Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2247
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call number 14 | Antic 5/13
Title of volume B. RL | Medi | cina | del | Pecat || 38 ( al llom a ploma)
Copied 1701 - 1800

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: IX + 1-91 + IX (foliació moderna a llapis amb xifres aràbigues)
Collation 112 2-1010
Page Layout 2 columnes
1 columnes
30 línies (2ra)
28 línies (f. 73)
Size pàgina 302 × 210 mm (f. 2)
caixa 286 × 178 mm
columna 285 × 87 mm
caixa 280 × 133 mm (f. 73)
Hand mà cursiva del s. XVIII
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: pautat a mina de plom, tan sols als marges verticals i externs (esquerre i dret)
Pautat: tabeliònic al mig del foli, plec vertical que marcaria la separació entre les dues columnes.
Justificació: en el f. 73, el paper preparat amb justificació a dues columnes, s'ha pautat un altre cop, ara afegint una segona línia vertical, també a mina de plom
Condition en bon estat. El f. 19 està enganxat a un altre, formant un únic foli, en copiar deuria saltar-se un foli i, quan va acabar de copiar el 19v, va passar dues pàgines, així que la còpia continua al verso d'un foli que no s'ha comptat, sinó que s'ha enganxat al 19. Darrer quadern en blanc (comptat com a guardes). Signatures de quadern al marge interior superior en xifres aràbigues a ploma
Binding del segle XVIII en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Causa Pia Lul·liana 38 (ex-libris: “Es de la Causa Pía Luliana”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 207-8 , n. 833-9
Note aquest manuscrit està dipositat actualment a la Biblioteca March de Palma de Mallorca

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2365
Location in volume ff. 1ra-52vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1665
Ramon Llull. Medicina de pecat
Language català
Date escrit 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Deus ab Vostra Gran pietat | fas medicina de peccat
text: Contricio, Confessio, | Encara Satisfaccio | Ela bona [sic] temptatio | E oratio exament … [ 52vb] … El tractat sia Corrigit | Si en Res eu ay falit | Sia Santa Maria dat | E per sa amor sia amat
colofó: Finito libro laus sit et gloria Jesu Christo Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 5866 vv.
Note manquen els vv. 1186, 1391, 1922, 2654, 5242 i 5366 de l'edició de Galmés. En diversos ocasions, dos versos ocupen una sola línia d'escriptura
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2366
Location in volume f. 53ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53ra] Comensa Lo Cant de Ramon
rubr.: Son Creat e esser mes dat | A seruir Deu que fos honrrat | E son cahut en mant peccat | En Jra de Deu fui pausat … [ 53va] … que non fassen mal ni turments | Dom Deu companyos Conexents | Deuots leals humils tements | A procurar sos honraments | Amen
Poetic Stanza 14 x 6
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7842
Location in volume f. 53va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2490
Ramon Llull. A vós, dona verge santa Maria
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 53va] A Vos dona Verge Santa Maria | De mon Voler quis vol enamorar | De vos tant fort que sens Vos no | Volrria en nulla Re desirar ni amar … [ 53vb] … Mant home se vana que murria | per nostre Senyor Vostre fill | Si loch Venja mays pochs son | sells quil Vagen preycar als | infels Car mort los fa duptar
Poetic Stanza 2 x 8, 1 x 4
Note la disposició del text no reflecteix la versificació
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7843
Location in volume f. 53vb-54ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 53vb] Senyor Ver Deu Rey Glorios | qui ab Vos Volgue hom Vnir | membreus dels Vostres Seruidors | qui per Vos Volen mort Sofrir … [ 54ra] … Blanquerna | quim Sabria dir On dey tener | Vas Vostra cella on desir Sol Deus hauer
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 4
Note la disposició del text no reflecteix la versificació
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2367
Location in volume ff. 54v-60v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 54v] Comensa lo plant de Nostra Dona Santa Maria
