Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2261
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call number 336
Title of volume Leis | Profecias | Iohan de […] | hallada | […] e d'Ence […] ( en una enganxina al llom)
Copied 1476 [?] - 1515 [?]

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 1-200 + I (foliació moderna a llapis en xifres aràbigues)
Collation 1-1512 166 1714
Page Layout 24 línies (f. 2)
26 línies (f. 189)
Size pàgina 200 × 145 mm (f. 2)
caixa 145 × 87 mm
pàgina 200 × 142 mm (f. 189)
caixa 157 × 112 mm
columna 157 × 52 mm
Hand gòtica tardana, dels volts de l'any 1500
Watermark martell dos martells amb corona (als ff. 1-85,) (semblant a Briquet 11638, Perpinyà: 1463, var. Lautrec: 1468, 1477-84, Draguignan: 1470-72, Provence: 1473-86, Sion: 1474-91, Berne: 1475-88, Perpinyà: 1476-78, Soleure: 1476-89, Narbona: 1480, Luzerna: 1488-97, Montréal-en-Bugey: 1494, Strasbourg: 1483;)
mà (als ff. 87-200,) (semblant a Piccard XVII IV 1371, Toledo: 1525-26)
Pictorial elements Caplletres: de dues unitats de pauta, la primera en blau i totes les altres en vermell (als ff. 1-183)
Rúbriques en vermell (als ff. 188-200v)
Calderons en vermell (als ff. 188-200v)
Tocs de color lletres safranades
Other features Justificació: règim complet de pautat, a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: algunes perforacions rodones a penes es veuen en uns pocs folis
Reclams: verticals a la dreta del marge inferior
Condition els ff. 188-191v són a dues columnes, mentre que els ff. 155v i 184-187 són en blanc
Binding en pell sobre fusta, amb ferros en sec, i de tipus plateresc, amb quatre bandes rectangulars concèntriques. Entre les bandes hi ha tres rodes de motius mudeixars. Es veuen restes de tanques de metall
History of volume Adquirit 1746 a quo
Previous owners (oldest first) Malachie d' Inguimbert, Bisbe de Carpentras [1735] 1746 ad quem
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 517-27 , n. 99
Facsímil: Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Perarnau (1993), “La traducció catalana resumida del Vademecum in Tribulatione (“Ve ab mi tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada”, Arxiu de Textos Catalans Antics 46
Tractat a: Pou y Martí (1991), Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes cii

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1286
Location in volume ff. 1-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1870
Joan de Peratallada. Llibre dels grans esdeveniments Visions
Language català
Date escrit 1349-11
Incipits & explicits in MS text: [ 1] A2L molt reuerent pare en christ e senyor en guillem dela sancta esglesia de Roma cardenal / yo frare Johan de rochatallada del orde dels frares menors de la prouincia dequitania … [ 51] … aquell mateix carrech dela celestial dolçor / e penitencia dela gran gloria de deu
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 28 , n. 8
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2384
Location in volume ff. 51-54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2698
Joan de Peratallada. Visió sobrevinguda a Tolosa
Language català
Date escrit 1349-11
Incipits & explicits in MS text: [ 51] E2N lo segon sobre uingue ami ha Tolosa en lo couent dels frares en lo carcer en lany de nostre senyor MCCCXLVI … [ 54v] … aproffit de tots los elets axi presents com sdeuenidors fins a la fin de tots los setgles Amen
epíleg: A2Questes coses son scrites per mi frare Johan de rochatayllada … en lany dela Jncarnacio de nostre senyor Jhesu christ M.CCCXLviiij. en lo mes de Noembre en la festa de sant Marti ala gloria de deu Amen Amen Amen
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 28-9 , n. 8
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1285
Location in volume ff. 55-75v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1869
Joan de Peratallada. Ve amb mi en tribulació
Language català
Date escrit 1356 - 1370
Incipits & explicits in MS prol. tr.: [ 55] D2Emanat mauets molt car frare meu per vostra letra queus trameta alguna cosa scrita treyta dels libres de frare Johan de rocha tayllada qui son tots en lati … la qual noy fa mester que la hic scriua sino vna partida
text: A2L molt amat per caritat / euangelical pare meu en Jhesu christ frare Pere perot mestre en medicina … [ 75v] … e assenyaladament del baro angelical mossen sant francesc pare nostre / e aconsolacio dels elets simples / e humils Amen
colofó: Ffeneix lo libre qui es appellat / Ve ab mi en tribulacio
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 27-8 , n. 9
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1287
Location in volume ff. 75v-76v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1871
Desconegut. Visió de Trípoli
Language català
Date traduït 1347 a quo
Incipits & explicits in MS intr.: [ 75v] E2N lany de nostre senyor M.ccc.xxxxvij. feyta fou aquesta visio en vn loch qui sapella Tripol. Car vn monge de Sistell dehia missa a prech vna ma sobre lo corporal en que lo monge hauia consegrada la ostia / la qual ma scriuia ço quis seguex
text: Lo cedre molt alt del munt de liban sera tallat / e tripol en breu sera destroit … [ 76v] … Seran hoydes de Antechrist nouelles / donchs vellats
