Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2257
City and Library Vaticano (Città del) Archivio Segreto Vaticano
Collection: Call number Armadio LIV: 17
Title of volume DE SCHISMAT[E] | URBANI .VI || LIV ( a ploma en una enganxina situada al teixell, i amb la signatura a la part inferior)
Copied 1381 a quo - 1400

External description
Writing surface Paper gruixut
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 157 (= I + 1 + 1-154 + I) (segons una foliació moderna impresa en el marge inferior exterior)
ff.: 157 (= I + 2 + 1 + 1 + 1-149 + 2 + I) (foliació antiga)
Collation volum sense reclams
Page Layout 2 columnes (ff. 124-131)
42 línies (f. 124)
Size pàgina 310 × 240 mm (f. 124 mod.)
caixa 264 × 200 mm
columna 264 × 100.10.90 mm
Hand semigòtica
Watermark paper gruixut sense filigrana
Pictorial elements sense cap mena de decoració
State no s'ha traçat caixa, escrit a línia tirada
Condition molt deteriorat, a penes si es llegeix en alguns passatges. Restes de l'antiga foliació en xifres romanes al marge superior (al fol. mod. 124 li correspon l'antic 121, que en la foliació romana era cxxvj). Són en blanc, segons la foliació antiga, els ff. 3v, 4r-v, 6r-v, 8r-v, 10v llevat d'unes frases al marge inferior que queden tapades perquè el foli està plegat sobre ell mateix, 11v, 14r-v, 16v, 19v-20v, 21v, 25v-26v, 30v, 33r-v, 35-36v, 40v, 49v-57v, 62v, 79v-80r, 84v-88v, 108v-109, 111r i 113-118v
Binding moderna, en pergamí, de la biblioteca, tintat de verd i pell verda sobre cartó, amb quatre nervis
References (most recent first) Soriano (2001), Inspecció personal
Avenoza (1997), Inspecció personal
Barcelona (1915), “El infante fray Pedro de Aragón (cont.)”, Estudios Franciscanos
Barcelona (1915), “El infante fray Pedro de Aragón (concl.)”, Estudios Franciscanos
Barcelona (1914), “El infante fray Pedro de Aragón (cont.)”, Estudios Franciscanos
Barcelona (1914), “El infante fray Pedro de Aragón (cont.)”, Estudios Franciscanos
Barcelona (1913), “El infante fray Pedro de Aragón”, Estudios Franciscanos
Note volum format per materials de diversa procedència (en llatí, castellà i català) tots ells relacionats amb l'elecció del Papa Urbà. A l'interior de la nova coberta s'ha enganxat el que roman del llom de l'antiga enquadernació que també era de pell verda. Al f. 2 de guardes s'han anotat alguns noms a manera de taula i en el foli més petit que segueix la taula (Lib. 4); al verso els textos catalans: “Reuelations [Frat. Jn. ?] Petro de Aragonis ord. minorum. 125”, “Informatone facienda Jm. Petro de Aragonis super suis reuelationibus 145”

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 7767
Location in volume ff. 119va-123ra (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2699
Pere d'Aragó i d'Anjou, 4t. Comte de Ribagorça. Profecies de l'infant Pere
Language català
Date escrit 1365
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119va] nob. qm. tu mlier. scriues jn die
text: dimecres prop passat fo sanct de Madona sancta elisabet filla del Rey dongria et tia del Rey en P. … [ 123ra] … sic honor e gloria in secula seculorum. Amen
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2385
Location in volume ff. 126rb-127rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2699
Pere d'Aragó i d'Anjou, 4t. Comte de Ribagorça. Profecies de l'infant Pere
Language català
Date escrit 1365
Incipits & explicits in MS text: [ 126rb] Per declaracio de les paraules Reuelades e declarades per lesperit ihesuchrist mijacan [sic] los apostoles sans e beneyts sent pere e sent pau e sent iohan euangelista e langel de deu a mj Jndigne maluat e pecador frayre pere daragon de orde dels frayres menors lo sant dijous de larena prop passat les quals se adresen a vos molt sant e molt benauyrat pare e senyor .papa. vrba quint … [ 127rb] … si obedient eretz a la voluntat de deu e de mj indigne e de tots los altres de els quals deus tocara lo cor
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 31 , n. 11
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2386
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2700
Pere d'Aragó i d'Anjou, 4t. Comte de Ribagorça. Altra visió
Language català
Date escrit 1365
Incipits & explicits in MS text: Apres d'aço, sant pare, constituit en lo cami
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 31-2 , n. 11
Note no s'ha pogut localitzat el passatge
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2387
Location in volume ff. 129rb-130rb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2701
Frare del Cistell. Exposició d'una visió d'un frare de Cistell
Language català
Date escrit 1373
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 129rb] Exposicio dela visio damunt dita
pericope: Cedrus alta libanj succinditur etc.
text: Aquest cedre arbre alt es en lo mont de liba es la humilitat de santa mare sgleya … [ 130rb] … segons la paraula de ihesuchrist en lauengelj de sant march dient omnibus dico uigilate et sit finis. Amen
epíleg: totes aquestes coses sien dites sots reuerencia del secret diuinal e correccio dela santa mare eglesia
References (most recent first) Bohigas (1920-22), “Profecies catalanes dels segles XIV i XV. Assaig bibliogràfic”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya 32-3 , n. 13
Record Status Created 1992-07-31
Updated 2012-01-28