Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 2245
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2610
Jaume I, Comte de Barcelona. Privilegis d'Oriola
Language català
Date promulgat 1383-10-31
City, library, collection, & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.II.20 | Antic y#.y.20 | Antic V.[XI].18 | Antic v.D.II
Copied 1391 - 1400 (ff. 1r-208v)
1491 - 1500 (ff. 209r-274v)
Location in witness ff. 264va-266vb
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 264va] Priuilegi del senyor Rey en pere atorgat ala villa de orjola del qual se alegra la villa … priujlegj del Rey en Johan que algu no pot esser tret a pledeiar a altra part
intitulatio: Nos en pere per la gracia de deu Rey de arago de valentie de malorques … e de rosello e de cerdanya
dispositio: Com per furs de valencie e priuilegjs lo demanador deia segujr lo fur del demanat … [ 266va-b] … fan cjtar al procurador o a son lochtjnent aquells ab quj an los pleyts en qual que loch els sien djns la senyo-ria [f. 266vb] o terra nostra de ça senyoria e el procurador o son lochtinent destreny etcaetera
Record Status Created 1992-06-01
Updated 2012-01-28