Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2237
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number Esp. 19 Fol (3)
Imprint Barcelona (Biblioteca de Catalunya): Diego de Gumiel (BdC suggereix a Gumiel com impressor), Pere Posa (BdC suggereix a Gumiel com impressor), 1496 ca.

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Page Layout 42 línies (f. ai)
Size pàgina 283 × 201 mm
caixa 220 × 155 mm
Font gòtica
Pictorial elements Orla orla en tinta negra
Condition en perfecte estat; errors a les signatures del segon quadern (= b, bij, biij, [biiij], biij, [bvj])
Binding de la Biblioteca de Salvà
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter 1891 a quo - 1848 ad quem
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis 1891 a.
Jaume Espona i Brunet, bibliòfil 1958 ad quem
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Relligat amb manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
manid 1563 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2). Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05.
Relligat amb manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
manid 1092 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (4). Barcelona: Carles Amorós [?], 1520 ca. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Capítols atorgats a l'estament eclesiàstic, promulgat 1496-04-23.
Relligat amb manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
manid 2457 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (5). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-15. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Barcelona), promulgat 1503.
Relligat amb manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
manid 2036 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (6 i 7). Jaume de Vingles, per a Barthomeu Aguilar, 1510-11-02. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510.
Relligat amb manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
manid 2461 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (8). Barcelona: Carles Amorós, per a Barthomeu Aguilar, 1513-05-06. Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Pragmàtica sanció sobre los delats i sobre los desafius, escrit 1511-11-05.
Relligat amb manid 2462 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (9). Barcelona: Jaume de Vingles, 1520 ca. Germana de Foix, Reina de Corona d'Aragó, Constitucions i capítols de cort, escrit 1512.
References (most recent first) Tractat a: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Facsímil: Microfilm de l'imprès Esp 19 Fol de la BdC. Sentències de Ferran II (2002)
Facsímil: Reproducció parcial de la Interpretació de la sentència dels remenses. Exemplar BdC Esp 19 Fol (3) (2003)
Descrit per: Avenoza (1999), Inspecció personal
Note l'imprès no duu cap menció de data, impressor o lloc d'impressió. Relligat juntament amb d'altres impressos

