Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 2229
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/14471 | Antic R-14471 | Antic 119-2; I-1725
Title of volume DIEZ | Arte de Albeyteria | EN. | Catalan.s ( al teixell)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 146 (= I + i-[xxiv] + ii-cviij + i-viij + 6) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation I: a1,3-8 b-c8; II: a2-8 b-n8 o4 p6 (relligat al final del volum); III: A8
Page Layout 1 columnes (f. 2 (del pròleg))
32 línies (f. vii)
Size pàgina 202 × 145 mm (f. 2 del pròleg)
caixa 167 × 102 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (als ff. i-p i)
Pictorial elements gravat d'un cavall en el verso del primer foli imprès i en els folis amb les signatures de quadern p i (en el recto i en el verso) amb la rúbrica en vermell al recto i p2 (en el recto); tinta vermella en algunes rúbriques i en altres comptades ocasions (com, per exemple, per senyalar els punts de sagnia del cavall o la situació de les malalties al cos del cavall i també al colofó); caplletres
Condition primera obra: manca el f. a2 i el f. c8v és en blanc; segona obra: presenta nova foliació (sense errades) i signatures de quadern diferents, li manca la portada, el que es conserva del quadern “p” ha estat relligat al final del volum: [p1] ? p2-p5 i [p6] ?; tercera obra: es conserva sencera, nova foliació i signatures de quadern, el f. A8v es en blanc. Alguns folis, com els dos últims que inclouen el final de la taula i el colofó, estan reforçats amb paper modern; en estar mutilats, s'ha perdut una part del text
Binding en pergamí, amb talls jaspiats de color vermell, i amb restes d'antigues tanques de corda
History of volume Adquirit 1931
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 3171 Ed.: València: Universitària, R-1/228. Barcelona: Dimas Ballester, per a Joan Giglo, 1523-06-18. Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450.
References (most recent first) Descrit per: Lamarca (2007-11), Inspecció personal sobre la impremta en Barcelona al s. XVI
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 214-6
Facsímil: Microfilm de l'exemplar R-14471 de la BNM (2002)
Tractat a: Palau i Dulcet (1923-27), Manual del librero hispano americano. Bibliografía española e hispanoamericana desde la invención de la imprenta hasta nuestros tiempos con el valor comercial de los impresos escritos por el autor IV , n. 73700 i 73701
Facsímil: Reproducció parcial de l'exemplar R-14471 de la BNM. Manescalia. Edició de 1515 (2003)
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583
Tractat a: Millares Carlo (1982), “La imprenta en Barcelona en el siglo XVI”, Historia de la imprenta hispana 526 , n. 29
Catalogat a: Norton (1978), A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal. 1501-1520 , n. 125
Tractat a: Palau Claveras (1973), Bibliografía hispánica de veterinaria y equitación anterior a 1901 , n. 1495,9
Catalogat a: Catálogo colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en bibliotecas españolas, I. siglo XVI [edición provisional] (1972-84) , n. D-890
Catalogat a: Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum (1965) XII , n. 153526
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1937
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 1 , n. 66 i 68
Tractat a: Burger (1913), Die Drucker und Verleger in Spanien und Portugal von 1501 bis 1536. Mit chronologischer Folge ihrer Druck- und Verlagswerke 60
Catalogat a: Fuster (1827-30), Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno I:21
Note una taca de tinta en el f. 26v intentà fer desaparèixer una fórmula per conjurar una malaltia de cavalls: “Hoc est nomen sancti dei viui alpha et rex immortalis libera eum omnibus malis Amen”

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2711
Location in volume ff. [1]-c viiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1896
Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla. Tractat de les mules
Language català
Date escrit 1430 ca. - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [prolech. Comença lo prolech del primer li]bre de menescalia el [qual tracata deles] mules
prol.: A3pres de esser vells los cauallers la necessitat dels treballs que han passats … [ 1v] … sia atribuit a [mi que he] traduhit lo present tractat de lengua Castellana en lengua Cathalana
