Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2244
City and Library Ciutat de Mallorca Convent dels Franciscans
Collection: Call number 5 | Antic 3/44
Copied 1601 - 1700

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 1-278 + 8 + II (folis amb numeració antiga en xifres aràbigues seguits de 8 folis no numerats)
ff.: 286 (= 278 + 8)
Collation *4 110 2-1420 1512; reclams a cada foli
Page Layout 23 línies (f. 135)
Size pàgina 204 × 150 mm (f. 135)
caixa 180 × 110 mm
Hand humanística cursiva del s. XVII
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
State pauta tabeliònica als marges verticals, amb 3 plecs. Els marges horitzontals no estan pautats
Condition en bon estat, algunes taques de brutícia i forats fets per bibliòfags. Volum desenquadernat, alguns quaderns despresos o mig despresos. El primer quadern serveix de guardes, com els darrers folis del darrer quadern; de fet, el primer d'un i el darrer de l'altre han estat enganxats a les cobertes. Els vuit folis finals contenen la taula. Quaderns numerats a ploma amb xifres aràbigues al marge inferior intern. La foliació aràbiga ha de ser posterior a l'escriptura del volum, ja que entre els actuals ff. 15 i 16 manquen tres folis, dels que només en resta el taló, que queda després de retallar els fulls (de fet, si es compten, la col·lació quadra). En blanc els ff. 27v, 38v, 50v, 61v, 134v, 260v
Binding en pergamí flexible, la coberta anterior té el marge dret trencat; restes de cordills per tancar el volum
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 101-2 , n. 801-10
Catalogat a: Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 203 , n. 811-4
Note aquest manuscrit està dipositat actualment a la Biblioteca March de Palma de Mallorca

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2361
Location in volume ff. 135-139v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Aquests versos deval scrits qui son en nombre 200 feu lo Veneralbe Mestre Ramon Lull á perpinya araquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber Deus com romania scusat de la perdisio dels homens quis saguex per lo manament, que Deus feu á Adam, sabent Deu que Adam pecaria [sic] lo manament, per lo qual tant home seria dampnat e encare vols [sic] saber perque Deus no conforma los homens en gracia, per tal que no poguessen peccar é per consaguent haguessen gloria, les quals demandes ly foren declarades segons deval se conte
text: Vn Señor Rey qui be senten | se maravela molt sovent … [ 139v] … Lo qual vos Senyor en amor | Desamor a mi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2362
Location in volume ff. 140-152v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 140] Libre de consolacio dermita
acc.: Deus glorios de tots bens abundos per vostre saviesa e amor comensam aquest libre, qui es de consolacio del armita
text: Per un boscatje [corregit, abans: per vn posquatgue] anave Ramon consiros per so com veya lo mon en tan [corregit, abans: ten] torbat stament … [ 152v] … car qui sap entendre per so que de Deu enten pot fugir arros epot en Deu muntiplicar se [sic] amor
colofó: fonch acabat de scriure divendres lo primer de Agost a 12. hores del dia MCCCX \xx/
References (most recent first) Transcripció a: “Libre lo qual se appella de consolació de armità”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1911-12)
Note text corregit
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2018-05-09