Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 2230
Name Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València)
Sex H
Milestones Lloc vinculat València
Institutional Affiliation Bibliotecari València: Universitat Literària
Owner of copid 1113 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (2) (1493-01-11). Bernat Fenollar, Prevere… D'aquella tan alta tan fort y gran çoca, escrit 1493-01-11 ad quem .
copid 1123 Ed.: València: Universitària, Inc. 9(2 (1493-10-06). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31 .
copid 1203 Ed.: València: Universitària, Inc. 115 (1495-02-16). Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
copid 1262 Ed.: València: Universitària, Inc. 9(1 (1482). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, traduït 1238 - 1446 .
copid 1463 Ed.: València: Universitària, R-1/228 (1515-02-15). Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450 .
copid 1506 Ed.: València: Universitària, R-2/218 (1543-12-22). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1530 Ed.: València: Universitària, R-1/260 (1561). Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem .
copid 1538 Ed.: València: Universitària, R-1/46 (1560). Ausiàs March, Cavaller, Poesies, escrit 1400 - 1459 .
copid 1776 Ed.: València: Universitària, Z-3/192 (1592). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 1847 Ed.: València: Universitària, R-1/20 (1515-10-30). Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 .
copid 1877 Ed.: València: Universitària, R-2/124 (1518-05-06). Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400 .
copid 2058 Ed.: València: Universitària, R-1/72 (1546-11-15). Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem .
copid 2178 Ed.: València: Universitària, Inc. 9(3 (1518-12-22). Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Corts (Montsó), celebració 1510 .
copid 2181 Ed.: València: Universitària, Inc. 254 (1491-02-16). Thomas de Kempis… Imitació de Jesucrist (tr. Miquel Peres), traduït 1482 a quo .
copid 3087 Ed.: València: Universitària, R-1/14 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
copid 3092 Ed.: València: Universitària, Z-16/81 (1547 - 1548-07-30). Jaume I, Comte de Barcelona… Furs de València, promulgat 1488 .
manid 1032 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (20). Barcelona?: Pere Miquel, 1493 ca. - 1495. Francesc Alegre, Cònsol a Palermo, Passió de Jesucrist, escrit 1450 - 1493 ca.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 1188 MS: València: Universitària, 505. 1401 - 1500. Desconegut… Llibre de caça, escrit 1450 [?] - 1500 [?].
manid 1243 MS: València: Universitària, 652. 1401 - 1500. Desconegut, Receptari (II), escrit 1350 [?] - 1400 [?].
manid 1574 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (17). València: Lambert Palmart, 1490-04-15. Jeroni Fuster, Homilia sobre el salm De profundis, escrit 1490 ad quem.
manid 1751 MS: València: Universitària, 217. 1451 [?] - 1500 [?]. Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó, Furs de València, celebració 1418 - 1419.
manid 1816 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (19). València: Jorge Costilla [?], 1501 - 1502. Joan Roís de Corella, Cavaller, Història de Josef, fill del gran patriarca Jacob, escrit 1471 [?] - 1486 ad quem.
manid 1893 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (12). València: Cristòfol Koffman, 1474 a quo - 1478 ad quem. Pere Vilaspinosa, Puix desigau, senyor molt spectable, escrit 1474 ca.
manid 2307 MS: València: Universitària, 653. 1491 - 1510. Desconegut, Tractat d'astrologia, escrit 1400 [?] - 1500 [?].
manid 2560 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (10). València: Joan Jofré, 1502-08-02. Francesc Borgonyó, O clau que huy·ns obre del cel la gran porta, escrit.
manid 2568 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (13). València[?]: Cristòfol Koffman [?], 1515 ca. Desconegut, Teixidora fóreu vós, escrit 1515 ad quem [?].
manid 2591 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (14). València[?]:, 1491 - 1530 [?]. Desconegut, Contemplau ab pensa pia, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2682 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (16). València[?]:, 1501 - 1550 [?]. Desconegut, Goigs de la Mare de Déu de la Concepció, escrit 1520 [?] ad quem.
manid 2701 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (21). València: Joan Jofré, 1510. Miquel Peres, Vida de sant Vicent Ferrer, escrit 1509.
manid 2703 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (11). València[?]:, 1491 [?] - 1500 [?]. Desconegut, Ave, inclita Senyora, escrit 1500 [?] ad quem.
manid 2729 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (18). València: Cristòfol Koffman, 1502-12-04. Joan Carbonell, Prevere, Història de Joseph fill d'Ely (tr. Joan Carbonell, Prevere), escrit 1502-12-04 a quo.
Record Status Created 1992-09-28
Updated 2023-07-06