28
Updated 2021-09-25