Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2241
City and Library Ciutat de Mallorca Societat Arqueològica Lul·liana
Collection: Call number B. 107
Title of volume Liber de benedicta tu ( al pla anterior, a tinta, en lletra gòtica)
[inter] mulieribus | per Ramon Llull ( a sota, en lletra posterior)
Copied València (f. 34): 1601 - 1699

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1 s/n + 1-34 + 3 s/n
Collation 12 217/18; reclams horitzontals a cada pàgina
Page Layout 30 línies (f. 2)
Size pàgina 313 × 220 mm (f. 2)
caixa 270 × 150 mm
Hand lletra del s. XVII
Watermark creu dins d'una llàgrima amb la punta cap avall, a sota les lletres “AMB | BB”
Pictorial elements Altres: sense decoració
State pauta tabeliònica, es veuen tres plecs verticals; primera línia escrita; sense perforacions
Condition en bon estat, alguna taca d'humitat. Són en blanc els ff. 1 prel. de guardes, 34v i 35-37
Binding pergamí flexible, amb restes de les tires que servien per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Pau Roger (Prevere), clergue secular (ex-libris al peu del f. 1 preliminar “Es del Prevere Pau Roger”)
Joan Servera (Prevere), clergue secular (ex-libris al peu del f. 1 preliminar “Dr Joan Servera Prevere”)
Antoni Coloma (Mossèn), Cavaller València (al verso del f. 37, darrer del volum, escrit capgirat per lletra del s. XVII “Des magnifich Señor Don Antonio Colloma Cauallero del habito de Sanc Tiago. Compost per lo molt sapient Mestre Ramon Lull natural de Mallorca ple de sperit y sciencia en esta Ciudad de valencia lo any 1335”)
References (most recent first) Avenoza (2008), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca”, Estudios Lulianos 94-5 , n. 764
Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana 348
Note volum ara dipositat a l'Arxiu del Regne de Mallorca. Sense anotacions marginals

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2358
Location in volume ff. 1-34
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Desconegut. Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Language català
Date escrit 1331
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] JHS. A honor e Gloria de la Verge maria fas aqui libre appellat benedicta tu in mulieribus
intr.: Entre les altres paraules enles quals la Regina del cel … desitja exir sabut lo dit subjecta deaquest libre ab que deu li ajut
tit.: Dela Diuisio de aquest libre
índex: Departit es aquest libre ab iij. parts … [ 1v] … en presencia del seu fill Jesus home e Deu
tit.: Dela primera part la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobre totes fembres en quant fo concebuda e nada sense peccat original
text: Aprouar e a declarar en aquesta primera part … [ 34] … ab lo teu fill qui viu ab lo seu pare en vnitat del sanct sperit per infinita seculorum secula Amen
colofó: Comprobat e finit fo aquest libre en la Ciutat de Valencia en las kalendas de Octubre complides en lany MCCCXXXV dela Jncarnacio del fill de Deu fill de nostra dona Santa Maria E concorda ab son original
Note aquest colofó posa la data de l'original que copia, tot i que les dades de còpia a València semblen ser bones
Record Status Created 1992-07-29
Updated 2013-11-07