Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2247
Authors Francesc Eiximenis
Titles Regiment de la cosa pública
Date / Place escrit València 1383
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts aquest text es convertirà després en els capítols 357-395 de texid 1502 Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià, escrit 1386 - 1387
References (most recent first) Tractat en: Casanova (2010), “És de Francesc Eiximenis la carta introductòria i la conclusió del Regiment de la cosa pública? Què ens diu la llengua de la lletra”, Eiximenis i la seua obra
Tractat en: Guixeras (1999), “La tradició textual del Regiment de la cosa pública de Francesc Eiximenis: una aproximació”, Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996)
Tractat en: Altés et al. (1996), Revisió personal
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 2:323
Editat a: Eiximenis et al. (1927), Regiment de la cosa publica. Text, introducció, notes i glossari per…
Tractat en: Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 23-5
Note Obra dedicada als Jurats de la ciutat de València.
Subject Jurats de la ciutat de ValènciaFILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 697
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-40 (BITECA manid 1495)
Imprint València: Cristòfol Koffman para València: Ciutadans i oficials, 1499-01-28
Location in witness ff. [1-74]
Title(s) Francesc Eiximenis, Regiment de la cosa pública, escrit 1383
Incipit & Explicits rubr.: [ [1]] Regiment dela cosa publica ordenat per lo reuerent mestre Francesch eximenes
rubr.: [ [2]] La letra quel actor del libre tramet endreçant aquell als jurats dela ciutat de valencia. E aquest es lo prohemi
prol.: M5Olt sauis honorables e reuerents senyors … mori ab sobirana caritat en larbre dela sancta vera creu
tit.: Segueix se la letra
text: S5enyors meus molt reuerents. Lo transcendent e molt alt legat del costat de deu lo pare … [ [73]v] … podets ab confiança sperar la gracia e la misericordia del fill de deu en esta vida present / e apres la sua copiosa e eternal gloria. Ad quam nos perducat Jesus christus. Qui cum deo patre et spiritu sancto viuit et regnat omnipotens deus in secula seculorum. Amen. Deo gratias
colofó: [ [74]] A honor e gloria dela sanctissima trinitat e per instructio dels qui lo be augment e conseruacio de la cosa publica zelen. fon empremptat lo present tractat en la inclita ciutat de Valencia per Christofol cofman alamany. En lo any dela salutifera natiuitat del redemptor senyor deu nostre jesucrist. Mil.cccc.lxxxxix. a. xxviij. del mes de Jener
References Eiximenis et al. (1927), Regiment de la cosa publica. Text, introducció, notes i glossari per… , n. C (exemplar base de l'ed.)
Record Status Created 1991-06-24
Updated 2018-06-13