Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2253
City and Library Roma Biblioteca Casanatense Pubblica Statale
Collection: Call number 394 | Antic B.III.20; E.IV.37; B.III.16
Title of volume NATVRA ANGELORVM ( al llom)
Franc.o | Eximen|ic | De los | Sanctos Angelos ( al llom a ploma)
Frat. Franc. Eximenic de Angelis libr. ( al tall inf.)
Copied Antoni Bartomeu, 1429-07-21

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 246 (= I + i + 1- 243 + I) (fol. mod. impresa)
ff.: 249 (= I + i + 1-12 + 4 + 1 + j-ccxxiiij + 5 + I) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation 11 216 3-2012 216/5
Page Layout 32 línies (f. vi)
Size pàgina 287 × 218 mm (f. vi)
caixa 176 × 120 mm
Hand gòtica rodona amb àstils de la bastarda
semibastarda cursiva (Puig i Oliver)
Watermark muntanya de tres cims (semblant a Briquet 11726, Savoia: ca. 1428/1429, Siena: 1428-1440, Gènova: 1429, Florència: 1432-1433)
Pictorial elements Caplletres: inicials embotides, en vermell i lila, de sis unitats de pautat, als folis 1 i 18; la resta de caplletres, més senzilles i de tres unitats de pautat, en vermell i blau alternant, amb decoració afiligranada en vermell i lila
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: a mina de plom
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: vuit perforacions fetes amb un punxó
Reclams: horitzontals al marge inferior
Condition afectat per l’oxidació, amb alguns forats de corc. El primer foli està restaurat. Conté una doble foliació: una impresa, moderna (de finals del s. XIX o principis del s. XX) que folia tot el volum; una altra antiga, en xifres romanes que comença al f. 18 modern i arriba al f. ccxxii (= 236). Errades a la foliació: xcviiii (per xcv), cviii (per c), a partir d'aquí segueixen dues numeracions, la incorrecta, que està tatxada, i una que segueix l'ordre correcte, cxxi (per cxvi), a partir del f. 163 modern hi ha una tercera numeració que intenta corregir les anteriors, algunes vegades afegint una nova xifra, altres esmenant l'existent a ploma. Són en blanc els ff. 12v-16, 17v i 239-243
Binding pergamí flexible amb tires de pell per lligar-lo, del s. XVI
History of volume Adquirit nota al foli de guarda del prefecte de la Casanatense 1733 a quo - 1746 ad quem
Previous owners (oldest first) Juan Arce de Herrera (Doctor), clergue secular 1595 ad quem (ex-libris ff. 1i i 238)
Associated persons Altres al f. 1 s'esmenta a Ludovico Zuchari (Lloc vinculat Venezia)
Altres i a Sebastian Cachini, altre Ludovico Zuchari
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 339-44 , n. 56
Descrit per: Puig i Oliver (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Gascón Uris (1993), “Edició crítica del “Libre dels àngels” (1392) de Francesc Eiximenis. Introducció, text, índexs i apèndix”,
Catalogat a: Moneti et al. (1949-58), Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Casanatense 4:115-6
Note al f. 1 notes posteriors: “mandar latra a miser lud.o zuchari in venetio a cura de miser sebastian cachini”. Algunes notes marginals en català per un lector del s. XV o principis del s. XVI; hi ha dues notes en castellà cap al principi i dues al final en llatí, del s. XVI. Després del Dr. Arceo, sembla haver estat en possessió d'un venecià
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2597
Location in volume ff. 1-238 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1506
Francesc Eiximenis. Llibre dels àngels
Language català
Date escrit 1392
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Taula dela present obra qui es partida per .v. libres o trectats
índex: Lo Primer tracte de lur altesa e natura excellent cartes j … [ 12] … L capitol quj tanca lo present libre et sotsmet ala sancta esglesia Romana. a ccxx car.
dedic.: [ 17] A5l molt honorable e molt saui Caueller mossen .Pere. dartes … deuets saber senyor meu que aquest libre dels sants Angels en suma conte sinch tractats
tit.: [ 18] Capitol primer en general la altesa dela Angelical natura
text: A6ngelical natura es ten alta e ten mareuelosa … [ 238] … per merits de monsenyer sent Miquel e dels sants Angels als quals vos recoman carement com se ne pusch. E ab tant sia ab vos tostemps Jhesucrist per la sua clemençia
colofó: Explicit liber deo gracias
colofó: Die Jouis xxj mensis Julij Anno a nativitate dominj M.cccc.xxviiijo fuit perfectus per Bartholomeum anthonj ad honorem dei e sancti Miquaelis
Note al verso del darrer foli anotació llatina de la mateixa mà del text (“Nota pulcrum”)
Record Status Created 1992-07-30
Updated 2013-10-16