Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2250
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1600
Jaume I, Comte de Barcelona. Furs de València
Language català
Date promulgat 1488
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, III/3956 i III/3957
Imprint València: Joan de Mey, 1547 - 1548-07-30 (colofó)
Location in witness ff. vol. I: *i-[*vi]v + i-cclxiv; vol. II: i-cvv
Incipits & Explicits in witness tit.: [ *iii] Tabula Rubricarum huius operis
índex: [ *i] A / de Aquells qui seran appellats en dret fl. xl … [ [*vi]v] … de Vassalls de la baronia de Cortes. In textrauaganti fo. lxxxiiij
tit.: [ 1] En lo any de nostre Senyor M.CC.XXXVIII. nou dies de Octubre pres lo Senyor en Iaume per la graça de Deu Rey Darago la ciutat de Valencia
prol.: C9Omençament de sauiea si es la temor de Deus … [ 1v] … et per aquells se jutgen per tots temps
rubr.: [ iv] Comencen les costumes et els stabliments de la Ciutat, et del Regne de Valencia … Dotze anys apres la dita Ciutat y Regne per aquell fonch guanyat
text: C7om manaments sien de dret honestament viure … [ cclxiv] … e la cafiçada cent e vint liures, e la jouada setcents liures
colofó: [del primer volum] Finis primae partis compilationis Fororum Ciuitatis, & regni Valentiae. Deo gratias
rubr.: [ i (del segon volum)] Secunda pars Fororum regni Valentie. Segueixen los furs extrauagants, ço es aquells furs que commodament no se han pogut situar, ni posar sots alguna de les predecents Rubriques
tit.: De inquisicions contra officials
text: C10Ascun any sia feta inquisicio a cascun dels justicies … [ cvv] … ni a algu dels braços de aquell, ni sia treta vs y consequencia en lo sdeuenidor
colofó: Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei Optimi Maximi … impressum in dicta nobili, fideli, ac donata corona ciuitate Valencia: arte ac industria experti viri Ioannis de Mey Flandri, sub anno saluti ferae Natiuitatis Domini nostri Iesu Christi M. D. XLVIII Die vero intitulata XXX lulij
Note precedeixen a la taula dos poemes laudatoris i dos pròlegs en llatí. El text del pròleg català està disposat a dues columnes, envoltat per un comentari en llatí. Aquesta compilació conté els Furs des de Jaume I fins a les corts de 1542 i té caràcter oficial per privilegi datat a Montsó el 1547
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2012-01-28