Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2230
City and Library Carpentras Bibliothèque Inguimbertine
Collection: Call number 126 | Antic N. 142 du Pat. Lambert
Copied 1301 - 1400
1392 ca. (Perarnau, per als afegits als ff. 20-28)
Joan Martina, 1439 ca. (ff. 86-90)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 1-113 (foliació posterior al volum, per una mà del s. XVIII o XIX)
Collation primera unitat: 14/5 210 36/3ttt, reclam només al f. 9; segona unitat: 413/12 526 66/2tt3; tercera unitat: 74/5 88 94/2 amb reclams
Page Layout 2 columnes
30 línies (f. 7 primera unitat)
23 línies (f. 30 segona unitat)
Size pàgina 292 × 220 mm (f. 1)
caixa 215 × 150 mm (ff. 1-19, primera unitat, mesurat al f. 7)
columna 215 × 70 mm (f. 7)
caixa 217 × 168 mm (segona unitat, ff. 80-90, medit al f. 30)
columna 217 × 80/78 mm (f. 30)
caixa 215 × 152 mm (tercera unitat: ff. 91-119 medit al f. 92)
columna 215 × 70/1 mm (f. 92)
Hand semigòtica de 1400-1439 (als ff. 1-19 primera unitat)
diverses cursives del s. XV (als ff. 19v-28v)
semigòtica amb influx de la cursiva del s. XV, ca. 1400-1439 (als ff. 29-70v segona unitat)
diverses cursives (als ff. 90-90v)
semigòtica ca. 1400-1439 (als ff. 91-119 tercera unitat, tota en llatí)
Watermark trèvol amb creu (als dos primers quaderns, primera unitat codicològica,) (del tipus Piccard XII I 51, Bologna: 1324 i XII I 54, Lucca 1331;)
arc amb sageta (als quaderns tercer i quart, segona unitat;)
cercle dos cercles atravessats per una antena acabada amb creu (tercera unitat)
Pictorial elements primera unitat: rúbriques en vermell, alguns calderons en vermell, inicials de paràgraf amb fons vermell, les caplletres en blau o vermell duen decoració a ploma del mateix color que la lletra; segona unitat: caplletres principals de tres unitats de pauta, les altres de dues alternen blau i vermell, rúbriques en vermell, calderons alternen negre i vermell, inicials de paràgraf amb fons vermell; tercera unitat: caplletres en blau o vermell, sense decoració, calderons que alternen blau i vermell
State justificació a mina de plom; primera unitat: línies verticals assenyalant tots els marges, primera línia escrita i senyals de perforacions situades a prop dels talls; segona unitat: la pauta no assenyala el marge superior, i per a les mides considerarem com escrita la primera línia, línies de justificació que només assenyalen els marges verticals, sense senyals visibles de perforacions; tercera unitat: primera línia en blanc, línies de justificació que assenyalen tots els marges, senyals de perforacions situades a prop del tall totes menudes i de forma rodona
Condition en mal estat, força fet malbé, acèfal, incomplet i sense relligadura. Als actuals ff. 29-41 hi ha una foliació antiga, feta per mà del copista amb xifres aràbigues (1-13), amb la peculiaritat que les xifres de la segona desena s'han de llegir de dreta a esquerra, només afecta a una obra
Binding desenquadernat, conservat dins d'una carpeta de cartró lligada amb betes
History of volume Adquirit 1746 a quo
Previous owners (oldest first) Gil Sánchez Munyoz (anotacions a la tercera unitat del volum)
Malachie d' Inguimbert, Bisbe de Carpentras [1735] 1746 ad quem [?]
References (most recent first) Reproducció parcial (CD) dels manuscrits d'Avignon Municipale, Archives Départamental i Carpentras Inguimbertine And Library (2006)
Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Perarnau i Espelt (1992), “El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 63
Duhamel et al. (1901-03), Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques en France. Départements. Carpentras 34:64-65
Note exemplar format per l'addició de tres unitats originals on els fulls en blanc s'han omplert amb anotacions diverses, principalment receptes i oracions. Un lector del s. XVIII o XIX va escriure als marges la identificació de les obres. A més, les tres obres fonamentals (primera i tercera en llatí i segona en català) són de lletra librària i acurada, sobre pauta, mentre que les altres són cursives diverses

Internal Description
Number of texts in volume: 14
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8103
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5574
Desconegut. Sobre els cops que va rebre Jesucrist en lo temps de la sua Passió
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 21] Dauets saber que en cascun cos humanal ha ccccclxxxxij ossos … los meus ossos an mombrats
Note primera de les dues anotacions en lletra cursiva amb les que s'ha omplert l'espai en blanc al peu del foli
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 6882
Location in volume f. 21
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5575
Desconegut. Oració per a aquell a qui el diable tempta de luxúria ([?])
