Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2234
Authors Desconegut
Titles Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill
Destrucció de Jerusalem (Versió II) (Hook)
Date / Place escrit 1301 - 1400
Language català
llatí (orig.)
francès (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Revisor: Desconegut
Atribució: Jaffiel de Jaffa
Associated Texts Basat en prové de texid 2233 Desconegut, Vindicta salvatoris
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 0.49.2
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 0.49.2
Editat a: Hook (2000), The Destruction of Jerusalem. Catalan and Castilian Texts 145-95
Tractat en: Hook (2000), The Destruction of Jerusalem. Catalan and Castilian Texts 22-34
Editat a: Hernando Delgado (1989), “La destrucció de Jerusalem. La venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus son fill”, Miscel·lània de Textos Medievals
Note segons Hernando, aquesta versió del text, representada pel Ms. BdC 991 seria independent de la conservada a BdC 710 i ACA: Ripoll 155 titulada “Destrucció de Jerusalem”
Subject RELIGIÓ
LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 173
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 509 (BITECA manid 1132)
Copied 1401 - 1450 (J. Riera)
1411 - 1425 (filigranes)
Location in witness ff. 169ra-171vb
Title(s) Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 169ra] […] que uos que li trametau lo trahut per set anys … [ 171vb] … el emperador com ho ach ujist ana la hon aquell jnfant […]
Condition fragment
References Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 244-7 (ed. text)
Note el text de París correspon a les pp. 16-18 de l'edició de Bofarull
ID no. of Witness 2 cnum 1202
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 710 (BITECA manid 1789)
Copied Orla (colofó f. 113),
1431 - 1500 (Riera)
1401 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 46-113
Title(s) Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 46] A8pres .xl. Anys que deus fon leuat en creu en Jherusalem … [ 113] … segons que es scrit en partides moltes coses que deles altres laugeres paraules no ha cura
colofó: Finito libro sit laus et gloria Christo. Amen. Orla vocatur qui scripsit benedicatur. Amen
Associated MSS/editions manid 1790 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 991. Napoli:, 1500-02-15. Antoni Canals, Scipió i Anibal (tr. Antoni Canals), traduït 1399 a quo?.
manid 1132 MS: Paris: Nationale-Richelieu, esp. 509. 1401 - 1450. Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400.
References Hernando Delgado (1989), “La destrucció de Jerusalem. La venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus son fill”, Miscel·lània de Textos Medievals 32-102
Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 244
Note Bohigas s'ocupa de la similitut d'aquest text amb el del manuscrit de París
ID no. of Witness 3 cnum 10590
City, library, collection & call number London: Pickering & Chatto Booksellers, (BITECA manid 2881)
Copied 1470 - 1475 (Sotheby's (part catalana))
Location in witness ff. 1-21
Title(s) Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400
Incipit & Explicits text: [ 1] Apres doze ans: que ihesu christus fou leuat en la cros en iherusalem
ID no. of Witness 4 cnum 1203
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 991 (BITECA manid 1790)
Copied Napoli: 1500-02-15 (Colofó)
Location in witness ff. 157ra-176vb
Title(s) Desconegut, Venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus, son fill, escrit 1301 - 1400
La venjança que feu de la mort de Ihesu Xrist Vespesia e Titus son fill
Incipit & Explicits rubr.: [ 157ra] la venjança que feu dela mort de ihesu Xrist Vespesia e Titus son fill
text: apris quaranta ayns que Jhesucrist fo levat en creu en Jherusalem … [ 176vb] … e complir e treballar e fer en molts daltres ab salut e ab alegria et ab millorament de tots vens. Amen e qui en laltre mon puxa haver la gloria de parays. Amen
colofó: Ad laudem Dey finita est distructio Jherusalem in Neapolim die XV februarii sub anno domini M D. Finis
Condition incomplet
Associated Persons Atribució autoria: Jaffiel de Jaffa
References Hernando Delgado (1989), “La destrucció de Jerusalem. La venjança que féu de la mort de Jesucrist Vespasià e Titus son fill”, Miscel·lània de Textos Medievals 32-102
Bofarull y Mascaró (1857), Documentos literarios en antigua lengua catalana (s. XIV-XV). Colección de documentos inéditos de los Archivos de la Corona de Aragón 13:9-32
Record Status Created 1991-06-12
Updated 2017-11-09