Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2261
Authors Benedictus
Titles Sancta regula
Santa regla
Date / Place traduït 1301 - 1400
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. d'ordenances
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 20.1.2
Tractat en: Albareda (1929), “Textos catalans de la Regla de Sant Benet”, Catalonia Monastica
Note segons Albareda hi havia també còpies al Monestir de Sant Pere de les Puelles, s/ signatura, (Albareda 5, 6 i 7)
Subject MONACAT
Number of Witnesses 7
ID no. of Witness 1 cnum 1785
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 144 (BITECA manid 2022)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 21-25v
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits prol.: [ 21] [f]ill scolta los manaments del teu maestre … que del seu regne puxam esser … persones
rubr.: [ 23] Quantes maneres son de mongos parle aquest sentencia e diu nostre maestre sent Benet que
text: sabuda cosa es que iiij maneres son de mongos … [ 25] … E diu en altre loch fir ton fill ab la uerga e deliuraras la sua anima de mort
Condition incomplet
Note pròleg, primer capítol i segon incomplet, precedits de la versió latina
ID no. of Witness 2 cnum 1381
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 298 (BITECA manid 1854)
Copied 1391 - 1410 (Albareda)
1301 - 1400 (Inventari)
Location in witness ff. 1-36v
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits índex: [ 1] Dels linatges o uida dels monges … [ 2] … Del bon zel que deuen los monjos hauer
prol.: [ 3] O4 fill escolta los manaments del teu maestre e inclina la orella del teu cor el amonestament del piados pare volenterosament pren e ab gran efficaçia compleix per tal que ab treball de vertadera obediençia sies tornat aquell del qual per jnobediençia volenterosa … axi com maluats e jnobedients seruents liura a perpetual pena lo qual no han volgut seguir ala diujnal gloria
text: L4euar nos dauem molt junçosament despertant nos la santa scriptura e dient ora es duymes de leuar nos de dormir … [ 36v] … E no presumesca nengu als altres recomptar nengunes coses que de fora lo monastir haura vistes o hoydes car gran destructio es qui si algu ho presumira a fer a venjança
Condition incomplet
Note falten els cinc últims capítols
ID no. of Witness 3 cnum 1382
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 164 (BITECA manid 1855)
Copied 1401 - 1500
1301 - 1400 (Albareda)
Location in witness ff. 1-52 ff. i-lii
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Escolta o fill los manaments del maestre
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comen[…] pare […]
prol.: E4scolta o fill […] [mana]men[s de]l maestre enclina la oreyla del teu cor e la amonicio del piados pare uolenterosament … [ 3] … per paciencia siam participans deles passions de Ihesu Christ per tal que merescam esser participans del regne seu
tit.: Esplegat es lo prolec comencen los capitols
índex: DEls lynatges ho dela vida dels monges. i … [ 5] … Que tota obseruacio de iusticia no es posada en aquesta regla. lxx
rubr.: Esplegats son los capitols comenco lo test dela regla dels lynatges o dela ujda del [sic] monges
text: Manifesta cosa es quels lynatges dels monges son quatre … [ 52] … E apres als per fi ales coses mayors de doctrina que de sobre auem remembrades e ales altees deles virtut\s/ deu ajudant vendras. Esplegada es a deu gracies
Condition incomplet
References Albareda (1929), “Textos catalans de la Regla de Sant Benet”, Catalonia Monastica 24-109 (ed. text)
Note només 70 capítols i una letania dels sants al final: [Albareda diu que el text és complet, llevat del primer títol]. Segueixen oracions en llatí
ID no. of Witness 4 cnum 1791
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 67 (BITECA manid 2028)
Copied Barcelona: Joan Reig, 1519-07-06 (colofó)
Location in witness ff. i-lxvv
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits prol.: [ i] O6ffill scolta los manaments del mestre: y enclina les orelles del teu cor: … [ ivv] … en lo seu regna merescam esser companyones. Amen.
rubr.: De generibus monialium. Del linatge deles monges. capitol primer:
text: C2osa es manifesta esser quatre linatges de monges … [ lxvv] … dela doctrina e de les virtuts que desus hauem remembrades. Deo gracias
colofó: A .vj. de Juliol .Mil.D.XIXo. es stade scrita la present retgla del glorios pare sanct benet \en barchinona/ per mossen Johan reig preuere. Insule balearum
ID no. of Witness 5 cnum 2634
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3507 (BITECA manid 1272)
Copied Monestir de Montserrat: Pere Padern, Francesc de Tortosa para Beatriu Sescomes, Abadessa, 1531-07-03
Location in witness ff. 1-8 + i-cxlviv
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits índex: [ 1] Capitols contenguts en la regla del glorios pare nostre sant benet … [ 5] … capitol setanta y tres. Carta cxlv. Deo gratias
prol.: [ 1] Prolech en la regla del glorios pare nostre sanct benet. Lectio primera
text: [ 1] S4Colta o fill los manaments del maestre y inclina les orelles … [ 146v] … de les quals damunt hauem fet mencio. ffent aquestes coses sera vida eterna. Deo gracias. Amen
text: [ 5v-6] Aquesta Regla (…) es estada escrita en (..) Montserat (…) en l'an MDXXXI la qual escrigue lo deuot pare fra Per Padern natural de la vila de Arles (…) de licencia del molt Reverent pare fra Pere de Burgos Abbat (…) a supplicacio de la molt Reverent senyora Beatriu Sescomes (…) la qual se acaba a iij de juliol (…) perque les dites senyores religioses preguen per (…) y per fra francesch de tortosa cambrer seu que li ha aiudat en reglar los pregamins y en saffranar algunes letres … [ 146v] … conue a saber les letres myjanes negres. Deo gratias
ID no. of Witness 6 cnum 1789
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 42 (BITECA manid 2026)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1v-90
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 1v] Incipit Prologus Regulae sancti Benedicti Abbatis
tit.: [ 1v] Comença lo prolech de la regla de Sant Benet abbat. Primera divisio
prol.: Escolta o fill los preceptes del mestre y inclina la oida del teu car y la admonestacio … [ 6] … per a que del regne de aquell merexcam esser participants. Acabas lo prolech
tit.: [ 6v] Dels generos de mongos Cap. 1
text: De mongos haver y quatre generos es cosa manifesta … [ 88] … Als que faran estes coses la vida eterna els sera donada
colofó: Acabada la regla del Beatissim pare nostre y Patriarcha glorios San Benet Abat. Tu autem Donna Miserere Nostri. Deo gratias
rubr.: Taula dela present regla de N. P. S. Benet
índex: Po Lo Prolech ab quatre divisions 1 … [ 90] … Cap. 73. De que no tota la observancia de la [] en esta regla esta posada. 87. Fi de la taula
ID no. of Witness 7 cnum 1790
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 110 (BITECA manid 2027)
Copied Barcelona: 1787-12-01
Location in witness ff. 2-79
Title(s) Benedictus, Santa regla (tr. Desconegut), traduït 1301 - 1400
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] La Santa Regla de Nostre Gran Pare St. Benet
tit.: [ 3] Comensa lo prohemi de la Regla de Sant Benet en romans
prol.: Fill escolta los manaments del Mestre … [ 5] … haver part en lo seu regne. Amen
rubr.: [ 5v] Comença la Regla de St. Benet en romans è primerament de quatre manera de Monges
text: Certa cosa es que son monges en quatre diferencias … [ 79] … de virtuts e de doctrina. Fin de la Santa Regla
Condition incomplet
Note manquen els cap. IX-XVIII segons les raons que explica el copista en una nota
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2012-09-13