Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 2228
Authors Pere Joan Ferrer, Cavaller
Titles Sumari de batalla a ultrança
Incipit & Explicits rubr.: Sumari de batalla ha ultransa, fet per Pere Joan Ferrer, cavaller
text: Antigament s'à tractat, sots diverses formes, de batalla ha ultransa, … Lo restant remet a la virtut e ànimo llur e al ben obrar de ses mans, per hon lo premi de la victòria se alcança
Date / Place escrit Castell de Borriac (virregnat) 1475 - 1490
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Pérez Mingorance (2000), Inspecció personal
Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 707
Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 155-75
Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3
Carreras i Candi (1898), Sumari de batalla a ultrança fet per Mossen Pere Joan Ferrer, cavaller. Ab la biografia del autor y breu estudi de la obra
Note una traducció castellana d'aquesta obra és al manuscrit BdC 529, foli 175 i següents. El castell s'edificà al 1473 i al 1474 Pere Joan Ferrer era amb Joan II a la campanya del Rosselló, cosa per la qual fa dubtós que s'hi instal·lés abans del 1475, època més tranquil·la per a l'autor, on probablement hi va redactar l'obra; si tenim en compte les anotacions de Pérez Bayer, hauríem de datar-la vers el 1470
Subject CAVALLERIA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2717
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XI (BITECA manid 2343)
Copied 1491 [?] - 1510 [?] (filigrana i lletra)
Location in witness ff. 1-11
Title(s) Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Sumarj de batalla a vltranca fet per mossen | pere johan farrer caualer \ y per mossen fransin | blanch caualer /
text: Antigament sa tractat sots diuersas formas de batalla a vltranca … [ 11] … sols he volgut dir aquelles coses quj man ocorregut quant al esguart dels cauallers per jnformacjo del orde que deuen tenjr tractat de batalla a vltrança fjns ala execucio de aquella lo restant remet ala virtut eanjmo lur e al ben hobrar de ses mans per hon lo premj dela victorja se alcansa
Associated Persons Atribució autoria: Fransin Blanch (Mossèn), Cavaller ( (el seu nom fou afegit a la rúbrica del foli 1))
Associated MSS/editions Còpia de? manid 2100 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 302. 1491 - 1510. Gabriel Turell, Ciutadà honrat de Barcelona, Arbre d'honor, escrit 1471.
ID no. of Witness 2 cnum 1985
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, L.I.25 (BITECA manid 2083)
Copied 1529 - 1600 (Pérez Mingorance, a partir de les filigranes)
1591 - 1610 (catàleg)
Location in witness ff. 153-162
Title(s) Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 153] Sumari de batalla ha ultransa fet per | Pere Joan Ferrer Caualler
text: Antigament Sa tractat sots diuerses formes de batal|la ha ultransa Don sa seguit que en cascun Regne sa fet | leys estreyent en certs casos … [ 162] … Lo restant remet | a la virtut e animo llur al ben obrar de ses mans | per hon lo premi de la victoria se alcança
References Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 37-8 , n. E
ID no. of Witness 3 cnum 1984
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 729 (XI) (BITECA manid 2429)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 183-199
Title(s) Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 183] Jesus Cristus. Sumari de Batalla hà Ultransa fet per Pere Joan Ferrer Cavaller. Proceheix un breu discurs del Dr. en dret Dn. Joan Esteve Anglada y Torrents Advocat de la Real Audiencia de Catalunya … en que descobra las circunstancias del escrit y de son autor ab altres curiositats que fan apreciable est manuscrit. Any 1799
rubr.: [ 186] Breu discurs del Dr Dn Juan Esteve Anglada y Torrents Advocat de la Reia Audiencia de Catalunya en recomendacio del merit de esta obreta per sa antiguedat y raresa en son genero
prol.: Una rara casualitat me presentà a las mans, eixint delas de un que ningun apecio feya de ell, est tractadet titulat Sumari de Batalla à Ultransa … [ 189v] … Si alguna nota marginal se troba en esta copia, no es del autor, ni de altre, sino mia, y solo para aclarar alguna veu antiga, vuy no usada
acc.: [ 190] Jesus Cristus. Sumari de Batalla à Ultransa fet per Mossen Pere Joan Farrer Cavaller
text: Antigament sà tractat sots diverses formes de Batalla à Ultransa, dóm sà seguit que en cascun regne sà fet leys, estanyent en certs casos et no altres … [ 199] … virtud et animo lur et al bon obrar de ses mans per hon lo premi de la victoria s'alcansa. Finis
References Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 37-8 , n. P
Note Anotacions del títol, incipit i explicit de l'obra per una mà diferent, potser anterior, al f. 184; el f. 185 és en blanc
ID no. of Witness 4 cnum 1986
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 2-10
Title(s) Pere Joan Ferrer, Cavaller, Sumari de batalla a ultrança, escrit 1475 - 1490
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] Sumari de batalla há ultransa fet per Pere Joan Ferrer Caualler
text: Antigament sa tractat sots diuerses formes de batalla ha ultransa … [ 10] … virtut e animo llur e al ben obrar de ses mans per hon lo premi de la victoria alcanca [sic]
Associated MSS/editions manid 2083 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, L.I.25. 1529 - 1600. Lluís Cornell, Cavaller, Cartes i cartells de batalla referents a l’altercat entre Lluis Cornell i Maça i Galceran de Besora a Càller el 1472 amb motiu de la revolta sarda dels Alagó, escrit 1472-09-03 - 1473-06-26.
Note entre els ff. 14v-17v trobem: “Don Pedro Maça. Lo señor”
Record Status Created 1991-06-12
Updated 2003-05-11