Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2259
Name Gilabert de Pròixida i Centelles (Mossèn), Cavaller
Gilabert Pròixita
Sex H
Title Cavaller
Milestones Naixement València [?]
Floruit 1392 - 1399 [?]
Lloc vinculat València
Mort 1399-10 [?] (doc.)
Mort Genova (GEC)
Mort 1408-02-20 abans de (doc. on es cita la seva esposa com vídua)
Associated Persons marit de/d': Bernadona de Valleriola (Naixement València [?])
servidor de/d': Benedictus XIII, Antipapa [1394 - 1423]
Affiliation poeta
fe catòlica romana
Author of texid 2818 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] a lexe […] d'on naix vera bondatz, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2810 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amant languesch e languín pas gran pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2812 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, […] Amor a çells on vol tirar, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2798 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Amor aysí m'à fayt sentir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2815 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Bé volgr·esser ten beneventurós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 10972 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Cobles dictades de un cavaller qui, despagat de son / Rey e senyor, enujosament se'n desexia e·l reptava, escrit 1404-05
texid 2811 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'amor seray plus que no suelh, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2805 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, D'eres anant no say que puxa dir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2808 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dels aymadors suy lo plus cossirós, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2807 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona del món no·s pens que per amors, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2817 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Dona, per Déu, hajats mercè de mi, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2813 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, En midons vey bondat e cortesia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2814 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Eras quant torn lay on és mon voler, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2799 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Fort me desplay cant no vey, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2803 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Le sovenirs qu·amors fina ma porta, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2801 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Lo cor e·lhs huelhs m'an lo cor[s] mis en pena, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2802 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Mals perladors vulh per tostemps maldir, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2809 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus que vos play, dompna, que res no·us dia, adaptat 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2804 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Pus qu·en turmén hay mis tostemps ma vida, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2816 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Puys he d'amor ço qu·aver ne solia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2800 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si lo món perir devia, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 2806 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Si per servir de cor e de sauber, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
texid 3340 Gilabert de Pròixida i Centelles, Cavaller, Trasit m'avets, dona desconaxent, escrit 1390 [?] - 1400 [?]
References (most recent first) Tractat a Alberni (2005), “Gilabert de Próixida, un poeta cortesà al servei del Casal d'Aragó”, Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003)
Record Status Created 1992-10-15
Updated 2018-04-06