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 21] Sies temptat per lo diable per scalfament de luxurja pregue deus que ten deffene j ab deuocio digues lo salm … E digues la oracio seguent
text: Seyor [sic] deus qui es protector j defenedor dequels qui an speransa en tu … per les tues vjrtuts
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2336
Location in volume f. 21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2669
Desconegut. Paraules que Jesucrist dix en la creu
Language català
Date escrit 1400 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] aysso son les paraules que Jhesu Christ dix enla creu
text: Donchs fels crjstjans si uolets resemblar jhesu christ en la sua pascio j enla sua paciencia j enla sua humjljtat … en apres sia dit aquest jmne ables oracions dejus scrites en memorja dela pascio de nostre seyor [sic] jhesu christ jen Remjscio j per de peccats / vexilla Regis
Note el text llatí de l'himne ocupa la part inferior d'aquest foli i la superior del f. 22r
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8104
Location in volume f. 22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5576
Desconegut. Oració per castedat
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 22] Oracio per castedat
text: O seyor [sic] deu Rey deles verges j amador de castedat … en entegrjtat de cors j de anima j per tots temps
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 6883
Location in volume f. 24
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5255
Desconegut. Per què s'ha de dejunar els divendres
Language català
Date escrit 1360 [?] - 1390 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 24] Areus djrem per qual raho deu hom dejunar j auer en honor les djuendres del any ahonor dr deu mes quels altres dies dela setmana per les santes que foren fetes e comensades en djuendres segons ques seguex
text: Primet en djuendres entraren los ffils de jrael en la terra de promjscio … Jtem en djuendres lo djluuj hj ffo ffet
Note als folis previs 22v-24 hi ha una sèrie d'oracions en llatí amb rúbriques en català, la primera de les quals és Stabat Mater dolorosa, sempre interpolacions de mans diverses en els folis que eren en blanc; al f. 24 hi ha uns Goigs de la Verge que tenen rúbrica en català, però duen el text en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8105
Location in volume f. 25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5577
Desconegut. Taula per al còmput de la Pasqua
Language català
Date compilat 1392 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Si uols saber la pascha en lo temps esdouenjdor [sic]
text: Lany .M.ccc.lxxxxij pascha a .xiiij. dabrjl la luna en .vj. … Anno dominj M.ccccv. pascha a .xix. dabrjl luna a .xix dominjca en .d.
Note segueixen anotacions sobre el bixest “del bisset” en llatí
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 6885
Location in volume f. 25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5256
Joan Martina. Receptari de Sabadell
Language català
Date escrit 1439 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 25] Asco [sic] es bo a frebre ab fret. Ascriurau an tres hosties … Virgo Maria + x banys
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1992), “El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 315
Note segons Perarnau és el primer afegit que feu Martina al volum (l'edita al final del receptari)
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 6886
Location in volume f. 27
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5256
Joan Martina. Receptari de Sabadell
Language català
Date escrit 1439 a quo
Incipits & explicits in MS acc.: [ 27] Jhesus Maria
prol.: Ascripcit ista verba posita medicinaliter Johannes Martina
text: A cranch. Pren vidra e pical be … Si vols gitar vermens de nafra di estes paraules Ad cenam providi signum crucis amen
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1992), “El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 316-19
Note segons Perarnau seria el segon afegit: es tracta de 8 receptes en català, seguides per una en llatí: “Ad incortandum saracenum (…) Ego mito te in manum”; al f. 28 es copia una oració per als cucs amb la rúbrica en català i el text en llatí, que és el que Perarnau denomina tercer afegit
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 6887
Location in volume f. 83
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5256
Joan Martina. Receptari de Sabadell
Language català
Date escrit 1439 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 83] A dona qui no puga haver lo lit. Prin una manada de poros … axi cade vagada moltas aygues mots sutzes. He axi continuant goras
References (most recent first) Perarnau i Espelt (1992), “El receptari del sabadellenc Joan Martina (1439)”, Arxiu de Textos Catalans Antics 319-21
Note quart afegit
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 6884
Location in volume ff. 86-90
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5256
Joan Martina. Receptari de Sabadell
Language català
Date escrit 1439 a quo
Incipits & explicits in MS acc.: [ 86] Ihesus Christus
prol.: Jo Johan Martina traladi aso aci dun libra de madecina … Fou scomensat huy quera dimarts que taniem nou del mes de juny del lany M CCCC XXXIX en Sabadel
text: Primo si vols que tost en caygua la fembra … [ 90] … e met la anguila picada sobre lo mal e gorra
colofó: Ascripcit hoc Johannis Martina
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8106
Location in volume ff. 29ra-79va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1866
Pere Rius. Exposició del Salm Miserere mei Deus
Language català
Date escrit 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS intr.: [ 29ra] I3n nom de nostro senyor deus jhesu christ sia. Comença la nouella obra de mestra P. Riu del orda de madona santa Maria de monte Carmelo maestra en la santa Theolegia [sic] la qual ha feyta sobra lo psalm de Miserere mej deus … Primerament les uirtuts del dit psalm son aquestes
text: [ 29rb] Q2ui uol ponjr simatex per ço que justicia no partescha E per ço que la mjsericordia de deu aconseguescha ela puga absi citar … [ 79va] … e esser refprçat en aquelles segons les riquees dela tua glorja e esser reformat en lo jnternal home per lo teu sant espirjt Amen ad q\u/am nos producat ad ujtam eterna amen. Quj escripsit escribat semper cum domino viuat
Note una mà del s. XVIII va afegir al marge inferior la identificació de l'obra: “Ex positio psal miserere mei deus per R. P. M. P. Rui ord. Carmelit. S. Theol. magistrum”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8107
Location in volume f. 80
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5578
Desconegut. Conjur contra tempesta
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 80] per tempestatem nubjo cossande fac vt sequitur
text: Primera,ent digues com veuras la nuu mala … que no fara mal ne dan en tota aquela parroquia em que assos fera
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8108
Location in volume f. 80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5579
Desconegut. Conjurs
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 80v] Si uols Guanyar amor de seyor [sic] scriu aquests noms en perguamj … do \na/la abeura ala persona qui aje los cuchs j fferans que [sic] tots ffondre / los verses son aquests quis seguexen. dum aproprinquant [?] super me (…) sunt et recjderunt
Note el darrer conjur acaba amb la reproducció d'uns versets en llatí
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8109
Location in volume f. 80v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5580
Desconegut. Comentaris sobre la dona
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 80v] La ffembre en Guana lom com es Guardada … Mena lom ala fforcha com es besada Item auciu lom ab qui fa ffornjcacio
Note text molt breu, només de sis línies
Record Status Created 1992-06-16
Updated 2013-11-07