tit.: Deles gentileses que deu tenir qualseuol mula. Capitol primer
text: L3Es gentileses que deu tenir la bona mula son les seguents … [ c vii] … empero les cures que he posades aci en aquest tractat son les millors e mes prouades per les dessus dites malalties
colofó: Deo gratias. Feneix lo tractat de les mules
tit.: [ c viiv] Taula. Segueixse la taula del primer libre fet per lo magnifich mossen Manuel dieç Caualler: en lo qual se tracta de les mules
índex: Lo prolech. Folio .ii … [ c viii] … Enguent molt apropiat per curar lo alueras cosa prouada. fo. xxiij. Deo gratias Feneix la taula
Note el text s'ha completat amb Ripoll: Lambert Mata R. 107
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2676
Location in volume ff. a ii-108v + p i- p vi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1352
Theodoricus. Tractat de l'art de manescalia (¿¿)
Language català
Date escrit 1266 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ii] Prohemi. Comença vn molt gentil tractat de la art de menescalia: fet per lo magnifich mossen Manuel dieç majordom del molt alt e poderos senyor don Alfonso Rey de Arago etc. Lo qual tracta dels senyals e vicis que lo bon cauall deu hauer … E aximateix es necessari per qualseuol menestral ho pages qui te Roci ho mula: ho altre animal
prol.: E9N nom de la sanctissima Trinitat (…) Com sia molt necessari a tot Caualler e gentil home … [ a iii] … com veureu largament enla taula ala fi del libre posada
tit.: Com deu esser engendrat lo cauall Cap. j.
text: L4O bon cauall deu esser engendrat de guara ho astello que sia bo … [ 108v] … e apres dexau lo estar que no li fassau altra medecina. Deo gracias
colofó: [ p vi] A lahor e gloria de nostre se[nyor] fonch estampat lo present tractat m[…]tos per qualsevuol Caualler ho Ge[n…] saber coneixer qualseuol malalti[a …] pot venir al cauall: ho ala m[ula …] aquelles : axi com laragme[…] libre es contengut E f[o…] en l[a] Jnsigne Ciuta[t… de Barcelo]na per mestre Joh[an Rosen]bach A[…] d[os]
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2712
Location in volume ff. Aiiii-Avv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2935
Desconegut. Preguntes i respostes sobre condicions i malalties dels cavalls
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ Aiiii] […] Demanvos: del nuu deles anques del cauall fins a la punta del peu quants bossos hi ha. Respon: que del nuu deles anques … [ Avv] … Demanvos quantes son les sanchs del cors del cauall: e cada vna de hon hix: e de quina color es: Respon
Condition acèfal i incomplet
Note Inc. i expl. segons exemplar de Madrid: [Rúbrica, f. i] Dela nothomia dels caualls. Lo seguent tractat es dela Nothomia dels caualls ço es deles interrogacions e respostes ques deuen fer lo examen de qualseuol menescal lo qual tractat es molt necessari e profitos per qualsevol menescal o ferrer [Text inc.] P5rimerament vos deman: quina cosa es menescalia: Respon: Menescalia es saber coneixer les malalties dels caualls e donar recapte e cura en aquelles: e traure sanch del cauall (…) [expl. f. viii] Deman vos quants planetes ha en lo cel: Respon : que les planetes son set: la primera es saturnus: la segona es Jupiter: la terça es Març: la quarta es lo Sol: la quinta es Venus: la cisena es Mercuri: la setena es la Luna Deo gratias
Number of additional copies of edition 6
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1616
City and Library Barcelona Biblioteca Nacional de Catalunya
Collection: Call number 6-V-20/26
Title(s) in copy Manuel Diaz | Tractat de Menescalia | [Barcelona. Rosenbach, 1515] | Aguiló, 1937, Salvá, II, 2613 ( al full solt (amb bolígraf))
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 24 (= xvii-xviii, xxiv, xxxiii-xxxix, xlk-xlviij, lxxiv-lxxix) (fol. ant. en xifres romanes)
ff.: 1-24 (fol. mod. a llapis)
Page Layout 1 columnes (f. 17)
Size pàgina 198 × 142 mm (f. 17)
caixa 165 × 101 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (als ff. 17-79)
Condition còpia molt fragmentària (tan sols conserva 24 folis), és a dir c1-c2, xxiiij (sense signatura de quadern visible), e1-e7, f1-f8 i k2-k7, fulls solts
Binding moderna, consistent en una carpeta de pergamí flexible amb tanques de badana, on es guarden els folis
