Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2262
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2622
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Furs
Language català
Date promulgat 1371
City, library, collection, & call number València: Arxiu Històric Municipal, Caja 4, núm. 11 | Antic Caja 4, núm. 16
Copied 1358 a quo
Location in witness ff. 1-14
Incipits & Explicits in witness intitulatio: [ 1] IN christi nomine. Pateat vniuersis. Quod cum excellentissimus ac magnificus princeps dominus Petrj dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanie
pream.: Per letras suas datas valencie .xxvio. die Aprilis Anno a Natiuitate domini Millesimo Trecentesimo septuagesimo primo Curias generales pro tuicione et reformacione Regnorum … [ 1v] … esse talis
salutatio: Ala graciosa ajuda per vos molt alt princep e poderos Rey e senyor senyor en Pere per la gracia de deu rey darago … e de Cerdanya
intr.: demanada a la Cort general per vos senyor jndita o appellada als valencians e ajustada en la Ciutat de Valencie … [ 2] … e no sens aquells los quals la Excellencia de vos senyor deny e lj placia benignament acceptar atorgar e prouehir. E lo senyor Rey pren lo dit do graciosament. G. d. palau
dispositio: Primerament que alcun dels dits braçes [sic] o vniuersitat o singular daquells o daquell o alcuna persona tenguda a paga o contribucio de les dites coses nos puxa o nos puxen escusar o eximir per alcun priuilegi o concessio fets … [ 13] … o .x. persones de aquell braç concordants nj puxa metre altre en loch de aquell axj mort o absent. visa
certificació: Sig ✠ num mei Bernardi de bonastre jllustrissimi dominj regis Aragonum secretarij … [ 14] … folij e et clausula. (…) Ego. Bernardus de bonastre
Record Status Created 1992-06-03
Updated 2012-11-09