Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2248
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call number 15 (March 8) | Antic 5/27
Title of volume Llibre de Doctrina pueril | del B. Ramon Llull ( a la coberta, al marge superior, centrat, a ploma)
Questio Juridica et Demonj rationes | Luliane Dri. Ivus Salzinger | Cum explicatione de Magica perfeta | Facta a Discipulo Dri Salzinger. | Mas muchos Elogios que personas jnsignees | Han mandado a Mestre Jlluminado Dr. El B. Raymundo lulio
Copied Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I + 1-48 + I
Collation 112 24 3-510 62; reclams de pàgina fins al f. 16, que corresponen als dos primers quaderns de mida més petita
Page Layout 56 línies (f. 2 i 18)
Size pàgina 351 × 220 mm (f. 2)
pàgina 351 × 245 mm (f. 18)
caixa 317 × 185 mm (f. 2 i 18)
Hand semblen dues mans diferents, de lletra humanística cursiva de la mateixa època (la primera còpia els dos primers quaderns (ff. 1-16), la segona corregí aquests i continuà la còpia fins al final. Entre els ff. 3 i 4 hi ha un full afegit amb aquesta segona mà)
Pictorial elements Rúbriques rúbriques en la mateixa tinta del text; canvia l'ordre de títol més rúbrica per rúbrica més número de capítol d'acord amb el canvi de mà. Calderons a partir del f. 16v sense decoració, en color
Calderons sense decoració en color (a partir del f. 16v)
State justificació a mina de plom, a lin\ia tirada excepte la taula que està a dues columnes; primera línia en blanc; no s'observen perforacions
Condition foliació original en xifres aràbigues escrita a tinta. Foli 48v en blanc
Binding en pergamí amb sis tipus de reforç de beta de cuir al llom. Hi ha betes trencades a la coberta anterior, de cuir, per tancar el manuscrit
Associated persons Altres qui al seu torn copià un còdex del Col·legi de la Sapiència de Bartomeu Llull, Canonge de Ciutat de Mallorca
Altres és còpia d'un exemplar (avui BNM Ms. 185) escrit en 1645 per Egidi, Bisbe de Mallorca
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Còpia de manid 2068 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/185. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2068 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/185. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 31 , n. Ms. F
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 208-9 , n. 840
Note en dipòsit a la Biblioteca March. Entre els ff. 3v i 4 hi ha un full (de 310 per 215 mm., taca d'escriptura) 170 per 100 mm., 18 línies que seria l'1r plegat per la meitat, de manera que queden 4 pàgines, lligat al llom del manuscrit mitjançant un cordill que li deixa un cert joc i on s'ha escrit un fragment corresponent al capítol 8 “De passió”, inicialment oblidat
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2372
Location in volume ff. 1-48rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] Doctrina Puerill [sic]
acc.: Deus honrat, glorios señor Nostro ab gracia y benedictio vostre comença aquest llibre qui es dels començaments de Doctrina Pueril
text: del Prolech. Deus excellent / vol que traballem a ell servir … [ 47] … e hajen la gloria demunt dite per gratie de mon Deus glorios
colofó: Acabat es lo llibre de (…) Aquest llibre anomenat Doctrine Pueril fonc acabat de escriura en la vila de Soller de la ciutat de Mallorca any del Senor de 1732 die 13 de maig per mi Dr. Pera Ripoll prevere y beneficiat en esta Parroquia de Soller y es tresledat de un llibre manuscrit per fra Juan Guardie lo any 1645, el qual copia de altre llibre manuscrit del Collegi de la Sapiencia del Sr. Canonge Llull de Mallorca. Tot a honre y glorie de nostro señor Deus
rubr.: [ 47v] Indice del llibre enomenat [sic] doctrine pueril
índex: Prolec fol 1 … [ 48rb] … Cap 105 de Paradis 46
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2013-05-24