Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2246
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call number 12 (March, 11) | Antic 5/9
Title of volume Felix de Ramon Llull 4 ( al llom, a ploma)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 1-186 + 1 s/n + 1 + II
Collation 1-214 3-416 5-618 714 816 9-1114 1216 135/3; reclams horitzontals a totes les pàgines
Page Layout 2 columnes (f. 2)
31 línies (f. 2)
Size pàgina 289 × 208 mm (f. 2)
caixa 215 × 150 mm
columna 215 × 70 mm
Hand humanística cursiva del s. XVII
Watermark cercle amb creu (al f. 102)
creu dins d'una llàgrima (als ff. de guarda)
altres motius sense identificar
Pictorial elements Caplletres: caplletres ornamentades lleugerament, algunes amb una tinta marró molt clara
Rúbriques en marró
Calderons en marró
State sense justificació, escrit a línia tirada
Condition en bon estat. Foliació antiga en xifres aràbigues feta a ploma; els darrers folis (els de l'índex) no estan numerats
Binding pergamí, amb el marge dret deteriorat amb cartivana de reforç reaprofitada d'un manuscrit llatí
Previous owners (oldest first) Gabriel Llull (Prevere), clergue secular (ex-libris al f. 2 preliminar, a ploma: “Lo present libre es de Gabriel Lull”)
Bartomeu Burguera (Prevere), clergue secular (ex-libris a ploma, sota l'anterior: “Nunc Dris. Bartholomei Burguera pri. (presbyter)”)
Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Causa Pia Lul·liana s/n
Ciutat de Mallorca: Convent dels Caputxins 1672 a quo (ex-libris al f. 1: “De los capuchinos de Mallorca”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Tractat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 206-7 , n. 830
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 175-6 , n. XXX
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 18-9
Note segons Galmés i Obrador és còpia del manuscrit A. A l'interior del volum, un tros de paper imprès de Galmés, sembla una etiqueta de correus: “Franqueo Concertado | La Veu de Catalunya | D. Salvador Galmés | Almudaina, 8 | 21 Palma de Mallorca”. Anotacions de diverses mans: una del s. XVI escriu un text llatí, en vers, que segons Pérez és un himne en honor a Ramon Llull (f. 188v). Manícules a diferents indrets, amb anotacions (al f. 46 “gorir, iden / curar” i “gitar / iden llansar”)
Subject Manuscrit datat

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2364
Location in volume ff. 1-187
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Començe lo libre de mereuelles apellat ffelix lo qual feu mestre Ramon lull Prolech
prol.: EN TRISTICIA e en lenguiment staua hun home … [ 1rb] … e en perills se metie pertal que a Deu fos feta reuerencia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com ffelix fon pertit de son pare … [ 186] … E lo abat e tot lo conuent ordenaren que tots temps aguessen en aquell monestir monge qui hagues aquell offici e que hagues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat glorifficat … [ 186rb] … are e sempre e tots temps
colofó: Aquest libre appellat ffelix de marevelles fo escrit, e acabat de trelladar en Barcelona disapta a viii Dies de janer del any de la natiuitat de nostre senyor MCCCCLXVII
colofó: Alahor y Gloria de nostre senyor Deu Jesus (…) fo acabat de copiar lo present llibre de mereuelles per mi Gabriel Lull, en lo Arxiu Superior dela casa dela Juraria dela vniversitat y Regna de Mallorcha als x. de Setembre del any dela nativitat de nostre senyor M. D C xxxiij
rubr.: [ 187] Taula de las materias del present libre jntitulat libre de mereuelles a Pellet [sic] Felix lo qual feu mestre Ramon Lull
índex: E primerament del prolech fol. 1 … [ 188ra] … Dela fi del llibre 185. Fi de la taula
colofó: [copiat] per mi Gabriel Lull, en lo Archiu superior de la casa de la Iuraria de la vniversitat y Regna de Mallorcha, als .x. de setembre del any de la Natt. de N. S. M.DC.xxxiij
References (most recent first) Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 125-7
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2013-05-24