Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 2246
Authors Desconegut
Titles Laçes, mesquines, què farem
Consueta de Làtzer
Incipit & Explicits rubr.: Marta, a to de “Vexilla”
text: Laçes, mesquines, què farem … loat sia el seu sant nom
Date / Place escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8: aabb [o bé: abba, abab]
References (most recent first) Cenoz et al. (1988), “La Consueta de Làtzer, peça núm. 17 del ms. 1139 de la Biblioteca de Catalunya”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 44-55 (ed. ref.)
Subject TEATRE
BÍBLIA: N. T.
HAGIOGRAFIA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1762
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1139 (BITECA manid 2007)
Copied Búger (Mallorca): Miquel Pasqual, Prevere a Ciutat de Mallorca, 1598 - 1599
Location in witness ff. 66ra-68vb
Title(s) Desconegut, Laçes, mesquines, què farem, escrit 1450 [?] - 1500 [?] consueta 17
Incipit & Explicits rubr.: [ 66ra] Consueta de Latzer. MARTA A TO de Vexilla
text: Laçes masquinas que feren | ningun remey pendre poren | nostro germa veig acabat | los metges lan desemparat … [ 68vb] … ell es lo qui dom uida | a tot lo ques en lo mon | ell es quils morts resusita | Loat sia el seu st. nom | Finis
Poetic Stanza 266 vv.
Record Status Created 1991-06-19
Updated 2008-05-08