Previous owners (oldest first) Salvador Vilaseca i Anguera, historiador (1896-04-17 - 1975-04-13) (entre els folis hi ha una nota escrita amb ploma estilogràfica, datada del “22-4-54” en una tarja personal Vilaseca adreçada al Dr. Mateu a qui va enviar l'imprès)
References (most recent first) Avenoza (2006), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “Post-incunables catalanes: un estado de la cuestión”, VII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita. Sección 1a: Conservación, reproducción y edición. Modelos y perspectivas de futuro 132 , n. 14
Avenoza (2003), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note notes marginals en els ff. 24v, 37v, 41 i 44v, algunes amb comentaris sobre la utilitat de les receptes. El nom “Joseph” es troba escrit en el marge dels ff. 24 i 33. Exemplar no ressenyat per Martín Abad
Internet https://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat/?searchtype=c&searcharg=6-v-20%2F26&searchscope=13&sortdropdown=-&SORT=A&extended=0&SUBMIT=Cerca&searchlimits=&searchorigarg=c6-v-# catàleg vist 2017-05-24

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1402
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/10833 | Antic R-10833
Title(s) in copy MANUEL DIEZ | ARTE DE MENESCALIA ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 140 (= III + i-xxj + i,vii + ii-cviii + 4 + III) (fol. ant. en xifres romanes)
Collation a3/4 b3/3 c4/1 A1/1 a3/4 b-h8 i3/3 k8 l2/4 m2/3 o4 p4
Page Layout 1 columnes (f. 2 (del pròleg))
Size pàgina 214 × 146 mm (f. 2 (del pròleg))
caixa 166 × 100 mm
Font gòtica
Watermark mà amb flor (en general al cos del volum)
Pictorial elements gravat d'un cavall al verso del primer foli imprès, i en el foli signat p2; caplletres de tres unitats de pauta (no decorades), i de cinc unitats de pauta (amb decoracions vegetals); tinta vermella en algunes rúbriques
Condition manquen els ff. 4, 12 i 13 del pròleg, i 66, 71, 81, 92-93; manquen també, del quadern “p”, els ff. p1 i [p6], no numerats; manquen, a més, els folis de les Preguntes, tret dels ff. 1 i 7, situats en aquesta còpia just abans del prohemi del Tractat de l'Art de menescalia; altrament, el primer foli, amb la portada, és un retall del text imprès enganxat a un foli modern; cap error en la numeració dels folis; taques de brutícia (vid. f. 45v, tacat de tinta)
Binding moderna, en pell, amb ferros daurats, llom de cinc nervis i teixell vermell
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583
Note xifra “356”, escrita a llapis en el primer foli de guardav; nota en el tercer foli de guardav: “Barcelona, por Johan Rosenbach en 1515”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1364
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 107 | Antic R. 203
Title(s) in copy ALBELTERIA ( al llom a ploma)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: ii-xxiv; ii-ciiii + 3
Collation a2-8 b-c8 a2-8 b-n8
Size pàgina 190 × 135 mm
Font gòtica
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal, amb les caplletres gravades
Condition incomplet, manquen la portada, el f. viii de la primera obra, i de la segona els ff. i, viii, xlix, lvi, cv i següents (la tercera part); al final hi ha tres folis afegits posteriorment
Binding en pergamí flexible, restes dels lligams
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo
References (most recent first) Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Catalogat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 41 R. 107
Note conté el Tractat de les mules i la Menescalia dels cavalls incompleta (ff. ii-ciiiiv expl. “perque nos afluixen: e apres posau”); els folis al final, a dues columnes, inclouen un índex fet a mà de la segona obra

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1142
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 108 | Antic R. 190 (2) (TER)
Title(s) in copy Manuel | Dieç ( al teixell)
Libre de menescalia ( al llom, a l'anglesa, en lletra moderna)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + ii-cviii + III
Collation a2-7 b-n8 o4
Size pàgina 208 × 150 mm (f. vii)
Font gòtica
Pictorial elements Caplletres: inicials de 5 UP amb decoració vegetal
Il·lustracions manquen tots els folis amb dibuixos o decoració major
