Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2248
Authors Desconegut
Titles Tembre Déu és saviesa
Maximes devotes rimades
Incipit & Explicits text: Tembre Déu és saviea … vos do sa beneita amor
epíleg: Molt es bo açò entenents hi bé. Lo món és axí ordenat segons diu Sèneca … Ne goig entre els enemics
Date / Place escrit 1398 abans
Language català
Text Type: Vers
Metrics 7 7 8 8 7 7 7 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Editat a: Grapí et al. (2001), “Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts”, Canzonieri iberici 258-260 (ed. ref.)
Editat a: Grapí et al. (2000), “Tembre Deu es savie[s]a [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 619
Note irregularitats mètriques
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1764
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/4030 (BITECA manid 1472)
Copied 1399-08-26 (colofó f. 225v)
Location in witness f. ccxljv
Title(s) Desconegut, Tembre Déu és saviesa, escrit 1398 abans
Incipit & Explicits text: [ ccxljv] Tembre deu es saujea. Mas amar deu es noblesa … Ihs qui es uera dolçor uos do sa beneyta amor. Amen
epíleg: Ihesuchrist Molt es bo aço entenets hi be. Lo mon es axi ordenat segons diu senecha … Ne goig entrels enemichs
Poetic Stanza 13 x 2
References Grapí et al. (2001), “Al marge dels cançoners (1): Alguns textos poètics catalans inèdits o poc coneguts”, Canzonieri iberici 258-260
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 619
Note epíleg en prosa
ID no. of Witness 2 cnum 8154
City, library, collection & call number València: Arxiu del Regne de València, Notaria de Ramon Llopis, Protocol 1332 (BITECA manid 2759)
Copied València: 1402
Location in witness f. [10]v
Title(s) Desconegut, Tembre Déu és saviesa, escrit 1398 abans
Incipit & Explicits text: [ 10v] mes amar deus es noblea | feet molt es bo deus parlar … Jhesus qui es uera dolcor | nos do la sua amor
Condition acèfal
Poetic Stanza 1 x 1, 12 x 2
Note acèfal
Record Status Created 1991-06-25
Updated 2012-01-28