text: Anava ab gran goyg la Verge Maria | En verser Son Deu fill que haut hauia … [ 60v] … Cantan [sic] pauch honrrem Son fill les agra majors | A Vos Verge Regina Coman est xant Damors | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 4 x 12, 1 x 9, 6 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 2 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 243-245, 336 i 354-355 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2368
Location in volume ff. 61-67ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1666
Ramon Llull. Del Concili
Language català
Date escrit 1309 - 1311
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Del Consili que feu Mestre Ramon Lull Mallorqui
text: [ 61ra] Vn consili Vull comensar | En mon Coratge e xantar | perço que fasa enamorar | tots Cells qui ho poden far … [ 67ra] … Yra es trista passio | Della no be Concell bo | Si al Concili ha mayso | Lo Concili no Sera bo | Senyor Deu pluja | Que Ramon Suja | Car lo mal puja
Condition incomplet
Poetic Stanza 100 x 7, 1 x 3, 1 x 7, 1 x 6, 11 x 5, 1 x 7
Note manquen els vv. 775-781 de l'edició de Galmés. La cobla de tres versos és en realitat el refrany que es repeteix en totes les cobles que la segueixen. Les onze cobles de cinc versos i la que en té sis tan sols transcriuen el primer vers del refrany, perquè els altres dos versos se sobreentenen. A l'hora de comptabilitzar el nombre de versos, ens hem cenyit tan sols al text que transcriu el copista
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2485
Location in volume ff. 67rb-69va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1668
Ramon Llull. Dictat de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67rb] De Conexer \Deu/ enlo Mon Comensa lo dictat de Ramon
text: Acells qui dien que provar | hom no pot la fe ni donar | Null necessari argument | Volem donar ensenyament … [ 69va] … E sia Jesu Christ Lausat | Car Vostres gents vos han Cobrat | Sa alegra e ab deuer | On hauets fayt vostre poder
Poetic Stanza 145 x 2
Note la rúbrica inicial constitueix els dos primers versos de la composició
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2369
Location in volume ff. 69va-71rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69va] Vn Senyor Rey qui be enten | Se maravella molt Soven … [ 71rb] … Lo qual me scalf enlo Calor | De Sa mor ami las peccador
Condition incomplet
Poetic Stanza 201 vv.
Note en relació a l'edició de Galmés, s'interpola el vers “A far lo be E no forçat” després del v. 69
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2370
Location in volume ff. 71v-85
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71v] Aquest es lo desconort que Maestra Ramon Lull feu en Sa Vallesa Com Viu quelo Papa ne Los altres Senyors del Mon no Volgueren metre Orde en Convertir los Ynfaels segons que ell los Requeri moltes e diuerses Vegades
text: Deus ab Vostre Virtut, Comens est desconort | Lo qual fas en xantan perço que men conort … [ 85v] … que ala fe Christiana, no Sera Contradit | Aquest bell desconort, do al Sant Sperit
colofó: Fou fet agloria e laor de Nostre Senyor Deu Jesu Christ lany
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 12, 26 x 12, 1 x 10, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12
Note manquen els vv. 76, 150, 223, 348, 739-740 i 811 de l'edició de Galmés. A més, es repeteix un hemistiqui corresponent al v. 415 de l'esmentada edició: “Don tant be se pot seguir | Esta art que mas dada, don tant bes pot Seguir”. No hem comptabilitzat aquest hemistiqui sobrer en el nombre de versos
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2371
Location in volume ff. 86-91va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1673
Ramon Llull. Hores de nostra dona santa Maria en rims
Language català
Date escrit 1276 - 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] Deus Comença en Vostra Virtut Ramon aquestes hores de Nostra Dona Santa Maria E Cantense al So dels Ymnes
text: [ 86ra] A honor del major Senyor | Jesu christ vull far per sa amor | set hores de Sua Mayre | que es de peccats Repayre … [ 91va] … Les Set Obres son finides | E per Ramon proferides | Ala Douça Dona damor | pregon per el li peccador
Poetic Stanza 1 x 28, 50 x 12, 1 x 4 [= 632 vv.]
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2018-04-20