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2354
Location in volume ff. a-b iiv (fol. ant.)
ff. 1-8v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2627
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Sentència en la qüestió entre els senyors de remensa i els pagesos
Language català
Date promulgat 1486-04-21
Incipits & explicits in MS acc.: [ ar] I3N christi nomine. Pateat cunctis: Quod cum inter seniores pagensium de remença | ex vna: & ipsos pagenses iam dicte condicionis pricipatus [sic] Cathalonie partibus | ab altera fuerit firmatum compromissum causis … Tandem die vicesimoprimo mensis aprilis anni presentis et infra|scripti millesimi.cccc.lxxxvj. dictis partibus ad audiendam sentenciam assignata et | notificata dictus serenissimus dominus Rex […] cameram monasterij sancte Marie de gua|dalupo suam inter ipsas partes protulit sententiam in hunc qui sequitur modum
intr.: Nos don Ferrando per la gracia de dey Rey de Castella de Arago de Leo | de Sicilia […] e Comte de Go|ciano. En virtut del poder a nos atribuit perlos senyors o seniors dels pagesos de | remensa e o de mals vsos de vna part:e per los dits pagesos del nostre principat de | Cathalunya dela part altra … [ av] … en aquella millor via forma e manera que fer ho podem proceim a sentenciar arbitrar e declarar sobre les dites questions e debats en la forma seguent
text: E PRIMERAMENT per quant per part dels dits pagesos nos es feta gran clamor de sis mals vsos vulgarment appellats … [ biiv] … lo pare de Narcis goxat: en Uolart de Canoues. Jo el rey
Note En curs de revisió.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3307
Location in volume ff. b iii-b ivv (fol. ant.)
ff. 9-10v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1549
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Interpretació de la sentència sobre les remenses
Language llatí
Date promulgat 1493-11-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ biii] La interpretacio feta per la magesta del senyor Rey sobre alguns caps dela sentencia per sa magestata donada
pream.: H5Oc est translatum fideliter sumptumet aliorum pagensium vulgo dictorum de redimentia capitula serieri sequentis
tit.: Lo primer capitol ablo qual humilment recorem a vostra real majestat los sindichs deles remenses
dispositio: M4Olt alt e molt excellent Rey e senyor a vostra real magestat humilment recorem en Johan almar e lorenç spigol sindichs de les remenses … [ [b iv]v] … feci et clausi die sexta decima mensis nouembris anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo [sic] nonagesimotertio. Deo gratias
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3308
Location in volume f. b iiir-v (fol. ant.)
f. 11r-v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1552
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Com s'han de pagar els censals pels mals usos
Language català
Date promulgat 1488-01-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iii] Com los tres sous de cens son per los mals vsos es pagan segons quins mals vsos fan e dels masos morts
intitulatio: D4On ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … Comte de Gociano
salutatio: al illustre Jnfant don Enric nostro molt car: e amat cosingerma: … e acada vno dells salut e dileccio
dispositio: Entes hauem per humil exposicio anostra magestat feta per part de alguns sindichs dels pagesos quis dien de remença … [ b iiiv] … apena de Mil florins dor anostres confrens aplicadors Data en Saragossa a .ix. del mes de Janer del any Mil.cccclxxxviij. Y yo el rey (…) Ut pere forner locuntur oficcium conser. generalis
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3309
Location in volume ff. b iiiv-[b vi] (fol. ant.)
ff. 11v-12 (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2628
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Com es deu prestar lo homenatge
Language català
Date promulgat 1488-01-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iiiv] Com se deu prestar lo homenatge
intitulatio: D4On ferrando por la gracia de deu Rey de Castella … e Compe de Gociano
salutatio: al illustre Jnfant don Enric nostro molt car e amat e loctinent general enlo principat de Catalunya e als spactables magnifichs consellers … e cada hu dells salut e dilectio
dispositio: Perquant enlo sete capitol dela sentencia per nos promulgada entre los Senyors de pagesos … [ [b vi]] … diem manant vos strement queda present nostra declaracio tengan e obseruen tenir e obseruar fassan per tots incon|cussament sots les penes enlo compromes e sentencia contengudes. [espai en blanc]
datatio: Dade | en Ceragossa a.ix. del mes de Janer del any Mil.cccclxxxviij
conf.: Jn diuersorum sigilli sancti .ij. [espai en blanc] Y yo el Rey. | Ut. vicarius [espai en blanc] Ut pere forner locuntenens | Ut generalis thesorarius [espai en blanc] officialis generalis conseruator
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 2220
City and Library Cambridge Houghton Library of the Harvard College Library
Collection: Call number Inc 9550.5 vol. 2 (8)
Title(s) in copy CONSTITUCIONS | DE | CATALUNYA ( al teixell gravat en daurat)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: II + 138 + II (folis totals del volum)
ff.: 12 (folis d'aquesta obra)
Collation a-b6
Size pàgina 297 × 210 mm (f. 1)
Font gòtica
Pictorial elements orla de quatre peces, les verticals partides en dues de diferents
Condition en molt bon estat. Sense errades a les signatures, foli a1 sense signatura
Binding moderna, descrita en el primer volum
Previous owners (oldest first) Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos, Comte de Santa Eulalia [?]
John Batterson Stetson Jr., diplomàtic 1952 ad quem (ex-libris imprès: “Harvard College Library In memory of Aleixo de Queiroz Ribeiro de Sotomayor d'Almeida e Vasconcelos Count of Santa Eulalia. Gift of John B. Stetson Junior of the Class of 1906”)
References (most recent first) Houghton Library (2004), [Fitxa de la biblioteca inserta dins del volum]
Avenoza (2005), Inspecció personal
Hollis Catalog [catàleg a Internet] (2004)
Winship (1921), “Fifteenth-Century Books”, Harvard Library Notes
Quaritch (1897), Monuments of typography and xilography. Books of the first half century of the art of printing in the possession of Bernard Quaritch and offered for sale at the affixed prices
Note amb anotacions marginals i subratllats. Segons la fitxa de la biblioteca seria edició de Barcelona: Pere Miquel, 1493?

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1993
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number S.N.V.X.20 | Antic E 69 | D
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 12
Collation a-b6
Size pàgina 285/290 × 205 mm (f. ai)
Font gòtica
Pictorial elements Orla sense tinta vermella
Other features Signatures: té les mateixes errades a les signatures de quadern que la còpia Espona
Condition Volum en bon estat de conservació, tot i algunes taques d’humitat i brutícia lleus. Alguns folis tenen els marges retallats, a l’igualar-los en el moment de relligar-los i s’han perdut detalls de les orles (a la part inferior) i també han quedat tallades algunes de les anotacions marginals de lectors. El foli final del volum està apedaçat amb un bocí de paper, però com és a la part del verso no dificulta la lectura del text del colofó. Els diversos impresos estan separats per folis en blanc. El volum està sense foliar, té tres folis de guarda en blanc al davant i altres nou al final, tots ells de paper posterior a les impresions. El segon quadern té les mateixes errades a les signatures que la còpia Espona: b, bij, biij, [], biij, [], [].
Binding En pergamí flexible sobre paper, antiga. Els tres nervis no sobresurten al llom, però les tires surten del llom i es separen en forma de cunya, per tornar a entrar dins de la coberta. Té restes de dues tires que servien per tancar-lo, del mateix material que les que surten dels nervis i les cobertes fan una petita solapa per protegir el tall vertical i també es doblega una mica al marge superior i a l’inferior. En bon estat de conservació, malgrat la brutícia que s’hi ha acumulat. Al peu del llom té una etiqueta verda de pell on entre dues sanefes i en daurats es troba la signatura actual: S. N. | V. X. | 20.
Previous owners (oldest first) Joan Duarte (Doctor), jurista (exlibris al capdemunt del primer foli del volum :"Son des Sor doctor | […]an Duarte")
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note Segona obra del volum.