Condition acèfal i incomplet, conté només des del f. a2 (la Menescalia) fins al final del Tractat de les mules, però en millor estat de conservació, malgrat la manca de relligadura que l'exemplar núm. ant. 190 (2), ja que els folis són sencers i hi manquen només els folis del tercer tractat); afectat per la humitat i amb folis esquinçats al marge superior dret. Bona part de la foliació original ha desaparegut perquè els folis estan trencats, però n'hi ha una de moderna, al peu de la caixa, que numera els folis supervivents; sense errades a la foliació ni a les signatures de quadern
Binding sense relligadura. Guardes modernes en blanc
History of volume Adquirit 1931
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo (segells f. v i portada)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció de diversos manuscrits de Ripoll Lambert Mata. Flos sanctorum (2008)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Tractat a: Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 41 R. 109
Note sense anotacions marginals

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 2076
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 109 | Antic R. 190 (2)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: ii-cviij
Collation a2-8 b-n8 o4
Size pàgina 210 × 150 mm (f. vii)
Font gòtica
Pictorial elements Altres: gravats i caplletres, algunes xilogràfiques decorades amb motius vegetals de quatre i cinc unitats de pauta, altres sense, de tres unitats de pauta
Condition exemplar incomplet (manca el Tractat de les mules i les Preguntes), en molt mal estat, manquen molts folis; f. c viiiv de la primera secció en blanc; amb taques d'humitat
Binding sense relligadura
Previous owners (oldest first) Lambert Mata, bibliòfil 1931 mort
Ripoll: Ajuntament 1931 a quo (segells als ff. ii i xii)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: Estrader et al. (1989), Catàleg de la Biblioteca "Lambert Mata" de Ripoll , n. 41 R. 109

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 1463
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number R-1/228 | Antic 92-6-18
Title(s) in copy Libre de menescalia ( a la portada)
External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: III + 2 + ii-xxiii + 1 + ii-cvii + cii + 5
Collation I: a1-7 b-c8; II: a2-8 b-g8 h2-6 i1-6,8 k-n8 o1-3 1 p2-5 1; III: A8
Size pàgina 204 × 145 mm (f. 2 (del pròleg))
Font gòtica
Watermark mà amb flor
Pictorial elements portada a dues tintes i ús del vermell en les rúbriques dels gravats dels cavalls que es descriuen a l'exemplar principal. Ara bé, al primer foli del volum duu al recto, sota del títol, el gravat amb el cavall, no al darrera com es descriu a l'exemplar principal. Caplletres de 4 i 5 UP gravades amb decoració vegetal, d'altres de 3 UP sense decoració
Condition manquen alguns folis, però conserva els ff. 1 i 25, que manquen a molts exemplars. De la primera part manca el f. 8 (= a8), de la segona els ff. 1, 57, 64 (= h1, h8, i7), a més de tenir incompleta la signatura “o”, conserva o1-o3, segueix un f. cij que inc. “notar que lo fet del crestar tot va”, segueix un foli amb gravat dels cavalls “Aquestes son les sagnies… ” ¨p1?, seguit dels ff. p2-p5. El f. 56 s'ha posat després del f. 63. Es veuen molts folis despresos i té els marges una mica deteriorats; paper enfosquit i amb algunes taques
Binding en pergamí sobre paper, despresa del volum
Previous owners (oldest first) Miquel Àngel Santacreu (a la portada de la segona part: “est libre es de miquel angel sentacreu” per mà maldestra del s. XVI)
Joan Pere Monsen[?] (Floruit 1601 [?] - 1700 [?]) (al foli amb el gravat del cavall: “Jo Pere mons[en] albaeter”)
Vicente Hernández Máñez (Lloc vinculat València) (ex libris al primer foli imprès)
References (most recent first) Soriano (2008), Inspecció personal
Avenoza (2004), Inspecció personal
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Martín Abad (2001), Post-incunables ibéricos 240 , n. 583
Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 311 n. 165
Note es veuen molts folis solts, que possiblement no corresponen a l'edició de 1515; en concret el darrer foli és de l'edició de 1523. Segons el catàleg hi ha discrepàncies entre aquest exemplar i els descrits als catàlegs. Proves de ploma al foli amb el gravat del cavall del començament, algun passatge ratllat

Record Status Created 1992-06-15
Updated 2013-07-21