epíleg: Rey de frança | Rey Angles | Rey de Castella | Rey de Portogal | Rey de nauarra | Rey Dongria | Rey de Ratxa | Rey de Napols | Rey de Xipre | Rey de Cicilia | Rey Darago
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 27 , n. 10
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 866
Location in volume ff. 76v-116v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1624
Joachim, Abat. Suma sobre les concòrdies del Nou i del Vell Testament
Language català
Date traduït 1367
Incipits & explicits in MS text: [ 76v] E2Splegada es la .viij. distinccio comensam la nouena la qual tracta dels .vij. sagells del nouell / e del vell testament … [ 116v] … apellat lo libre de que aço es stat treyt Suma seu briuiloquium sobre les concordies del nouell / e del vell testament
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo Amen. Qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen
Condition fragment
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 27-8 , n. 7
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2393
Location in volume ff. 116v-153v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2706
Desconegut. Explicació d'alguns secrets de l'escriptura
Language català
Date escrit 1448-11-06
Incipits & explicits in MS invoc.: [ 116v] A2 Vos molt honorable / e de mi molt cara mare ala qual per vostra gran deuocio sou desijosa / e aleuada en saber dela sagrada scriptura … [ 117] … me vulles ami seruidor teu egualment congregar / e ajudar en sancta operacio que sia a honor e gloria de tu
pream.: [ 117r-v] A2 Sis de noembre any dela natiuitat de nostre senyor Jhesu [117v] christ Mccccxlviiijo les deius obres foren començades / e acabades en lo dit mes per mi religios lo nom del qual no fretura … [ 118] … E qui ha orelles hoia
text: E2 Per tant com aquest mon / los merits dela sagrada passio / e sanch preciosa del reuerent mestre / e senyor nostre Jhesu christ … [ 153v] … que per merits dela sua sagrada passio en aquella tots puscam habitar perpetualment per infinita secula seculorum Amen | Deo gracias amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2394
Location in volume ff. 153v-155
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2707
Desconegut. D'un temps ença tinch gran spant
Language català
Date escrit 1425 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 153v] Dun temps ença : tinch gran spant … [ 155] … Qui dels angels es pura flor | Deo gracias
Poetic Stanza 73 vv.
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 43-44
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 414
Location in volume ff. 156-183v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1520
Francesc Eiximenis. Vida de Jesucrist (X.5-X.7)
Language català
Date escrit 1397 a quo - 1398
Incipits & explicits in MS text: [ 156] S2Ots la apparicio del vj. e sagell parlant Estromachius in Epistola ad zozimam diu que deuen esser moltes merauelles generals … [ 183v] … Açi es acabat lo seten tractat de aquest libre dela vida de antechrist | Deo gracias
Condition fragment
References (most recent first) Perarnau (1993), “La traducció catalana resumida del Vademecum in Tribulatione (“Ve ab mi tribulació”) de Fra Joan de Rocatalhada”, Arxiu de Textos Catalans Antics 50-51
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 37 , n. 22
Note segons Perarnau presenta variants importants
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1419
Location in volume ff. 188-191va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1962
Anselm Turmeda. En nom de la essència
Language català
Date escrit 1417 - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 188] Aquesta es la profecia feta per Lasa parlant deles coses ques deuen seguir en les terres damunt dites
text: [ 188ra] En nom dela essencia | Prima intelligença | comença lo meu eloquença | Vn poch scura … [ 191va] … La mia profeccia | En scrit mesa sia | Car coue que axi sia | Com ella posa
Poetic Stanza 69 x 4
References (most recent first) Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:286-97
Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 40 , n. 28
Rubió i Balaguer (1913), “Un text català de la Profecia de l'ase”, Estudis Universitaris Catalans 9-24
Note les estrofes estan numerades en xifres romanes
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1994
Location in volume ff. 192-200
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2445
Anselm Turmeda. Declaració o glossa de la profecia de l'ase
Language català
Date escrit 1417 - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192] Aquesta es la declaracio dela proffecia feta per lo responent frare encelm turmeda en la disputa dels animals
text: Sobre la primera qui comença Tot ço que. es a dir / que ço que los proffetes an posat ab paraules closes … [ 200] … coue aquelles coses sobre scrites se seguesquen segons son posades
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 40 , n. 29
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8113
Location in volume f. 200v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5581
Anselm Turmeda. O Babilon, a tu, Barcelona
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200v] Cobles de profecies de fra encelm
text: O babilon atu barcelona … Vulles te donques per penitencia rembre | fi de vna proffecia
Poetic Stanza 4 x 4
Record Status Created 1992-08-02
Updated 2014-01-04