El catàleg online de la biblioteca no dóna cap informació específica sobre el volum. No hi ha cap catàleg dels impresos on es pugui trobar informació (bibliotecaris de sala 2016/18/07).

La signatura antiga "E 69 | D" a tinta, està ratllada al f. IIIv de guardes preliminars, sota la signatura actual.

Volum sense títol. Les disposicions estan separades per folis de paper on una mà del XVI afegí un títol general per a cadascuna (p. e. “Pragmatiques”). Aplega impresos incunables, postincunables i del s. XVI en general, el darrer dels quals és de 1553.

Al f. IXv de guardes finals, a tinta, hom va escriure la lletra “d” (uncial), no sembla una prova de ploma.

Va pertànyer al Dr. [Joan ?] Duarte. Exlibris: "Son des Sor doctor | […]an Duarte". Les formes lingüístiques indiquen una procedència mallorquina. Llegit amb làmpada de llum negra, a la part que no podem veure (raspada pel desgast del suport) és possible que posés “Joan”.
Soriano (2016) ha trobat que la biblioteca conserva la correspondència d’un Giovanni Duarte / Johannis Duarte protonotari, que podria ser la mateixa persona (correspondència datada entre 1569-1573).

Al final dels nou textos registrats a BITECA es troben altres constitucions i capítols de Cort del rei Carles i del seu fill Felip que arriben fins al 1573:

10) Corts del rei Carles a Barcelona, 1520. Barcelona 01-04-1520 per Carles Amorós per a Llatzer Milà
11) Carles, 1528, 2 ff.
12) Carles Tercera Cort, Montsó de 1534, Barcelona 10-09-1534 per Carles Amorós per a Llatzer Milà. Segueix un foli en blanc.
13) Carles. Quarta cort, Montsó, 1537. Barcelona 23-06-1553. Jaume Cortey.
14) Carles, Pragmàtica sanció. Toledo, 1539. 2 ff.
15) Carles Cinquena cort. Montsó 1542. Barcelona, 25-02-1543. Carles Amorós. 26 ff. + 1 f. en blanc.
16) Carles, Montsó 1547. Barcelona, 13-04-1548. Pere de Mompezat per a Jaume Cortey.
4 + 42 ff.
17) Felip, príncep de Girona. Montsó 1553. 28-03-1553, Jaume Cortey. 1+16 ff.ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1443
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number 29-V-2 (3)
Title(s) in copy CONSTITVC. DE CATAL. ( gravat al tall)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 13 (= 12 + 1)
Collation a-b6
Size pàgina 280 × 207 mm (f. a)
caixa 222 × 155 mm (f. a ii)
Font gòtica
Watermark mà amb flor de cinc pètals idèntica a la de l'exemplar de la BdC Esp 19 Fol (3)
Pictorial elements orla amb motius vegetals amb grotescs al f. a i; inicial senzilla, sense decoració al f. a i i d'altres, amb decoració vegetal a partir del f. b iii; al final, gravats que representen una mà que sosté cinc branques, l'escut d'Espanya i un motiu decoratiu (gerros i flors)
Condition en bon estat. Errades a les signatures: biii per bv en un foli que no hauria de dur signatura
Binding en pell, del Monestir del s. XVI; talls daurats, amb la corona reial gravada en or i també el títol del volum, en tinta marró
Previous owners (oldest first) Marcos Salón de Paz, advocat Valladolid 1574 a quo (ex-libris al f. 1 del volum: “Con este libro sirbio asu magestad el docgtor burg[os] de Paz. Vecino de Valladolid por principio del mes de Otubre de 1574 años”)
References (most recent first) Avenoza (2003), Inspecció personal
Soriano (2003), Inspecció personal
Avenoza (2000), Inspecció personal
Note relligat juntament amb d'altres impresos; al foli que segueix els dos quaderns, inicialment en blanc, hom ha escrit a tinta “Tortosa”

Record Status Created 1992-07-12
Updated 2017-10-06