Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2254
City and Library Madrid Fundación Francisco Zabálburu Barsabé
Collection: Call number Vitrina | Antic O-4
Title of volume CODICE || M.S. ( al teixell i al peu del llom sobre pell vermella)
Copied 1337 - 1498 (Gutiérrez de Vega i Uhagón servint-se de les filigranes)
1401 - 1500 (catàleg)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 21 (= II + 1 + 1-15 + 1 + II)
Collation [c]10 d7
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 1rb)
Size pàgina 280 × 210 mm (f. 1)
caixa 212 × 157 mm
columna 212 × 72 mm
Hand semigòtica rodona (als tres primers textos)
semigòtica una altra mà semigòtica, però més cursiva (al darrer text)
Watermark campana (al f. 9) (Briquet 402, Grenoble: 1345, var. Perpinyà, Bologna, Venezia, Parma i Udine entre 1345-76, especialment entre 1345-55)
Pictorial elements Caplletres: filigranades que alternen vermell i blau
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color en algunes lletres en vermell
Other features Justificació: caixa a mina de plom
Perforacions: amb senyals de vuit perforacions inclinades a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: centrats al marge inferior dret
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumèriques al segon quadern d i, d ii, etc.
Condition totes les guardes són en blanc, en excel·lent estat de conservació; volum foliat modernament a llapis en xifres aràbigues
Binding moderna, en cartó i tela beige amb el teixell de pell vermella
Previous owners (oldest first) Enrique de Leguina y Vidal, bibliòfil 1877 a quo - 1888 ad quem (Gutiérrez de la Vega)
José López de Ayala (Floruit 1888) 1888 a quo (Uhagón)
References (most recent first) Catalogat a: Biblioteca Zabálburu (Madrid) (1996), [Catálogo de libros impresos y manuscritos]
Tractat a: Fradejas Rueda (1992), Carta
Tractat a: Llera Llorente (2005), “El estudio de los fondos de la Biblioteca Francisco Zabálburu”, Revista General de Información y Documentación 109
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Fradejas Rueda (1993), “La traducción catalana de Dancus Rex: notas provisionales”, Homenaje al Profesor José Fradejas Lebrero 120-4
Tractat a: Tilander (1965), Traductions en vieux français de Dancus rex et Guillemus falconarius 20-1
Tractat a: Laurencín Francisco Rafael de Uhagón et al. (1888), La caza 22-23 , n. 110

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2380
Location in volume ff. 1ra-5vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2691
Desconegut. Dancus Rex
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1340 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] D4ancus rey estaua en son palau dauant el estauen sos dexebles … [ 5vb] … e posa ho sobre lo peu on es jmflat e liga ho e feho axi tots dies e axi sanar sa
colofó: Esplegat lo libre del rey dancus
References (most recent first) Fradejas Rueda (1990), Bibliotheca cinegetica hispanica. Bibliografía crítica de los libros de cetrería y montería hispano-portugueses anteriores a 1799 38 , n. *Ja1
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2906
Location in volume ff. 5vb-8rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3068
Guillelmus Falconarius. Llibre del mestre falconer
Language català
Date escrit 1120 [?] - 1170 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5vb] Comensa lo libell de maestre falchoner
prol.: E4n .G. falconer no fo monsoneguer mas uertader en la art dels falchons les medicines del qual son bo-nes [f. 6ra] … [ 6ra] … axi com es aquest maestre G.
tit.: Capitols
índex: D2e dolor de cap qui es dita surriuun … [ 6rb] … De ueri
tit.: [ 6rb] De surrino
text: Q2vant ueets que ha surrivun … [ 8rb] … E asso proua mestre .G. a mes ne sab a altres quj al mon
colofó: Hic liber est escriptus quis escripsit sit benedictus
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2907
Location in volume ff. 8rb-11vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3069
Desconegut. Quan d'ombra Déu sa curatura
Language català [?]
Date escrit 1498 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 8rb] Q2van dombri deu sa criatura … [ 11vb] … Ay sso tost muder lo fara
colofó: ffinito libro sit laus gloria christus. Amen
Language of witness provençal catalanitzat
Note a l'èxplicit es llegeix “Ay ssos”, però el mateix copista ha corregit esborrant la darrera “-s”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2160
Location in volume ff. 11vb-12ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2762
Desconegut. Nota sobre simples mèdics vegetals
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11vb] A4Questes son les erbes de les cures
text: Altemira bestia Garus Anglicus … [ 12ra] … con fangos Cananomo in
Language of witness català provençalitzat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4061
Location in volume ff. 12ra-15rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1206
Desconegut. Pístola a Tolomeu Emperador d'Egipte
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 12ra] E3sparuer de nju si al mayg es pres … [ 15rb] … e dali a menyar e si nol uol donan a el
References (most recent first) Piccat (1997), “La Pístola a Tolomeu emperador d'Egipte: un nuovo testimone”, Italica et Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag 342-51 , n. Ms. M que edita
Record Status Created 1992-07-31
Updated 2018-06-13